Domů » Pro řidiče » Pojištění a služby » Výpověď povinného ručení – Jak na to + VZOR

Výpověď povinného ručení – Jak na to + VZOR

0

Našli jste jiného pojistitele, který vám povinné ručení na vaše auto zajistí levněji? Nebo vaše auto prodáváte a tím pádem chcete odstoupit od pojistné smlouvy? V našem článku si probereme, jak zrušit povinné ručení, jaké máte možnosti a také na co si dát pozor.

Výpověď povinného ručení – Jak na to + VZOR

Kdy je povinné ručení vyžadováno a jaké hrozí pokuty?

Povinné ručení je povinným pojištěním vozidla, které musí mít každý majitel automobilu uzavřené. V případě dopravní nehody vám toto pojištění kryje škody způsobené jiným osobám, a to náhradu škody na zdraví a majetku vozidla, kterou utrpí poškozený. 

Povinné ručení je v České republice upraveno zákonem č. 168/1999 Sb., který se zabývá pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Povinné ručení je „povinné“, tudíž bez něj nemůžete své vozidlo používat. Nechrání totiž pouze vás, ale i všechny ostatní účastníky provozu. Pokud se tedy vydáte na cesty bez platného povinného ručení, tak vás čeká bloková pokuta, na místě 1 500 Kč nebo až 5 000 Kč ve správním řízení.

Pokud svůj vůz provozujete a využíváte bez povinného ručení a přijde se na to, pak hrozí vysoká pokuta ve výši od 5 000 Kč do 40 000 Kč

Mezi povinnosti řidiče patří základně to, aby si uzavřel povinné ručení na své auto, které je provozováno na veřejných komunikacích. V článku s názvem kontrola povinného ručení se můžete podívat na způsoby, jak ověřit platnost povinného ručení vozidla, včetně kontroly pomocí registrační značky a zelené karty.

Jaké jsou výpovědní lhůty pojišťoven?

Pokud chcete zrušit povinné ručení, je nutné počítat s tím, že není možné zrušit povinné ručení, jak vám to bude zrovna vyhovovat. Základní lhůta pro zrušení povinného ručení je šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tuto lhůtu nestihnete, smlouva se automaticky prodlouží o další rok.

jak zrušit povinné ručení

Zrušení povinného ručení nabízí různé možnosti

Povinné ručení lze ukončit z několika různých důvodů. Jedním z nejběžnějších je prodej vozidla nebo jeho zrušení. Avšak můžete také zrušit svou pojistku na auto, pokud nejste spokojeni s cenou povinného ručení nebo se službami vašeho pojišťovatele.

Při prodeji vozidla si musíte dávat velký pozor. Ze zákona smlouva o povinném ručení zaniká v den vyřazení auta u registru či jeho prodeji. Při prodeji tedy musíte nahlásit v registru změnu vlastníka vozu a u své pojišťovny potvrdit zrušení pojistky. Může se totiž stát, že nový majitel vůz nepojistí a následně vás kontaktuje Česká kancelář pojistitelů s tučným zpětným doplatkem. Z tohoto důvodu nikdy nesmíte zapomenout vypsat kupní smlouvu na auto, jelikož je to váš jediný důkaz.

Povinné ručení je obvykle sjednáno na dobu neurčitou, přičemž pojistné období je na jeden kalendářní rok. Pokud ho tedy chcete ukončit, tak musíte na pojišťovnu podat výpověď, kterou je vždy nutné zaslat písemnou formou

Co musí výpověď povinného ručení obsahovat? 

 • obchodní název a adresa pojistníka
 • jméno, RČ nebo IČO, adresa pojistníka
 • kontakt pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy
 • důvod výpovědi
 • datum, místo a podpis pojistníka

Pojďme se podívat na různé situace, kdy je možné povinné ručení bez problémů vypovědět. 

Výpověď na konci pojistného období

Pokud si najdete lepší povinné ručení a chcete tak změnit pojišťovnu, není problém. Své stávající pojišťovně musíte výpověď zaslat nejpozději šest týdnů před výročím uzavření smlouvy.

Výpověď bez udání důvodů

Pokud se svou pojistnou smlouvou nejste z nějakého důvodu spokojeni, tak máte ze zákona do dvou měsíců nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. V tom případě ručení zanikne po osmi dnech do výpovědi.

Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla

Při prodeji auta je potřeba doložit na pojišťovně kupní smlouvu a zároveň kopii velkého technického průkazu, kde, již bude napsán nový majitel. Smlouva zanikne ještě v den nahlášení změny vlastníka.

Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

V případě dočasného vyřazení vozidla z evidence se dostavte s kopií velkého technické průkazu na pojišťovnu, nebo žádost a kopii techničáku zašlete poštou. Pozor, ve velkém techničáku nesmí chybět záznam o dočasném vyřazení vozidla. Nezapomeňte na to, že registrační značky mohou být v depozitu maximálně 12 měsíců.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Povinné ručení můžeme také ukončit za předpokladu, že je vozidlo vyřazeno z evidence. V případě, že vaše vozidlo bylo z evidence vyřazeno trvale, přiložte k výpovědi kromě kopie technického průkazu i kopii záznamu o likvidaci vozidla.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Tohle je velmi nepříjemná okolnost. Pokud vám někdo ukradne auto, tak je nutné se obrátit na pojišťovnu s vyplněným formulářem a také policejním protokolem.

Výpověď po vzniku pojistné události

Po způsobení pojistné události máte celkem 3 měsíce na odstoupení od pojistné smlouvy, právě z důvodu nespokojenosti způsobu vyřízení pojistné události. Povinné ručení zanikne po jednom měsíci od výpovědi.

Výpověď po dvou měsících od sjednání pojištění

Pokud jste nedávno uzavřeli novou pojistku a nejste s ní spokojeni, máte možnost zrušit smlouvu odstoupením do dvou měsíců od data jejího uzavření, aniž byste museli uvádět důvod. Povinné ručení pak zanikne osm dní po doručení vaší výpovědi.

Výpověď z důvodu nové ceny pojistného

Pokud nesouhlasíte s navýšením pojistného, máte možnost zrušit povinné ručení do jednoho měsíce od data, kdy byla změna pojistného oznámena. Tento postup však není platný, pokud změna a výše částky pojistného vychází ze systému bonus/malus.

Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pojišťovna je povinna vás informovat o stanovené výši pojistného minimálně dva měsíce před splatností smlouvy. Pokud se vám částka nelíbí, tak můžete odstoupit do jednoho měsíce od doručení oznámení. Tohle právo se nevztahuje na zvýšení pojistného z důvodu zavinění nehody.

Ukončení povinného ručení dohodou

Jste-li nespokojeni s aktuálním pojištěním, tak můžete vypovědět povinné ručení dohodou. V tom případě na odstoupení musí přistoupit, jak pojistitel, tak i pojistník. Tento způsob ukončení není obvykle pojišťovnami akceptován. 

Výpověď povinného ručení

Jak zrušit povinné ručení?

Existují dvě možnosti, jak ukončit povinné ručení:

 • buď osobně na pobočce pojišťovny, 
 • písemnědoporučeně na sídlo pojišťovny.

Pokud se rozhodnete pro písemnou žádost, doporučujeme ji odeslat doporučeně, abyste měli přesný záznam o datu, kdy byla doručena žádost na pojišťovnu. Klíčovým faktorem je den, kdy pojišťovna obdrží vaši výpověď, nikoli datum jejího odeslání.

Některé pojišťovny umí přijímat i elektronické výpovědi povinného ručení.

Jak postupovat při výpovědi?

 • Připravte si žádost o výpověď,
 • vyplňte všechny požadované informace ve formuláři,
 • formulář vytiskněte a podepište jej.
 • Poté zašlete vyplněný formulář na adresu naší pojišťovny nebo formulář zaneste osobně na pobočku.  
 • Nezapomeňte připojit další přílohy, které pojišťovna požaduje.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jaká je výpovědní lhůta pojišťoven?

Základní lhůta pro zrušení povinného ručení je šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tuto lhůtu nestihnete, smlouva se automaticky prodlouží o další rok.

Na jak dlouho je obecně povinné ručení sjednáno?

Povinné ručení je obvykle sjednáno na dobu neurčitou, přičemž pojistné období je na jeden kalendářní rok.

Jak lze povinné ručení vypovědět?

Povinné ručení je možné zrušit osobně na pobočce nebo písemně poštou. Některé pojišťovny umí přijímat i elektronické výpovědi povinného ručení.

Při jakých situacích můžeme povinné ručení zrušit?

Zrušit povinné ručení můžeme z různých důvodů, nejčastěji: výpovědí na konci pojistného období, bez udání důvodů, z důvodu změny vlastníka, výpověď po vzniku pojistné události, při odcizení vozidla nebo například z důvodu nové ceny pojistného.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články