Domů » Dopravní značky

Dopravní značky

Dopravní značky jsou velmi důležitou součástí silničního provozu. Jejich úkolem je regulace, usměrňování a řízení silničního provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky všechny účastníky silničního provozu upozorňují na konkrétní místa, nebezpečná místa nebo jevy, ale také ukládají různé příkazy, zákazy, omezení nebo informují o jiném omezení či konkrétní situaci. Dále poskytují a zpřesňují informace nebo omezují význam jiných dopravních značek.

Přehled druhů dopravních značek

Význam dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu, což je soubor právních norem, které z hlediska bezpečnosti upravují provoz na silnicích.

Dopravní značky dělíme na svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné a akustické signály, které také upravují a zabezpečují silniční provoz.

Znalost a dodržování dopravních značek je nesmírně důležité pro všechny účastníky bezpečnosti na pozemních komunikacích. Znalost dopravních značek musíte v závěrečných testech autoškoly.