Povinné ručení: co byste o něm měli vědět

0
4439

Nemáme v plánu suplovat tu nyní roli cenových srovnávačů a vybírat to nejlepší povinné ručení. Povíme si to nejdůležitější, a sice co je dobré o povinném ručení vědět nebo si sem tam připomenout:

 Co znamená povinné ručení?

  • Povinné ručení je lety zažitý termín pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
  • Sjednání povinného ručení prokazujete tzv. zelenou kartou.
  • Povinné ručení musí uzavřít každý majitel motorového vozidla, s výjimkou bezpečnostních složek.
  • Kryje škody, které na majetku, zdraví a životě způsobíte vozidlem někomu druhému.
  • Nekryje škody, které jsou způsobeny na vašem vozidle (od toho je tu nepovinné havarijní pojištění).
  • Povinné ručení musíte platit, i když s autem nejezdíte (třeba přes zimu).
  • Povinné ručení nemusíte platit, pokud vozidlo dočasně vyřadíte z registru vozidel a registrační značky takzvaně uložíte do depozitu.
  • Pokud vozidlo prodáte a neoznámíte to na registru vozidel, pořád jste vedený jako jeho majitel. Na to si dejte obzvlášť pozor.

Pokud jako majitel vozidla povinné ručení neuzavřete, hrozí vám pokuta do výše 20 tisíc a zákaz řízení až na rok. Vězte, že to je ten „lepší“ případ. Způsobení škody na majetku či zdraví nepojištěným vozidlem vás může stát až desítky milionů a vše hradíte ze své kapsy.

Limity plnění

Zákon č. 168/1999 Sb. stanovuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody:

  • ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví,
  • 18 mil. Kč pro škodu na majetku.

Stačí takové limity? Někdy by nemusely. V případě škody na zdraví by se mohla částka vyšplhat daleko výše, než je minimální limit 35 milionů, který by hradila pojišťovna. Co je nad, to byste museli hradit ze svého. Nechceme vás samozřejmě strašit tím, že jsou takové případy na denním pořádku, nicméně je dobré vědět o možných rizicích a případně zvážit navýšení limitu plnění. Obecně je doporučován alespoň 50milionový.

Výši pojistného, kterou budete platit, ovlivňuje celá řada faktorů. Například typ vozidla, zdvihový objem, výše pojistného plnění (limitu) nebo předcházející škodný průběh pojištění.

Co je bonus a co malus?

To jsou pojmy, které se nejčastěji skloňují právě s povinným ručením. Bonus většinou představuje slevu na pojistném za každých 12 měsíců bez nehody. Výše takové slevy závisí na té které pojišťovně. Bonusy, které získáte u pojišťovny v jednotlivých letech, se sčítají a převádějí se. Malus je pak logicky ten opačný případ, tedy přirážka k výši pojistného za to, že jste se svým vozidlem způsobili nějakou škodu.

Zelená karta

I v cizině se s povinným ručením počítá. Jediným dokladem, jímž v cizině existenci povinného ručení prokazujete, je takzvaná zelená karta (mezinárodně uznávaný průkaz). Zelenou kartu vám vydává vaše pojišťovna. Určitě bez ní nejezděte, při případné kontrole vám mohou v navštívené zemi hrozit vysoké pokuty, pokud ji nebudete mít u sebe.

Hlídejte si výpovědní lhůty

Povinné ručení se sjednává obvykle na jeden rok s tím, že může dojít k jeho automatickému prodloužení. Dojednat si můžete i různou frekvenci splátek. Pokud chcete smlouvu u své pojišťovny vypovědět, hlídejte si lhůty!  Musíte to stihnout tak, aby byla výpověď smlouvy doručena pojišťovně nejpozději 6 týdnů před výročním dnem pojištění. Pokud to promeškáte, bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni. Vypovědět smlouvu o povinném ručení můžete například tehdy, když vám pojišťovna zvedne pojistné a vy nebudete s navýšením souhlasit.

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy necháte vozidlo vyřadit z evidence vozidel, nebo když jej prodáte. Při prodeji nezapomeňte nahlásit v registru nového vlastníka a u své pojišťovny zrušte pojistku. Pokud by nový majitel vozidlo nepojistil, může vás kontaktovat Česká kancelář pojistitelů a požadovat po vás zpětné doplacení dlužné částky plus penále za každý nepojištěný den 50 až 70 Kč. I proto vždy při prodeji sepište kupní smlouvu, je to váš jediný důkaz.

(Zdroj obrázku: e-financovani.cz)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno