Domů » Pro řidiče » Pokuta za překročení rychlosti – Kompletní přehled

Pokuta za překročení rychlosti – Kompletní přehled

0

Asi nebude žádným překvapením, že překročení povolené rychlosti patří mezi nejčastější pokutované přestupky řidičů na silnicích. Ono je totiž potřeba myslet na to, že maximální rychlost není stanovena pouze konkrétními omezeními, ale ze zákona jsou stanoveny i obecné pravidla pro maximální rychlost vozidla za dané situace. Pojďme se na to tedy důkladně podívat.

Pokuta za překročení rychlosti – Kompletní přehled
Měření rychlosti radarem

Obecná pravidla rychlosti vozidla na silnicích a dálnicích

Ze zákona musí každý řidič přizpůsobit svou rychlost:

  • svým schopnostem
  • vlastnostem řízeného vozidla i jeho nákladu
  • předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a také třídě
  • aktuálním povětrnostním podmínkám
  • jiným okolnostem, které je možno předvídat

Řidič musí v každé situaci být připraven zastavit vozidlo a být připraven na to, že za zatáčkou může číhat odstavené vozidlo, zvěř či jiná nebezpečná překážka. V noci si musí dávat dvakrát takový pozor. Během noci smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit ve vzdálenosti, kterou osvětlují jeho světlomety nebo veřejné osvětlení. Nejvyšší soud rozhodl například o tom, že v noci je maximální rychlost po neosvětlené dálnici s použitím potkávacích světel pouze do 60 km/h. Jak už vás nejspíš napadlo, tak prokázat tyto okolnosti je velice těžké. K většímu bádání většinou dojde až v případě dopravní nehody, kdy soudní znalec dokáže mnohé vyčíst z brzdné dráhy vozidla.

Maximální povolená rychlost v obci

Jak si určitě velice dobře pamatujete z autoškoly, tak maximální rychlost v obci je 50 km/h. Pokud dálnice či silnice pro motorová vozidla prochází obcí, tak je maximální rychlost 80 km/h. Je to platné ale pouze v případě, že značení nepřikazuje jinou rychlost. Sankce za překročení povoleného rychlosti v obci se liší podle toho, o kolik byla překročena.

Pokuty za překročení rychlosti v obci

Skutková podstataBlokové řízení Správní řízení Body
překročení rychlosti o 1 až 5 km/hpokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překročení rychlosti o 6 až 19 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 20 až 39 km/hpokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 40 km/h a více nelze projednat pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců 5

Maximální rychlost mimo obec

Mimo obec či město smí řidič jet maximální rychlostí 90 km/h, přičemž na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 130 km/h. I zde mějte na paměti, že rychlostní limity mohou být pozměněny dopravním značením. Pro vozidla na 3,5 tuny platí mimo obec maximální povolená rychlost 80 km/h. Sankce za překročení povoleného rychlosti mimo obec se liší podle toho, o kolik byla překročena.

Pokuty za překročení rychlosti mimo obec

Skutková podstataBlokové řízení Správní řízení Body
překročení rychlosti 1 až 10 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překročení rychlosti o 11 až 29 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 30 až 49 km/h pokuta 2.500,- Kčpokuta 2.500,- až 5.000,- Kč3
překročení rychlosti o 50 km/h a více nelze projednat pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců 5

Kdo smí měřit rychlost na silnicích a dálnicích?

Rychlost vozidel na komunikacích smí měřit jen Policie ČR. Můžete se ale setkat také s tím, že rychlost bude měřit městská policie. Ta ale při tom musí dodržovat určitá pravidla. Jsou omezeni místy, kde mohou měřit. Tato místa jim určí Policie ČR a místo měření nemusí být označeno dopravní značkou „Měření rychlosti“. V dnešní době již z rozhodnutí soudu nesmí měřit rychlost soukromá osoba.

Jak se měří rychlost?

Radary pro měření rychlosti můžeme rozdělit do tří skupin:

Rychlostní radary

Stacionární radary

Ty dlouhodobě dohlíží na dodržování maximální rychlosti na určitém místě. Stacionární radar má schopnost měřit rychlost vozidla na jednom předem určeném místě. Většinou je rychlost změřena na úseku několik desítek metrů před samotným snímačem radaru. Na stacionární radar často bývají řidiči upozorňování dopravní značkou

Úsekové měření rychlosti

Vozidlo je vyfoceno na začátku a na konci měřeného úseku. Ke každému snímku je doplněn i přesný čas a počítač spočítá, jaká byla vaše průměrná rychlost na měřeném úseku. Pokud vyjde rychlost vyšší než povolená, tak máte zaděláno na malér. Úsekové měření ale působí právní problémy. Zasahuje totiž do soukromí, jelikož sbírá i data o pohybu osob.

Úsekové měření rychlosti
Úsekové měření rychlosti

Mobilní radary

Jsou to ony ruční přenosné radary, které známe z televize. Mohou ovšem být zabudovány i do masky policejního vozu. Je to dobře známá „bradavice“. Aby radary měřily rychlost, tak musí být nasměrovány na vozovku pod určitým úhlem.

Měření rychlosti z jedoucího vozidla za jízdy

K tomuto účelu Policie ČR používá měřiče, které jsou tvořeny kamerou a ocejchovaným tachometrem. Během měření jede policejní vozidlo 6 sekund stabilní rychlostí za sledovaným vozidlem. Výsledkem je pořízení videozáznamu, který zaznamenává rychlost kontrolovaného i policejního vozidla. Výsledek je ze zákona dostatečným důkazem o překročení rychlosti vozidla a na zapsanou rychlost policejního vozu se nebere ohled. Policejní vozy schopné měřit rychlost za jízdy jsou vybaveny pevně zabudovaným radarem, což ale neznamená, že radary zůstávají pouze v jednom voze. Během času je možné tyto radary přemontovat a Policie to také dělá v případě, že je radarem potřeba vybavit jiné vozidlo. Mimo to má Policie ČR k dispozici také radary, jež nejsou pevně zabudované do vozidla a doinstalují se vždy až při plnění služebních povinností. Při obdržení pokuty za překročení rychlosti, jež byla měřena z policejního za jízdy, si dejte pozor na to, aby Policie měla k dispozici kvalitní materiál s důkazy, že se jednalo vskutku o vaše vozidlo a rychlost byla doopravdy překročena. Nečitelná či rozmazaná SPZ mezi nevyvratitelné důkazy nepatří.

Tolerance měřičů rychlosti a radarů

Radary samozřejmě nejsou zcela přesné a v ČR jsou radary schváleny s odchylkou +– 3 km/h při rychlost 100 km/h. Pokud není překročení rychlosti dostatečně jasné, tak nemůže být uložena sankce. Odchylka není započítána do výsledku, ale musí ji zohlednit policista. Může totiž nastat situace, kdy při jednom měření jeden radar naměří 53 km/h a druhý 47 km/h. Pokud se ukáže, že minimální tolerance nebyl zohledněna a řidič byl i přesto pokutován za překročení rychlosti, tak je nutné započít odpovídající právní kroky. Můžete tak iniciovat přezkumné řízení, které mají na starosti krajské úřady a v Praze Ministerstvo dopravy.

Podle neověřených zdrojů Policie také nechává toleranci, aby v konečném důsledku nemuseli pokutovat každé druhé auto. Teoreticky tak v místech s maximální rychlostí 50 km/h měří až od 60 km/h, na 90 km/h je problém rychlost až nad 110 km/h a u dálniční rychlosti 130 km/h většinou sáhnou až po vozech, které jedou rychleji než 155 km/h. V žádném případě vás nechceme nabádat k překračování rychlosti, ale vzhledem k toleranci Policie a často přeměřujícím tachometrům je doopravdy zbytečné jet rychlostí 75 km/h v úseku, kde je maximální rychlost 90 km/h. Nízká rychlost v některých případech může vést k nebezpečným situacím, jelikož poté dochází k předjíždění na nebezpečných místech a řidiči se při pomalé jízdě často méně zaměřují na řízení. Doporučujeme vám též porovnat rychlost jízdy ukázanou na tachometru a na GPS, díky čemuž zjistíte, jak rychle doopravdy jedete. Velký vliv na nepřesné měření tachometru může mít též velikost kol, jelikož kola r15 se točí výrazně rychleji než r19.

Antiradary

Nejspíš jste mnohokrát slyšeli, že antiradary jsou na českých silnicích zcela zakázané. Není tomu tak. Zákon zakazuje použití aktivních radarů, které ruší policejní radary. Jedná se v podstatě o rušičky. Zákon ale nezakazuje použití pasivních antiradarů, které řidiče upozorní na měření rychlosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články