Jak postupovat při dopravní nehodě

0
3624

3127105_fd671cd4Dopravní nehoda

 je nepříjemná událost, která může v životě potkat každého z nás. I když jste sebevíc opatrní, v některých případech se jí zkrátka nevyhnete. Ale nemějte strach, v následujícím článku vám popíšeme několik základních pravidel, kterých se při dopravní nehody držet. Můžete je tedy použít jako návod pro případ nouze.

 
 

Zaviněná, či nezaviněná, co mám v dané chvíli dělat?

Nezáleží na tom, zda jste nehodu zavinili vy nebo někdo jiný. Tento postup byste měli aplikovat i v situaci, kdy je nehoda hromadná.

 

 1. Zastavte vodidlo a vypněte motor
 2. Zjistěte stav zúčastněných osob. V případě zranění poskytněte osobám adekvátní první pomoc a zavolejte záchranku i policii
 3. Zajistěte místo nehody (výstražná světla, trojúhelník, reflexní vesta)
 4. V případě, že se stala dopravní nehoda na dálnici, měli by všichni její účastníci neprodleně opustit vozovku na její pravou stranu. Nejlépe za svodidla. Doporučujeme, aby tyto osoby byly označeny reflexními prvky, například reflexní páskou na ruce
 5. Pokud je třeba s vozidlem manipulovat, označte jeho polohu na silnici při nehodě
 6. Celé místo a okolí nehody zdokumentujte (např. fotoaparátem), a pořiďte si záznam o dopravní nehodě
 7. Vzájemně si se všemi účastníky prokažte totožnost a předejte si informace o vozidlech. V případě neprokázání totožnosti zúčastněným se dopouštíte porušení zákona

 

Kdy k dopravní nehodě zavolat policii?

Obecně lze říct, že policii můžete zavolat ke každé nehodě. Povinností však je ji zavolat v následujících případech:

 

 • došlo ke zranění některého z účastníků nehody, přičemž nerozhoduje rozsah tohoto poranění
 • v případě, že byla během nehody usmrcena osoba
 • v situaci, kdy došlo k zablokování dopravy, jejíž plynulost nejste schopni sami obnovit
 • škoda na vozidle včetně přepravovaných věcí přesáhla hranici 100 000 Kč
 • byl poškozen majetek třetí osoby (například nemovitost, či automobil)
 • v důsledky nehody byly poškozeny součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení)
 • poškodili jste pozemní komunikaci
 • při nehodě došlo k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdové zabezpečovací zařízení)
 • došlo k újmě na životním prostředí (např. únik paliva z vozidla)
 • pokud situace nevyžadovala přítomnost policie, ale zároveň některý z účastníků odmítnul spolupracovat při sepsání záznamu o nehodě

Ve všech těchto bodech musíte Policii ČR zavolat. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se závažného přestupku, jehož následky mohou mít několikanásobně větší důsledky, než nehoda samotná.

 

Nevoláme policii

V situaci, kdy nehoda proběhla bez zranění, ztrát na životech, cizím majetku a dalších zmíněných souvislostech, při kterých je třeba policii zavolat, musíte sepsat takzvaný záznam o nehodě.

Co do něj patří? Bezpodmínečně je třeba uvést následující informace:

 

 • čas, kdy se nehoda stala
 • místo nehody
 • příčinu nehody (pokud se neshodnete, je lepší zavolat policii)
 • podrobný průběh nehody
 • jaké jsou bezprostřední následky nehody
 • identifikaci zúčastněných vozidel i účastníků nehody
 • podpis účastníků nehody

 

K záznamu o nehodě je vždy dobré přidat kontaktní údaje, tedy například telefon a e-mail pro rychlejší kontakt ze strany pojišťovny. I když záznam o nehodě nemá stanovenou formu, je vhodné využít formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, jenž obsahuje všechny důležité informace, které jsou potřebné ke správnému zdokumentování celé nehody.

Sepsaný záznam spolu s důkazným materiálem o nehodě odevzdejte v co nejkratším čase pojistiteli viníka dopravní nehody.

Výše uvedený postup platí pro použití v rámci České republiky bez rozdílu. Tedy i v situaci, kdy se stanete účastníkem nehody s osobou cizí národnosti.

Věříme, že vám náš souhrn poslouží svou informační hodnotou, a přejeme vám mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno