Bodový systém řidičů 2022 – Přehledná tabulka přestupků

0
19854

Pokud jste řidičem, tak se vás týká také bodový systém, díky kterému řidiči za přestupky sbírají trestné body. Po dosažení 12 bodů nedostane řidič nějaké dáreček, ale je mu na 12 měsíců odebrán řidičský průkaz. Možná jste se setkali s tím, že se trestné body údajně odečítají. Není tomu tak, body se doopravdy přičítají. Dalším častým mýtem je to, že s nízkými finančními pokutami se pojí nízký počet získaných bodů. Ten také není pravdivý.

Praktické testy autoškol

Ministerstvo dopravy přidalo v nedaleké minulosti nové otázky, které doplnily ty stávající. Vše si můžete snadno vyhledat v aplikaci eTesty. Noví žadatelé o řidičský průkaz tak při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích budou zkoušeni z řady nových otázek, některé budou upraveny a jiné z testů vypadnou. Délku řidičského kurzu ani cenu to nijak neovlivnilo.

Výše peněžních pokut se pravděpodobně změní 

Poměrně čerstvě se do vlády dostal návrh, na základě kterého by se změnily výše pokut i proces správního řízení. Cílem je zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a zaměřují se tak na ty nejrozšířenější problémy. Mluvíme hlavně o telefonování za jízdy a jízda na čerenou přes železniční přejezdy. Souvisela by s tím i úprava bodového systému, který by byl nově pouze dvoupásmový (čtyři a šest bodů). Třeba takové telefonování za volentem by vás vyšlo na 4 body a pokutu 2 500 na místě. Ve správním řízení až 10 000 Kč. Horní hranice má ukládat tvrdší tresty než doposud a v nejzávažnějším případě jde až o 100 000 korun v případě, že byla při přestupku způsobena dopravní nehoda. Další úpravou jsou 4 pásma blokových pokut ve výši 5 000 Kč, 2 500 Kč, 1 500 Kč a do 1 500 Kč. Má jít o pevné sazby s výjimkou nejnižšího pásma do 1 500 Kč.

Bodový systém pro řidiče v roce 2022

Bodový systém pro rok 2022 se neliší od roku 2019. Do roku 2017 se přestupky hodnotili podle sedmibodového systému zavedeného v roce 2006 a bylo jen otázkou času, kdy přijde nějaká změna. A ta přišla letos s přitvrzením dosavadního systému. S těmito změnami přišli ministr dopravy Dan Ťok a ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch. Dopravní systém je mnohem jednodušší a zároveň o dost přísnější. Pojďte se s námi podívat, co řidiče čeká.

Obecní úřad bude počítat vždy nejtěžší přestupek

Jakmile příslušný orgán přistihne řidiče motorového vozidla porušujícího pravidla provozu na pozemních komunikacích, dostane zřejmě hned několik trestných bodů. Přesný počet zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud motorista spáchá více přestupků najednou, Obecní úřad zaznamená počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.

Jak získat výpis z bodového systému?

Výpis z bodového hodnocení je poskytován přímo z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter a nejedná se tedy přímo o výpis z z evidenční karty řidiče. Po rychlém vyplnění dotazníku vám dokument přijde do datové schránky. Získat výpis z bodového systému můžete také na pracovišti CZECH Pointu, tak může přijít sám žadatel, nebo jeho zmocněnec. Potřeba je platný doklad totožnosti a rodné číslo. Nepovinně je možné zadat také číslo řidičského průkazu.

Stanovení pevné výše pokut – částka 5 000 korun

Překročíte-li rychlost mimo obec o 50 km/h, v obci o 40 km/h nebo třeba pojedete na červenou, čeká vás pokuta 5000 korun.

Zaplatíte 2x tolik

Při spáchání přestupku končícím dopravní nehodou bude pokuta navýšena na dvojnásobek. Maximálně zaplatíte 100 000 korun, neboť je omezena maximální výše pokuty. V případě, že způsobíte nehodu s vážnými zdravotními následky, čeká vás vězení na 3 roky.

Je možné vrácení bodů?

Jakmile nasbíráte 12 bodů, dostanete výzvu k odevzdání řidičského průkazu a uplynutím následujících 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění platnost. O vrácení dokladu smíte požádat nejdříve za 1 rok, anebo po odpykání  doprovodných trestů. Nový bodový systém ale i přívětivou tvář pro polepšené řidiče. Tabulka 2022 obsahuje současně i důtky, které budou danému vzornému motoristovi následně odmazávány. Za každých 12 měsíců ztratí maximálně 4 již dříve udělené trestné body.

Katalog pokut 2022

Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2022 uvádíme zde. Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Počet bodů

Přestupky

7
 • Řízení s více než 0,3 promile alkoholu v krvi nebo po požití návykové látky
 • Odmítnutí podrobit se dechové/krevní zkoušce bez vážných zdravotních důvodů
 • Způsobení nehody s následkem vážného zranění či smrti
 • Ujetí od nehody
 • Neposkytnutí první pomoci
 • Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici
 • Přejetí železničního přejezdu na červenou
 • Nedovolené předjíždění
 • Řízení motorového vozidla během doby, na kterou vám byl odebrán řidičák
 • Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)

5

 • Řízení vozidla, jehož technický stav je nevyhovující a nebezpečný pro ostatní
 • Překročení povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h (o 50 km/h mimo obec)
 • Jízda na červenou na semaforech
 • Nezastavení na pokyn „Stůj!“
 • Ohrožení ostatních účastníků provozu při přejíždění mezi pruhy
 • Ohrožení chodce mimo silnici nebo při couvání a otáčení
 • Ohrožení chodce
4
 • Ohrožení chodce při přecházení na přechodu pro chodce
 • Nedání přednosti v jízdě
 • Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení délky povinné pauzy
 • Řízení vozidla bez oprávnění na danou skupinu vozidel
 • Nepoužití autosedačky nebo bezpečnostních pásů u dětí
 • Maření výkonu úředního rozhodnutí
3
 • Překročení povolené rychlosti o 20 km/h a více v obci (30 km/h mimo obec)
 • Nezastavení před přechodem, je-li řidič povinen zastavit
 • Jízda s přetíženým vozidlem
 • Řízení bez průkazu profesní způsobilosti, je-li v dané situaci nutný
 • Jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů (nebo bez helmy na motorce)
2
 • Překročení povolené rychlosti o 5-20 km/h v obci nebo
 • Používání mobilního telefonu při řízení
 • Neoznačení překážky způsobené řidičem

Jak probíhá vydání řidičského průkazu?

Od července 2018 bude fungovat vydávání i výměna řidičského průkazu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně bude možné vyřizovat i průkazy profesní způsobilosti i paměťové karty pro digitální tachografy určené řidičů z povolání.

Nově nemusíte k žádosti o řidičák přikládat vlastní papírovou fotografii. Tu úředníci pořídí fotoaparátem v kanceláři, nebo použijí existující fotku z registru veřejné správy. S těmito změnami přijde zdražení poplatku za vydání průkazu z 50 korun na 200 korun.

Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu stále musíte mít papírovou fotku a nově zaplatíte poplatek 50 korun. Na úřadech v místě bydliště se bude řešit odebírání či pozastavování řidičáků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno