Domů » Pro řidiče » Jak postupovat při dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě

0

Dopravní nehoda je nepříjemná událost, která může v životě potkat každého z nás. I když jste sebevíc opatrní, v některých případech se jí zkrátka nevyhnete. Na čem ale každopádně záleží, tak to je připravenost a každý účastník provozu musí vědět, co v takové chvíli dělat. Pokud budete při dopravní nehodě postupovat správně, tak můžete zachránit lidské životy. V každém případě je důležité zůstat v klidu a celou situaci začít postupně řešit.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Vypsali jsme pro vás jednotlivé kroky, které musíte při dopravní nehodě provést, abyste předešli dalším škodám a zabezpečili vyrovnání nákladů na opravu vozidla po nehodě.
Ať už dopravní nehoda nastane v tady v České republice nebo vás potká dopravní nehoda v zahraničí, zachovejte klid a postupujte s řešením jako na českých silnicích.

1. Označte a zabezpečte místo dopravní nehody

Pokud jste se zapletli do dopravní nehody a nejste v šoku či nejste vážně zranění, tak rychle vypněte motor, zatáhněte ruční brzdu a zapněte varovná světla, díky čemuž ostatní řidiči budou vědět, že si mají dávat pozor. Z auta vystupte s oblečenou reflexní vestou, aby vás náhodou někdo při průjezdu nepřehlédl. Následně přehledně označte také místo nehody, k čemuž můžete využít výstražný trojúhelník. Reflexní vesta ani výstražný trojúhelník nesmí chybět v povinné výbavě vozidla. V krizové situaci můžete také mávat kusem barevné látky. 

2. Zjistěte stav účastníků nehody, poskytněte první pomoc a zavolejte IZS

Po zabezpečení místa nehody se pusťte do kontroly ostatních účastníků dopravní nehody a zkontrolujte, zda-li není někdo zraněný. Pokud je, tak mu urychleně poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu, kterou můžete vytočit na čísle 155, případně 112. Na dálnici je nutné, aby všichni účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody a dostali se za svodidla na pravém okraji dálnice. Poskytnutí první pomoci a zavolání záchranné služby není nutné jen z lidského hlediska, ale za neposkytnutí pomoci vám hrozí trestní řízení. 

3. Kdy k dopravní nehodě zavolat policii

Obecně lze říct, že policii můžete zavolat ke každé nehodě. Povinností však je ji zavolat v následujících případech:

 • došlo ke zranění některého z účastníků nehody, přičemž nerozhoduje rozsah tohoto poranění
 • v případě, že byla během nehody usmrcena osoba
 • v situaci, kdy došlo k zablokování dopravy, jejíž plynulost nejste schopni sami obnovit
 • škoda na vozidle včetně přepravovaných věcí přesáhla hranici 100 000 Kč
 • byl poškozen majetek třetí osoby (například nemovitost, či automobil)
 • v případě střetu se zvěří
 • v důsledku nehody byly poškozeny součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení)
 • poškodili jste pozemní komunikaci
 • při nehodě došlo k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdové zabezpečovací zařízení)
 • došlo k újmě na životním prostředí (např. únik paliva z vozidla)
 • pokud situace nevyžadovala přítomnost policie, ale zároveň některý z účastníků odmítl spolupracovat při sepsání záznamu o nehodě

Ve všech těchto bodech musíte Policii ČR zavolat. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se závažného přestupku, jehož následky mohou mít několikanásobně větší důsledky, než nehoda samotná.

4. Kdy doporučujeme volat policii?

Policii dále doporučujeme zavolat v případě, kdy je těžké se domluvit s druhou stranou a začnou vznikat různé komplikace. 

 • Viník nehody z místa nehody ujel
 • Máte pocit, že jste účastníkem nehody tlačeni k přiznání své viny
 • Nelze se domluvit na viníkovi
 • Druhý účastník nehody je cizinec
 • Vyhrocená situace.

5. Kdy není třeba volat policii

V situaci, kdy nehoda proběhla bez zranění, ztrát na životech, cizím majetku a dalších zmíněných souvislostech, při kterých je třeba policii zavolat, musíte společně sepsat takzvaný záznam o dopravní nehodě.

Co do něj patří? Bezpodmínečně je třeba uvést následující informace:

 • čas, kdy se nehoda stala
 • místo nehody
 • příčinu nehody (pokud se neshodnete, je lepší zavolat policii)
 • podrobný průběh nehody
 • jaké jsou bezprostřední následky nehody
 • identifikaci zúčastněných vozidel i účastníků nehody
 • podpis účastníků nehody.

V současnosti neexistuje žádný platný právní předpis, kvůli kterému by bylo povinné vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle. Tento formulář je ale navržen tak, aby v kritické situaci napomohl účastníkům nehody uvést všechny důležité a zákonem stanovené skutečnosti a informace do záznamu. Evropský záznam o dopravní nehodě platí po celé Evropě a jeho verze existují i v dalších jazycích. Dokáže vám tedy pomoci vyřešit problém i v zahraničí, a proto vám silně doporučujeme vozit ho.

Záznam o dopravní nehodě získáte od své pojišťovny při uzavření pojištění pro váš vůz. Záznam o dopravní nehodě je možné i stáhnout zde.

Kdy k dopravní nehodě zavolat policii?
Kdy není třeba zavolat policii?

6. Zaznamenejte si co nejvíce informací

Snažte se mít co nejvíce důkazů a informací o nehodě, jelikož se vám budou hodit při určení viníka nehody. Zapište si jména a také adresy bydliště účastníků dopravní nehody, v ideálním případě si zapište také kontakt na svědky dopravní nehody a snažte se zajistit si zajistit také jejich výpovědi.

7. Přivolejte asistenční službu

Když je vaše auto po nehodě nepojízdné, tak musíte zavolat asistenční službu své pojišťovny, u které máte uzavřeno havarijní pojištění a povinné ručení. Asistenční službu volejte i v tom případě, že si nejste jistí dalším postupem, jelikož vám poradí či pomohou. I pokud jste viníkem nehody, tak téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla po dopravní nehodě součást havarijního pojištění

Pokud by to tak nebylo počítejte s tím, že odtah vozidla není nic levného, průměrná cena je 15 až 20 Kč za jeden kilometr. Logicky v rámci jednoho města to bývá levnější, než když musí odtahovka vyjet mimo město. 
Telefonní číslo na asistenční službu najdete na zadní straně zelené karty. Pokud viníkem nehody nejste, tak máte nárok na proplacení nákladů na odtah vozidla z povinného ručení viníka nehody. V žádném případě nepřijímejte nabídky poskytovatelů odtahu, kteří nejsou smluvními partnery vaší pojišťovny.

Přivolejte asistenční službu
Přivolejte asistenční službu

Co když jste nehodu nezavinili vy?

Pokud je viníkem nehody někdo jiný, tak máte nárok na náhradu škody u jeho pojišťovny. Po viníkovi chtějte předložit občanský průkaz, řidičský průkaz, a hlavně doklad o odpovědnosti z provozu vozidla, což je zelená karta.

Budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno příjmení a bydliště řidiče
 • pokud není majitelem vozidla řidič, tak i jméno a příjmení majitele vozidla nebo sídlo firmy, která vozidlo vlastní
 • typ a SPZ vozidla
 • jméno pojišťovny, u níž je viník pojištěn. V ideálním případě si opište také číslo zelené karty. Pokud je vozidlo registrováno v cizím státě, tak si opište nejen číslo, ale také její časovou platnost. Hodit se vám bude také číslo dokladu o zahraničním pojištění vozidla a v nejlepším případě si pořiďte fotokopie obou těchto dokumentů.

Jak nechat uplatnit nárok na pojistné plnění?

S uplatněním nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu se obraťte na pojišťovnu viníka nehody. Může se ale stát, že viník pojištěn není a vy se tedy nemáte na koho obrátit. V tom případě je vaše naděje Česká kancelář pojistitelů, jež vám poskytne pojistné plnění z k tomu určeného fondu. Na ČKP se obraťte také v případě, že vám viník nehody odmítne dát své údaje, jelikož ho dokážou dohledat podle SPZ. Tuto skutečnost nahlaste také na Policii ČR.

Jste viníkem dopravní nehody?

Pokud jste viníkem vy, tak bez odkladu doložte poškozené osobě všechny údaje, které bude potřebovat pro uplatnění práva poškozeného. Neprodleně uvědomte také svou pojišťovnu, že jste zapříčinili nehodu a pojišťovna následně uhradí nároky poškozeného. Pokud se nacházíte v cizině, tak se obraťte na svou asistenční službu.

Dopravní nehoda
Jste viníkem dopravní nehody?

Jaké jsou pokuty v rámci zavinění nehody?

Pokud vás zajímají, jak jsou vysoké pokuty za dopravní nehodu. Vždy záleží na konkrétní situaci a také typy a závažnosti přestupku. Jestliže jste zavinili srážku, při které došlo k poškození vozidla a nikdo nebyl zraněn, dostanete pokutu 2 000 Kč, ve správním řízení 1 500 až 2 500 Kč. Střet se zvěří je nutné nahlásit, pokud si zvířete necháte, hrozí vám až 20 000 Kč nebo odnětí svobody až na 2 roky. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články

Nosič kol na tažné zařízení Yakima JustClick 2

Yakima – specialista na nosiče kol na auto

0
Milovníci cyklistiky potřebují čas od času převézt kola do větší vzdálenosti. Jejich umístění v úložném prostoru auta není příliš ideální a bezpečné. Proto je...