Jak postupovat při dopravní nehodě

0
4101

Dopravní nehoda je nepříjemná událost, která může v životě potkat každého z nás. I když jste sebevíc opatrní, v některých případech se jí zkrátka nevyhnete. Na čem ale každopádně záleží, tak to je připravenost a každý účastník provozu musí vědět, co v takové chvíli dělat. Pokud budete při dopravní nehodě postupovat správně, tak můžete zachránit lidské životy. V každém případě je důležité zůstat v klidu a celou situaci začít postupně řešit.

Vypsali jsme pro vás jednotlivé kroky, které musíte při dopravní nehodě provést, abyste předešli dalším škodám a zabezpečili vyrovnání nákladů na opravu vozidla po nehodě.

1. Označte a zabezpečte místo dopravní nehody

Pokud jste se zapletli do dopravní nehody a nejste v šoku či nejste vážně zranění, tak rychle zapněte varovná světla, díky čemuž ostatní řidiči budou vědět, že si mají dávat pozor. Z auta vystupte s oblečenou reflexní vestou, aby vás náhodou někdo při průjezdu nepřehlédl. Následně přehledně označte také místo nehody, k čemuž můžete využít výstražný trojúhelník. Reflexní vesta ani výstražný trojúhelník nesmí chybět v povinné výbavě vozidla. V krizové situaci můžete také mávat kusem barevné látky.

2. Zjistěte stav účastníků nehody, poskytněte první pomoc a zavolejte IZS

Po zabezpečení místa nehody se pusťte do kontroly ostatních účastníků dopravní nehody a zkontrolujte, zda-li není někdo zraněný. Pokud je, tak mu urychleně poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu, kterou můžete vytočit na čísle 155, případně 112. Na dálnici je nutné, aby všichni účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody a dostali se za svodidla na pravém okraji dálnice. Poskytnutí první pomoci a zavolání záchranné služby není nutné jen z lidského hlediska, ale za neposkytnutí pomoci vám hrozí trestní řízení.

3. Kdy k dopravní nehodě zavolat policii

Obecně lze říct, že policii můžete zavolat ke každé nehodě. Povinností však je ji zavolat v následujících případech:

 • došlo ke zranění některého z účastníků nehody, přičemž nerozhoduje rozsah tohoto poranění
 • v případě, že byla během nehody usmrcena osoba
 • v situaci, kdy došlo k zablokování dopravy, jejíž plynulost nejste schopni sami obnovit
 • škoda na vozidle včetně přepravovaných věcí přesáhla hranici 100 000 Kč
 • byl poškozen majetek třetí osoby (například nemovitost, či automobil)
 • v důsledky nehody byly poškozeny součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení)
 • poškodili jste pozemní komunikaci
 • při nehodě došlo k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdové zabezpečovací zařízení)
 • došlo k újmě na životním prostředí (např. únik paliva z vozidla)
 • pokud situace nevyžadovala přítomnost policie, ale zároveň některý z účastníků odmítnul spolupracovat při sepsání záznamu o nehodě

Ve všech těchto bodech musíte Policii ČR zavolat. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se závažného přestupku, jehož následky mohou mít několikanásobně větší důsledky, než nehoda samotná.

4. Kdy nevolat policii

V situaci, kdy nehoda proběhla bez zranění, ztrát na životech, cizím majetku a dalších zmíněných souvislostech, při kterých je třeba policii zavolat, musíte sepsat takzvaný záznam o nehodě.

Co do něj patří? Bezpodmínečně je třeba uvést následující informace:

 • čas, kdy se nehoda stala
 • místo nehody
 • příčinu nehody (pokud se neshodnete, je lepší zavolat policii)
 • podrobný průběh nehody
 • jaké jsou bezprostřední následky nehody
 • identifikaci zúčastněných vozidel i účastníků nehody
 • podpis účastníků nehody

5. Zaznamenejte si co nejvíce informací

Snažte se mít co nejvíce důkazů a informací o nehodě, jelikož se vám budou hodit při určení viníka nehody. Zapište si jména a také adresy bydliště účastníků dopravní nehody, v ideálním případě si zapište také kontakt na svědky dopravní nehody a snažte se zajistit si zajistit také jejich výpovědi.

6. Přivolejte asistenční službu

Když je vaše auto po nehodě nepojízdné, tak musíte zavolat asistenční službu své pojišťovny, u které máte uzavřeno havarijní pojištění a povinné ručení. Asistenční službu volejte i v tom případě, že si nejste jistí dalším postupem, jelikož vám poradí či pomohou. I pokud jste viníkem nehody, tak téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla po dopravní nehodě součást havarijního pojištění. Telefonní číslo na asistenční službu najdete na zadní straně zelené karty. Pokud viníkem nehody nejste, tak máte nárok na proplacení nákladů na odtah z povinného ručení viníka nehody. V žádném případě nepřijímejte nabídky poskytovatelů odtahu, kteří nejsou smluvními partnery vaší pojišťovny.

Přivolejte asistenční službu
Přivolejte asistenční službu

Co když jste nehodu nezavinili vy?

Pokud je viníkem nehody někdo jiný, tak máte nárok na náhradu škody u jeho pojišťovny. Po viníkovi chtějte předložit občanský průkaz, řidičský průkaz a hlavně doklad o odpovědnosti z provozu vozidla, což je zelená karta.

Budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno příjmení a bydliště řidiče
 • pokud není majitelem vozidla řidič, tak i jméno a příjmení majitele vozidla nebo sídlo firmy, která vozidlo vlastní
 • typ a SPZ vozidla
 • jméno pojišťovny, u niž je viník pojištěn. V ideálním případě si opište také číslo zelené karty. Pokud je vozidlo registrováno v cizím státe, tak si opište nejen číslo, ale také její časovou platnost. Hodit se vám bude také číslo dokladu o zahraničním pojištění vozidla a v nejlepším případě si pořiďte fotokopie obou těchto dokumentů.

Jak nechat uplatnit nárok na pojistné plnění?

S uplatněním nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu se obraťte na pojišťovnu viníka nehody. Může se ale stát, že viník pojištěn není a vy se tedy nemáte na koho obrátit. V tom případě je vaše naděje Česká kancelář pojistitelů, jež vám poskytne pojistné plnění z k tomu určeného fondu. Na ČKP se obraťte také v případě, že vám viník nehody odmítne dát své údaje, jelikož ho dokážou dohledat podle SPZ. Tuto skutečnost nahlaste také na Policii ČR.

Jste viníkem dopravní nehody?

Pokud jste viníkem vy, tak bez odkladu doložte poškozené osobě všechny údaje, které bude potřebovat pro uplatnění práva poškozeného. Neprodleně uvědomte také svou pojišťovnu, že jste zapříčinili nehodu a pojišťovna následně uhradí nároky poškozeného. Pokud se nacházíte v cizině, tak se obraťte na svou asistenční službu.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno