Domů » Pro řidiče » Pokuty » Bodový systém řidičů 2024 – Přehledná tabulka přestupků

Bodový systém řidičů 2024 – Přehledná tabulka přestupků

0

Od roku 2024 vstupuje v platnost nový zaktualizovaný bodový systém. Cílem tohoto přepracování bylo zjednodušit a zlepšit přehlednost. Závažné a nebezpečné přestupky budou postihovány přísněji, zatímco za menší prohřešky budou řidiči platit nižší pokuty než, tomu bylo v minulých letech.

Bodový systém řidičů 2024 – Přehledná tabulka přestupků

Pokud jste řidičem, tak se vás týká bodový systém, díky kterému řidiči za přestupky sbírají trestné body. Po dosažení 12 bodů je řidiči na 12 měsíců odebrán řidičský průkaz. Poté je možné znovu o něj požádat. V tomto článku si představíme, jak bodový systém v České republice aktuálně funguje, jak zjistit počet aktuálních bodů nebo jak je možné body odmazat. Dále vám přinášíme přehlednou aktuální tabulku dopravních přestupků a také nejnovější změny, které jsou zavedeny v bodovém systému od 1. ledna 2024.

Katalog pokut 2024

Bodový systém byl po změnách zjednodušen na tři hlavní úrovně bodů, a to na 2, 4 a 6 bodů, což je výrazná změna oproti stávajícím pěti různým sazbám, které byly v minulosti platné. Došlo i k revizi sankčního systému, který zpřísňuje tresty za nejtěžší přestupky. 

V případě méně závažných přestupků budou řešeny pouze finančními sankcemi, aniž by došlo ke změně bodového konta. U nejtěžších dopravních přestupků platí pravidlo „dvakrát a dost,“ přičemž maximální počet trestných bodů činí dvanáct, a u čtyřbodových přestupků „třikrát a dost.“ 

Novela také umožňuje policistům na místě udělit dvojnásobnou výši pokuty oproti předchozímu stavu, a to až do výše 5 500 korun.

Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2024 uvádíme přehledně níže. Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 6 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Alkohol a návykové látky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky6 (nad 0,3 promile)-7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Jízda ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)6-7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Odmítnutí testu na alkohol nebo návykové látky6-25 000 - 75 000 Kč18 až 36 měsíců

Překročení rychlosti

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Vysoké překročení rychlosti - o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více
6-7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Vyšší překročení rychlosti - o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více
42 500 - 3 000 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Střední překročení rychlosti - o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní 21 500 - 2 000 Kč2 000 - 5 000 Kč-
Malé překročení rychlosti - o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní-do 1 500 Kč2 000 - 5 000 Kč-

Nejzávažnější přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz64 500 - 5 500 Kč7 000 - 25 000 Kč-
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici64 500 - 5 500 Kč7 000 - 25 000 Kč-
Porušení zákazu předjíždění64 500 - 5 500 Kč7 000 - 25 000 Kč-
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!"64 500 - 5 500 Kč7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců (dle úmyslu)

Středně závažné přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Držení telefonu při řízení42 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Jízda bez pásů, dítě bez autosedačky41 500 - 2 000 Kč2 000 - 5 000 Kč-
Nedání přednosti v jízdě42 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu41 500 - 2 000 Kč2 000 - 5 000 Kč-
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby41 500 - 2 000 Kč2 000 - 5 000 Kč-
Řízení bez řidičského oprávnění4-25 000 - 75 000 Kč18 až 36 měsíců
Jízda se zadrženým řidičským průkazem4-7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince4-25 000 - 75 000 Kč18 až 36 měsíců
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy--7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu-2 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč-

Omezení a ohrožení chodců

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Ohrožení chodce62 500 - 3 5 000 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Omezení chodce42 500 - 3 5 000 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce22 500 - 3 5 000 Kč4 000 - 10 000 Kč-

Dopravní nehody

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví6 (smrt, těžká újma)-2 krát pokuta za přestupek vedoucí k nehodě6 až 18 měsíců nebo 18 až 36 měsíců
Neprodlené nezastavení vozidla4-7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců
Neoznámení PČR-2 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Neprokázání totožnosti-2 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč-
Opuštění místa nehody 4-7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců

Méně závažné přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Zapomenuté doklady-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Nerozsvícená světla-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Špatné parkování-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Vyhazování věcí z auta za jízdy-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Porušení zákazu zastavení nebo stání-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba)-1 500 - 2 000 Kč2 000 - 5 000 Kč
Parkování na místě pro invalidy22 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč
Omezení jízdy-1 500 - 2 000 Kč4 000 - 10 000 Kč
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření--2 000 - 5 000 Kč
Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla)--2 000 - 5 000 Kč
Technická silniční kontrola-2 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč
Ostatní drobné přestupky-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč

Profesní, zdravotní a technická nezpůsobilost

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Řízení bez profesní způsobilosti2-7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce-do 1 500 Kč (domluva)2 000 - 5 000 Kč-
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním--7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem62 500 - 3 500 Kč4 000 - 10 000 Kč -
Jízda bez registrační značky--4 000 - 10 000 Kč6 až 18 měsíců
Zakrytá registrační značka--4 000 - 10 000 Kč6 až 18 měsíců
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla--7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel--7 000 - 25 000 Kč4 až 6 měsíců

Autoškola

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
Učitel autoškoly - užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy--7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Učitel autoškoly - pod vlivem alkoholu nebo JNL--7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Učitel autoškoly - zdravotní stav--7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců
Učitel autoškoly - odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy)--7 000 - 25 000 Kč6 až 18 měsíců

Jiné přestupky

PřestupekTrestné body
Pokuta na místěPokuta/trest ve správním řízeníZákaz činnosti
FO provozovatel nezná totožnost řidiče--7 000 - 25 000 Kč-
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob--10 000 - 100 000 Kč-

Změny v bodovém systému od 1. ledna 2024

Od ledna 2024 přišly v platnost změny v pravidlech silničního provozu. Konkrétně se to týká úpravy bodového systému a zpřísnění pokut.

Bodový systém byl zjednodušen, a to tak, že z 5 skupin trestných bodů jsou aktuálně zavedeny pouze 3 kategorie. Řidiči by za přestupky podle míry závažnosti měly dostat pouze 2, 4 nebo 6 trestných bodů.

6 trestných bodů bude uděleno za:

 • Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo po dobu, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu.
 • Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.
 • Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky.
 • Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby.
 • Otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru na dálnici nebo silnici.
 • Vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci, nebo o 50 km/h a více mimo obec.
 • Nezastavení vozidla na signál přikazující řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení osobou k tomu oprávněnou.
 • Ohrožení chodce přecházejícího podzemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo ohrožení chodce přecházejícího na komunikaci, na kterou řidič odbočuje nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo komunikaci, při vyjíždění na pozemní komunikace.
 • Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na komunikacích z důvodu nebezpečné závady.

4 trestné body budou uděleny za:

 • Omezení chodce, který přechází po přechodu pro chodce a nedání tak přednosti v jízdě.
 • Řízení vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.
 • Porušení povinnosti používat dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.
 • Řízení vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený.
 • Ohrožení jiného řidiče při předjíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.
 • Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou helmu.
 • Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidla.
 • Neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody, neprodlené nevrácení se na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody.
 • Řízení vozidla řidičem, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

2 trestné body budou uděleny za:

 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více.
 • Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti.
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případě, kdy je řidič povinen tak učinit.
 • Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti a na vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

Vyšší pokuty

 • Pokuty za alkohol za volantem jsou přísnější. Hrozí pokuta ve správním řízení až 25 000 Kč.
 • Pokud řidič odmítne zkoušku na alkohol, nově je pokuta až 75 000 Kč.
 • Za překročení rychlosti o 50 km/h, respektive 40 km v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou se pokuta zvyšuje a hrozí tak 25 000 Kč.

Co je to bodový systém a jak funguje?

Bodový systém v České republice byl zaveden 1. července roku 2006. V lednu roku 2024 začíná platit aktualizovaný bodový systém s plnou řadou změn. Cílem tohoto bodového systému bylo zavést zjednodušení a také lepší přehlednost. Cílem je zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a zaměřují se tak na ty nejrozšířenější problémy, které na silnicích jsou.

Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území České republiky. Bodový systém funguje na principu sbírání trestných bodů, které řidič dostane za porušení pravidel při řízení motorových vozidel. Tyto trestné body jsou stanoveny podle zákona. Body uděluje úřad, nikoliv policie.

Každý řidič začíná s počtem 0 trestných bodů. Za každý spáchaný přestupek se mu přičítá příslušný počet trestných bodů. Maximální možný počet získaných trestných bodů je 12.

Body je možné, jak přičítat, tak i odečítat. Například 4 body se automaticky odečítají po roce jízdy bez přestupků. Další 3 body je možné odečíst například úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy. Pokud řidič dosáhne 12 bodů dochází k tzv. vybodování a dojde k zákazu činnosti a odebrání řidičského oprávnění na 1 rok. 
Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly. Jedná se o zkoušku z autoškoly testů a praktické jízdy. Dále je nutné se podrobit lékařské prohlídce a následně dopravně psychologickému vyšetření.

Praktické testy autoškol

Ministerstvo dopravy na začátku roku 2024 oficiálně uvedlo do autoškol novou sadu otázek. Tyto nové otázky budou platné od března 2024. Počet otázek se postupně zvyšuje již delší dobu a momentálně jich existuje více než tisíc. Nejnovější sada zahrnuje celkem 35 tradičních otázek a navíc přidává 10 nových videí, oficiálně nazývaných jako „dynamické otázky“. To znamená, celkem 45 nových otázek.

Všechny otázky si můžete procvičit a otestovat.

Pokud vás zajímají nové otázky, tak kompletní souhrn nových otázek je dostupný na webových stránkách noveotazky.cz nebo na portálu hazardperception.cz. Navíc jsou zde detailně rozebrány jednotlivé situace z hlediska platných předpisů.

Jak zjistit aktuální počet trestných bodů?

Pokud řidič potřebuje zjistit, kolik má aktuálně trestných bodů na svém kontě, je možné využít několik možností. 

Na stránkách Portál občana je možné vybrat způsob přihlášení prostřednictvím datové schránky nebo pomocí elektronického občanského průkazu. Po přihlášení v kategorii s názvem Registr řidičů jsou informace o aktuální bodovém hodnocení každého řidiče. Mimo to tam jsou tam další detailní informace. Tato služba je zdarma a není třeba nikam chodit.

Další možností je požádat o výpis na jakémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Je nutné sebou mít platný doklad totožnosti. Za výpis se aktuálně platí 100 Kč za jednu stranu a za každou další stránku 50 Kč.  

Poslední možností je navštívit jakýkoliv úřad tzv. registr řidičů. Zde je také nutné počítat s poplatkem za výpis.

Od 1. ledna 2024 budou řidiči schopni požádat o přijímání informací o změnách na svém bodovém kontě prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Možnost požádat o notifikace o změnách v bodovém kontě bude na Portálu dopravy zpřístupněná služba od začátku ledna. Na Portálu dopravy je možné si vybrat ze 3 možností, to znamená, jakým způsobem si bude chtít jednotlivec notifikace nechat zasílat, a to buď prostřednictvím SMS zprávy, emailem nebo aplikační notifikací v prostředí Portál dopravy nebo portál občana.

Výpis z bodového hodnocení řidiče vs. výpis z evidenční karty řidiče?

Výpis z bodového hodnocení řidiče se výrazně liší od Výpisu z evidenční karty řidiče. 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 

Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje aktuální stav bodového hodnocení (aktuální počet získaných trestných bodů) a historii bodového hodnocení (seznam přestupků, za něž byly řidiči trestného body uděleny a pohyby na bodovém kontě). Výpisy z bodového hodnocení je pouze pro informační účely pro občany a výpis tak nemůže nahradit dokument výpis z karty řidiče pro další styk a jednání s úřady. Tento výpis je možné vyřídit na jakémkoliv Czech POINTu nebo online a stránkách Portál občana

Výpis z evidenční karty řidiče 

Dokument výpis z evidenční karty řidiče je více detailní a obsahuje více informací jako jsou aktuální stav bodového hodnocení (tj. aktuální počet bodů), seznam všech přestupků (bez ohledu na trestné body), seznam všech detailních (pod)skupin řidičských oprávnění, informace o zákazu řízení motorových vozidel, identifikace řidičského průkazu a informace o tom, kdy a na jak dlouho je řidičský průkaz zadržen. O tento dokument je možné požádat pouze na místě příslušného úřadu obce z rozšířenou působností. Výpis je oficiálním dokumentem, který je určen pro jednání s úřady.

12 bodů, co bude následovat?

Jakmile řidič nasbírá 12 bodů, dochází u něho k tzv. vybodování. Řidiči od příslušného úřadu dostane výzvu k odevzdání řidičského průkazu a uplynutím následujících 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění platnost. O vrácení dokladu je možné požádat nejdříve za 1 rok, anebo po odpykání doprovodných trestů.

Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat:

Je možné trestné body odmazat?

Jak již bylo řečeno trestné body je možné přičítat, ale i odečítat. V tomto případě je možné se trestných bodů zbavit:

 • Pokud se nedopustíte žádných přestupků, tak jednou za každý rok se vám odečtou automaticky 4 body.
 • Zrušením pravomocného rozhodnutí, za něž jste trestní body získali.
 • Úspěšným absolvováním školení bezpečné jízdy, za které se vám mohou odečíst maximálně až 4 body.

Jak podat námitku při získání 12 bodů?

Jestliže byl řidič vybodován, je možné vznést námitku proti odebrání řidičského průkazu. Námitka musí být podána písemně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Pokud námitka nebude podána včas, po uplynutí 5 pracovních dnů automaticky přichází řidič o řidičský průkaz a již není cesty zpět. Pokud by úřad námitku shledal jako oprávněnou, tak do 10 pracovních dní bude opraven počet trestných bodů v kartě řidiče. 

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Od července 2018 funguje vydávání i výměna řidičského průkazu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně bude možné vyřizovat i průkazy profesní způsobilosti i paměťové karty pro digitální tachografy určené řidičů z povolání.

Nově není třeba k žádosti o řidičák přikládat vlastní papírovou fotografii. Tu úředníci pořídí fotoaparátem v kanceláři, nebo použijí existující fotku z registru veřejné správy. S těmito změnami přijde zdražení správního poplatku za vydání průkazu z 50 Kč na 200 Kč.

Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále třeba papírová fotografie a nově se platí poplatek 50 Kč. Na úřadech v místě bydliště se bude řešit odebírání či pozastavování řidičáků.

Na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností musí řidič předložit:

 • žádost o vrácení řidičského oprávnění
 • doklad o odborné způsobilosti (dokument řidič obdrží v autoškole po úspěšném absolvování testů a jízdy)
 • doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • výsledek z dopravně psychologického vyšetření od akreditovaného dopravního psychologa. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články