Bodový systém řidičů 2023 – Přehledná tabulka přestupků

0
20360

Pokud jste řidičem, tak se vás týká také bodový systém, díky kterému řidiči za přestupky sbírají trestné body. Po dosažení 12 bodů je řidiči na 12 měsíců odebrán řidičský průkaz. Poté je možné znovu o něj požádat. V tomto článku si představíme, jak bodový systém v České republice funguje, jak zjistit počet aktuálních bodů nebo jak je možné body odmazat. Dále vám přinášíme aktuální tabulku dopravních přestupků.

Katalog pokut 2023

Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2023 uvádíme zde. Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Alkohol a návykové látky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Řízení pod vlivem alkoholu (pod 0,3 promile)0-2 500 - 20 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1b)
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)7-2 500 - 20 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1b)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)7-25 000 - 50 000 Kč1 až 2 roky§ 125c / 1c)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)7-25 000 - 50 000 Kč / Odnětí svobody až do 3 let1 až 10 let§274 TZ
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky7-25 000 - 50 000 Kč1 až 2 roky§ 125c / 1d)

Překročení rychlosti

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více5-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců§ 125c / 1f) 2
Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více3do 2 500 Kč
2 500 - 5000 Kč
1 až 6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
§ 125c / 1f) 3
Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km2do 1000 Kč
1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1f) 4
Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km0do 1000 Kč
1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1f) 4

Závažné přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Nedovolené předjíždění7-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců§ 125c / 1f) 7
Nedovolená jízda přes železniční přejezd7
-2 500 - 5000 Kč
1 až 6 měsíců
§ 125c / 1f) 9
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci7-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců§ 125c / 1f) 10
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě7-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců§ 125c / 1e) 2

Středně závažné přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Technicky nezpůsobilé vozidlo5-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců§ 125c / 1a) 3
Nezastavení na červenou (nebo pokyn ”Stůj”)5do 2 500 Kč2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 - 7 500 Kč (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 5
Úmyslné nezastavení na pokyn ”Stůj”5-2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 - 7 500 Kč (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 až 6 měsíců§ 125c / 1f) 5
Nedání přednosti v jízdě4do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 8
Maření výkonu úředního rozhodnutí4-Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest1 až 10 let§ 337 TZ
Nepoužití autosedačky pro dítě4do 2 000 Kč1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1k)
Řízení bez řidičského oprávnění4-25 000 - 50 000 Kč
1 až 2 roky
§ 125c / 1e) 1

Ohrožení chodců/řidičů

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu5do 2 000 Kč1 500 - 2 500 Kč-§ 125c / 1k)
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání5do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.d)
Ohrožení chodce na přechodu4do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.a)
Nezastavení před přechodem3do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.b)
Ohrožení chodce při odbočování0do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.c)

Dopravní nehody

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví7-Odnětí svobody až 10 let1 až 10 let
§ 143, 147, 148 TZ
Nezastavení po nehodě7do 5 000 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 1
Ujetí od dopravní nehody7do 5 000 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 4
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky7-Odnětí svobody až 2 roky
-§ 150 TZ
Neohlášení dopravní nehody0do 5 000 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 2
Zavinění nehody s ublížením na zdraví0-25 000 - 50 000 Kč1 až 2 roky§ 125c / 1h)
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody0do 5 000 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 3

Menší přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Jízda bez bezpečnostních pásů3do 2 000 Kč1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1k)
Řízení s telefonem v ruce2do 1 000 Kč1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1f) 1
Neoznačení překážky způsobené řidičem2do 2 000 Kč1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1k)
Použití antiradaru0do 5 000 Kč5 000 - 10 000 Kč
-§ 125c / 1j)
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy0do 10 000 Kč5 000 - 10 000 Kč
-§ 125c / 1f) 11
Jiné porušení povinností0do 2 000 Kč1 500 - 2 500 Kč
-§ 125c / 1k)
Svěření řízení neznámé osobě0do 5 000 Kč5 000 - 10 000 Kč
-§ 125c / 2
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu0do 5 000 Kč2 500 - 5 000 Kč
-§ 125c / 4b)

Zdravotní a technická nezpůsobilost

PřestupekTrestné bodyPokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ0-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1a) 1
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ0-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1a) 2
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti0-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1e) 4
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR0-25 000 - 50 000 Kč1 až 2 roky§ 125c / 1e) 5
Řízení po zadržení technického průkazu0-10 000 - 20 000 Kč6 až 12 měsíců
§ 125c / 1a) 4
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření0-2 500 - 5 000 Kč
-§ 125c / 4a)

Profesní

PřestupekTrestné bodyPokuta na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Řízení bez profesního průkazu3-5 000 - 10 000 Kč
6 až 12 měsíců
§ 125c / 1e) 3.
Nedodržení bezpečnostních přestávek4do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
lze uložit 6 až 12 měsíců
§ 23 / 1f)
Nedodržení stanovené doby řízení4do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
-§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.
Nedovolená jízda nákladního automobilu0do 2 500 Kč2 500 - 5 000 Kč
1 až 6 měsíců§ 125c / 1g)
Přetížený kamion nebo autobus0do 15 000 Kčdo 500 000 Kč-§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.
Nevedení/nepředložení záznamu o době řízení0do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
-§ 34e/3 b) 111/1994 Sb.
Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)0do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
-§ 34e/3 d) 111/1994 Sb.
Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcí0do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
-§ 34e/3 a) 111/1994 Sb.
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla0do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
lze uložit 6 až 12 měsíců
§ 23 / 1f)
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách0do 5 000 Kčdo 10 000 Kč
lze uložit 6 až 12 měsíců
§ 23 / 1f)

Co je to bodový systém a jak funguje?

Bodový systém v České republice byl zaveden 1. července roku 2006. Vztahuje se pouze na na řidiče motorových vozidel na území České republiky. Bodový systém funguje na principu sbírání trestných bodů, které řidič dostane za porušení pravidel při řízení motorových vozidel. Tyto trestné body jsou stanoveny podle zákona. Body uděluje úřad, nikoliv policie.

Každý řidič začíná s počtem 0 trestných bodů. Za každý spáchaný přestupek se mu sčítá příslušný počet trestných bodů. Maximální možný počet získaných trestných bodů je 12.

Body je možné, jak přičítat, tak i odečítat. Například 4 body se automaticky odečítají po roce jízdy bez přestupků. Další 3 body je možné odečíst například úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy. Pokud řidič dosáhne 12 bodů dochází k tzv. vybodování a dojde k zákazu činnosti a odebrání řidičského oprávnění na 1 rok. 
Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly. Jedná se o zkoušku z autoškoly testů a praktické jízdy. Dále je nutné se podrobit lékařské prohlídce a následně dopravně psychologickému vyšetření.

Praktické testy autoškol

Ministerstvo dopravy přidalo v nedaleké minulosti nové otázky, které doplnily ty stávající. Vše si můžete snadno vyhledat v aplikaci eTesty. Noví žadatelé o řidičský průkaz tak při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích budou zkoušeni z řady nových otázek, některé budou upraveny a jiné z testů vypadnou. Délku řidičského kurzu ani cenu to nijak neovlivnilo.

Jak zjistit aktuální počet trestných bodů?

Pokud řidič potřebuje zjistit, kolik má aktuálně trestných bodů na svém kontě, je možné využít několik možností. 

Na stránkách Portál občana je možné vybrat způsob přihlášení prostřednictvím datové schránky nebo pomocí elektronického občanského průkazu. Po přihlášení v kategorii s názvem Registr řidičů jsou informace o aktuální bodovém hodnocení každého řidiče. Mimo to tam jsou tam další detailní informace. Tato služba je zdarma a není třeba nikam chodit.

Další možností je požádat o výpis na jakémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Je nutné sebou mít platný doklad totožnosti. Za výpis se aktuálně platí 100 Kč za jednu stranu a za každou další stránku 50 Kč.  

Poslední možností je navštívit jakýkoliv úřad tzv. registr řidičů. Zde je také nutné počítat s poplatkem za výpis.

Výpis z bodového hodnocení řidiče vs. výpis z evidenční karty řidiče?

Výpis z bodového hodnocení řidiče se výrazně liší od Výpisu z evidenční karty řidiče. 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 

Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje aktuální stav bodového hodnocení (aktuální počet získaných trestných bodů) a historii bodového hodnocení (seznam přestupků, za něž byly řidiči trestného body uděleny a pohyby na bodovém kontě). Výpisy z bodového hodnocení je pouze pro informační účely pro občany a výpis tak nemůže nahradit dokument výpis z karty řidiče pro další styk a jednání s úřady. Tento výpis je možné vyřídit na jakémkoliv Czech POINTu nebo online a stránkách Portál občana

Výpis z evidenční karty řidiče 

Dokument výpis z evidenční karty řidiče je více detailní a obsahuje více informací jako jsou aktuální stav bodového hodnocení (tj. aktuální počet bodů), seznam všech přestupků (bez ohledu na trestné body), seznam všech detailních (pod)skupin řidičských oprávnění, informace o zákazu řízení motorových vozidel, identifikace řidičského průkazu a informace o tom, kdy a na jak dlouho je řidičský průkaz zadržen. O tento dokument je možné požádat pouze na místě příslušného úřadu obce z rozšířenou působností. Výpis je oficiálním dokumentem, který je určen pro jednání s úřady. 

12 bodů, co bude následovat?

Jakmile řidič nasbírá 12 bodů, dochází u něho k tzv. vybodování. Řidiči od příslušného úřadu dostane výzvu k odevzdání řidičského průkazu a uplynutím následujících 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění platnost. O vrácení dokladu je možné požádat nejdříve za 1 rok, anebo po odpykání doprovodných trestů. 

Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat:

  • přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly (zkouška z autoškoly testů a praktické jízdy]
  • absolvování lékařské prohlídky 
  • absolvování dopravně psychologického vyšetření

Je možné trestné body odmazat?

Jak již bylo řečeno trestné body je možné přičítat, ale i odečítat. V tomto případě je možné se trestných bodů zbavit:

  • Pokud se nedopustíte žádných přestupků, tak jednou za každý rok se vám odečtou automaticky 4 body.
  • Zrušením pravomocného rozhodnutí, za něž jste trestní body získali.
  • Úspěšným absolvováním školení bezpečné jízdy, za které se vám mohou odečíst až 3 body.

Jak podat námitku při získání 12 bodů?

Jestliže byl řidič vybodován, je možné vznést námitku proti odebrání řidičského průkazu. Námitka musí být podána písemně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Pokud námitka nebude podána včas, po uplynutí 5 pracovních dnů automaticky přichází řidič o řidičský průkaz a již není cesty zpět. Pokud by úřad námitku shledal jako oprávněnou, tak do 10 pracovních dní bude opraven počet trestných bodů v kartě řidiče. 

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Od července 2018 funguje vydávání i výměna řidičského průkazu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně bude možné vyřizovat i průkazy profesní způsobilosti i paměťové karty pro digitální tachografy určené řidičů z povolání.

Nově není třeba k žádosti o řidičák přikládat vlastní papírovou fotografii. Tu úředníci pořídí fotoaparátem v kanceláři, nebo použijí existující fotku z registru veřejné správy. S těmito změnami přijde zdražení správního poplatku za vydání průkazu z 50 Kč na 200 Kč.

Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále třeba papírová fotografie a nově se platí poplatek 50 Kč. Na úřadech v místě bydliště se bude řešit odebírání či pozastavování řidičáků.

Na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností musí řidič předložit:

  • žádost o vrácení řidičského oprávnění
  • doklad o odborné způsobilosti (dokument řidič obdrží v autoškole po úspěšném absolvování testů a jízdy)
  • doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • výsledek z dopravně psychologického vyšetření od akreditovaného dopravního psychologa. 

Výše peněžních pokut se od příštího roku změní

Poměrně čerstvě se do vlády dostal návrh, na základě kterého by se změnily výše pokut i proces správního řízení. Cílem je zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a zaměřují se tak na ty nejrozšířenější problémy. Mluvíme hlavně o telefonování za jízdy a jízda na červenou přes železniční přejezdy. Souvisela by s tím i úprava bodového systému, který by byl nově pouze dvoupásmový (čtyři a šest bodů). Třeba takové telefonování za volantem by vás vyšlo na 4 body a pokutu 3 500 Kč na místě, ve správním řízení až 10 000 Kč. Horní hranice má ukládat tvrdší tresty než doposud a v nejzávažnějším případě jde až o 100 000 korun v případě, že byla při přestupku způsobena dopravní nehoda. Další úpravou jsou 4 pásma blokových pokut ve výši 5 000 Kč, 2 500 Kč, 1 500 Kč a do 1 500 Kč. Má jít o pevné sazby s výjimkou nejnižšího pásma do 1 500 Kč.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno