Domů » Pro řidiče » Autoškola » Bezpečná jízda » Nebezpečné vybržďování: Jak se chránit před nebezpečím na silnici?

Nebezpečné vybržďování: Jak se chránit před nebezpečím na silnici?

0

Autem na silnici se setkáváme s různými situacemi, které vyžadují naši pozornost a správnou reakci. Jednou z nepříjemných a velmi nebezpečných situací může být vybržďování. Co to vlastně znamená, jak se v takové situaci zachovat a co hrozí? 

Nebezpečné vybržďování: Jak se chránit před nebezpečím na silnici?

Co je vybržďování?

Vybržďování na silnici není jen nepříjemnou situací, ale také velmi nebezpečným manévrem, který může vést k vážným dopravním nehodám. Tato praktika obvykle spočívá v tom, že auto těsně po předjetí jiného auta, prudce zabrzdí nebo zpomalí před autem, které předjel, což vede k náhlé reakci řidiče za autem. Tato situace může mít fatální následky, zejména pokud jedoucí řidič za autem není schopen okamžitě reagovat.

Samotné vybržďování může být velmi riskantní. Když řidič prudce zabrzdí po předjetí, začíná nebezpečnou řetězovou reakci. Řidič za ním je nucen také prudce brzdit, což může být problematické, zejména pokud nemá dostatečný odstup. 

Vybržďování na silnici přímo ovlivňuje brzdnou dráhu vozidla, neboť náhlé brzdění může zvýšit vzdálenost, kterou vozidlo potřebuje k zastavení.

Vybržďování na silnici se může vyskytnout, když řidič snižuje rychlost nebo brzdí své vozidlo tak, aby zpomalil nebo omezil rychlost vozidla za ním. Tato situace může vzniknout z různých důvodů, jako je nedostatek pozornosti, nesprávná interpretace dopravní situace nebo jednoduše nedostatek ohledu na ostatní řidiče.

Vybržďování na silnici výrazně ovlivňuje a zároveň prodlužuje reakční dobu řidiče, neboť náhlé snížení rychlosti před ním může vyžadovat okamžitou a efektivní reakci k zabránění kolize.

Vybržďování: Legislativa u nás a možné tresty

Obecně je pro řidiče závazná povinnost stanovená v § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

V jednom ze svých rozsudků Nejvyšší soud definoval vybržďování jako „změnu směru jízdy na krátkou vzdálenost, intenzivní brzdění a zastavení v pruhu“. Je tedy zřejmé, že byste se měli vyvarovat jakémukoliv vybržďování, neboť se nejedná pouze o přestupek, ale také to může být snadno kvalifikováno jako trestný čin.

Kromě trestného činu poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 Trestního zákoníku 4) soudy nejčastěji kvalifikují akt vybržďování jako trestný čin ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 Trestního zákoníku či jako jeho pokus. 

Vybržďování a tresty

Jak odhalit nebezpečného řidiče a možné vybržďování?

Odhalit tzv. rizikového řidiče není vždy možné, protože mnozí z nich jednají impulzivně, zkratovitě, agresivně a reagují na podněty z okolí, které pro ně slouží jako tzv. startovací impuls, jako je například problikávání, troubení a podobně.

V praxi to znamená, že jejich chování může přijít nečekaně. Tito řidiči obvykle jezdí rychle a bezohledně, a proto je doporučeno ustoupit na krajnici a nezačínat s nimi žádný závod. Je bezpečnější a rozumnější umožnit jim průjezd a zachovat vlastní bezpečnou vzdálenost. V každém případě se vyvarujte konfliktu, zachovejte klid a jednejte rozvážně.

Jak se zachovat při vybržďování?

Pokud se ocitnete ve stavu, kdy jste obětí vybržďování, je klíčové zachovat klid. Snažte se udržet bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi a reagujte postupně. Předvídání je klíčové pro prevenci nehod. Mějte na paměti, že vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních na silnici jsou prioritou!

Buďte pasivní, ignorujte verbální útoky a gesta, umožněte agresorovi vybít svou frustraci jinde. V případě, že verbální útoky přetrvávají a představují fyzické nebezpečí, bezpodmínečně se uzamkněte ve vozidle a zavolejte Policii ČR. Uložit si záznam z palubní kamery může být užitečné jako důkazní materiál.

Při nečekaném vybržďování je nutné začít okamžitě rychle a efektivně reagovat. Pravidlo je jednoduché: Vyšlápnout spojku a intenzivně stisknout brzdový pedál. Tímto je možné docílit, co možná nejkratší brzdnou dráhu, a to bez ohledu na povrch vozovky, ať už je suchý, mokrý nebo pokrytý sněhem.

Jak reagovat při vybržďování?

1. Zůstaňte klidní: Prvním pravidlem při vybržďování je zůstat klidný. Panika a agresivní reakce mohou situaci jenom zhoršit.

2. Udržujte bezpečnou vzdálenost: Udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi. To vám dá dostatek času na reakci, pokud řidič před vámi neočekávaně zpomalí nebo zabrzdí úplně.

3. Opatrně snižujte rychlost: Pokud zjistíte, že před vámi jedoucí vozidlo snižuje rychlost, nebo se jinak podivně chová, snižte rychlost svého vozidla postupně a opatrně také, abyste měli dostatek času na neočekávané situace a manévry.

4. Vyhýbejte se agresi: Nepoužívejte agresivní gesta nebo řidičské manévry. To by mohlo situaci zhoršit a vést k nebezpečným situacím na silnici, které by mohli mít fatální následky.

Jak se zachovat při vybržďování

Jak je možné právně řešit vybržďování?

Vybržďování, neboli záměrné brzdění či náhlá změna rychlosti v dopravním provozu, může vyvolat vážné situace na silnicích. Při právním řešení těchto incidentů je klíčové shromáždit důkazy a jednat okamžitě. Následující kroky mohou být užitečné při řešení situace, kde došlo k vybržďování:

1. Záznam události: Pokud máte kameru v autě, je nejlepší natočit průběh vybržďování. Tento záznam může být užitečný při případném řešení situace s policií nebo s pojišťovací společností. Můžete také využít důkazy od ostatních řidičů, pokud existují.

2. Získání svědků: Pokud jsou k dispozici svědci, pokuste se získat jejich kontaktní údaje. Svědectví dalších řidičů může být klíčové při řešení sporu. Svědci by měli podat svědeckou výpověď. 

3. Nahlášení situace policii: Pokud se situace stává nebezpečnou nebo agresivní, nebo se bohužel stala v tomto důsledku dopravní nehoda, vznikla škoda automobilu nebo nákladu, doporučujeme přivolat policii k vyšetřování. 

Nahlášení nebezpečného vybržďování

V některých případech je přínosné nahlásit agresivní chování policii, i když nedojde k žádné dopravní nehodě nebo jiné škodě. Proč? Agresivní řidič by mohl projevovat podobné chování i vůči ostatním účastníkům silničního provozu, a proto se doporučuje kontaktovat policii. V případě budoucí nehody může být telefonické oznámení považováno za důležitou součást vyšetřování. 

Vybržďování v praxi

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je vybržďování?

Tato praktika obvykle spočívá v tom, že auto těsně po předjetí jiného auta, prudce zabrzdí nebo zpomalí před autem, které předjel, což vede k náhlé reakci řidiče za autem. Tato situace může mít fatální následky, zejména pokud za vámi jedoucí řidič není schopen okamžitě reagovat.

Jaké jsou možné tresty za vybržďování?

V jednom ze svých rozsudků Nejvyšší soud definoval vybržďování jako „změnu směru jízdy na krátkou vzdálenost, intenzivní brzdění a zastavení v pruhu“. Je tedy zřejmé, že byste se měli vyvarovat jakémukoliv vybržďování, neboť se nejedná pouze o přestupek, ale také to může být snadno kvalifikováno jako trestný čin.

Jak odhalit nebezpečného řidiče a možné vybržďování?

Odhalit tzv. rizikového řidiče není vždy možné, protože mnozí z nich jednají impulzivně, zkratovitě, agresivně a reagují na podněty z okolí, které pro ně slouží jako tzv. startovací impuls, jako je například problikávání, troubení a podobně.

Jak se zachovat při vybržďování?

Pokud se ocitnete ve stavu, kdy jste obětí vybržďování, je klíčové zachovat klid. Snažte se udržet bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi a reagujte postupně. Předvídání je klíčové pro prevenci nehod. Mějte na paměti, že vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních na silnici jsou prioritou.

Jak je možné právně řešit vybržďování?

Při právním řešení těchto incidentů je klíčové shromáždit důkazy a jednat okamžitě. Následující kroky mohou být užitečné při řešení situace, kde došlo k vybržďování: záznam událostí, získání svědků a nahlášení situace policii.

Kdy nahlašovat nebezpečné vybržďování?

V některých případech je přínosné nahlásit agresivní chování policii, i když nedojde k žádné dopravní nehodě nebo jiné škodě. Proč? Agresivní řidič by mohl projevovat podobné chování i vůči ostatním účastníkům silničního provozu, a proto se doporučuje kontaktovat policii. V případě budoucí nehody může být telefonické oznámení považováno za důležitou součást vyšetřování. 

Zdroj: zakonyprolidi.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články