Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

V zásadách zpracování a ochrany osobních údajů (dále také jen „zásady“) vysvětlujeme, jaké údaje sbíráme od návštěvníku stránek Autotrip.cz (dále také jen „stránka“), jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva.

Provozovatelem webových stránek Autotrip.cz a správcem osobních údajů je HETRA Media, s.r.o., IČ 07045859 se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10 (dále také jen „správce“).

Zpracováváme některé osobní údaje, které nám poskytnete, a to:

 • komentáře a diskusní příspěvky, které na stránku sám návštěvník přidá a které tvoří obsah stránky,
 • elektronickou komunikaci mezi námi a návštěvníkem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace s dotazy návštěvníka aj.),
 • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
 • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka.

Veškeré osobní údaje zpracováváme automaticky, kromě elektronické komunikace. Zpracováváme je sami a neposkytujeme je třetím stranám.

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zabezpečené a databáze i její zálohy jsou šifrované.

Osobní údaje uchováváme, dokud návštěvník nepožádá o jejich výmaz. Usilujeme o to, aby osobní údaje byly anonymizované a zpracovávány pouze po přiměřenou dobu.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory odeslané stránkou do prohlížeče návštěvníka. Umožňují nám zaznamenat informace o návštěvě, které používáme k usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu stránek, neboť se jejich prostřednictvím ukládají přístupové údaje uživatelů k účtu aj.

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • Technické cookies, které nám pomáhají zajistit správnou funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí, streamů a sociálního obsahu za pomoci aplikací třetích stran (jako je Youtube, Google, Facebook, Twitter, jejichž cookies také využíváme).
 • Dočasné cookies, které se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče. Umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka a zapamatovat si nastavení zvolená návštěvníkem.¨
 • Marketingové cookies, které využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek.

Využití souborů cookies můžete kontrolovat prostřednictvím svého prohlížeče. Je možné soubory cookies mazat, blokovat nebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že zakážete nebo omezíte cookies, některé funkce stránek nemusí být dostupné.

Používáním stránek souhlasíte s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o vašem chování na stránce, ale nikoli identifikační údaje.

Proč údaje shromažďujeme?

Osobní údaje zpracováváme z níže uvedených důvodů.

1) Komunikace s návštěvníky stránek

Pokud se na nás obrátíte s dotazem, připomínkou nebo jinou informací, chceme vám na zprávu odpovědět. Musíme proto pracovat s vaší elektronickou adresou a údaji, které nám sdělíte.

2) Optimalizace funkcionality stránky

Abyste mohli naše stránky využívat, musíme se o ně starat a zabezpečit jejich správnou funkcionalitu. Proto sledujeme chování návštěvníků na stránce, které se někdy může dotýkat i osobních údajů (např. když nám poskytne svoji lokaci nebo lze jeho chování spojit s konkrétním uživatelským účtem).

3) Marketingové účely

V případě, že nám poskytnete své osobní údaje, snažíme se je analyzovat a přijít na to, jaký obsah návštěvníky bude zajímat a jaké reklamy na našich stránkách máme zobrazovat. V těchto případech nicméně pracujeme s takovými daty, které neumožňují ztotožnit konkrétního návštěvníka (např. počet návštěvníků konkrétní stránky atd.). Pokud s tím dopředu vyslovíte souhlas, můžeme vám také zasílat elektronickou poštou marketingová sdělení.

Na jakém základě zpracováváme osobní údaje?

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

1) Oprávněných zájmů správce pro účely podle shora uvedeného písm. 1) až 3)

Stránky provozujeme v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usilujeme o to, aby pro vás byly uživatelsky přívětivé a jejich obsah odpovídal vašim preferencím. Jedná se o:

 • informace o chování návštěvníka na stránkách,
 • informace o elektronické komunikaci,
 • komentáře a diskusní příspěvky, které návštěvník na stránky sám přidal,
 • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
 • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka.

Jaká jsou vaše práva?

Snažíme se udělat vše pro to, aby s vašimi údaji nebylo nakládáno tak, jak byste si to nepřáli. proto máte zejména tato práva:

1) Přístup k osobním údajům

Na vaši žádost vystavíme potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte také právo na informace vymezené čl. 15 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (GDPR). Informace vám předáme bez zbytečného odkladu, nicméně jste povinní uhradit úhradu ve výši nezbytných nákladů na poskytnutí informace.

2) Oprava

Kdykoli můžete požadovat, abychom opravili nebo doplnili osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

3) Právo na výmaz

Můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Výmaz je možný, pokud již neexistují oprávněné důvody pro zpracování nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

4) Omezení zpracování

Můžete požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

5) Přenositelnost osobních údajů

Můžete požádat o osobní údaje, které jste nám poskytli, zapsané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které můžete předat jinému správci, aniž bychom bránili.

6) Námitka proti zpracování osobních údajů

Můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, dotčené osobní údaje přestaneme zpracovávat.

7) Vysvětlení

Můžete požadovat vysvětlení o zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

8) Úřad pro ochranu osobních údajů

Jestliže pochybujete o tom, že plníme své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ze stejného důvodu se můžete obrátit přímo na nás, a to prostřednictvím emailu [email protected].

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu [email protected].

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2023

Smluvní podmínky a ochrana soukromí společnosti Google

Na stránkách používáme služby poskytnuté platformou YouTube.

Řídíme se zásadami ochrany soukromí a podmínkami společnosti Google a podmínkami poskytování služeb YouTube. Další informace se dozvíte na stránkách poskytovatele:

Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google

Podmínky poskytování služeb YouTube

Historie aktualizací tohoto dokumentu

1.  1. 2023 – První vystavení dokumentu 

2. 11. 2023 – Přidání informací ohledně zpracování osobních údajů