Pokuta za překročení rychlosti – Kompletní přehled

0
95
Měření rychlosti radarem
Měření rychlosti radarem

Asi nebude žádným překvapením, že překročení povolené rychlosti patří mezi nejčastější pokutované přestupky řidičů na silnicích. Ono je totiž potřeba myslet na to, že maximální rychlost není stanovena pouze konkrétními omezeními, ale ze zákona jsou stanoveny i obecné pravidla pro maximální rychlost vozidla za dané situace. Pojďme se na to tedy důkladně podívat.

Obecná pravidla rychlosti vozidla na silnicích a dálnicích

Ze zákona musí každý řidič přizpůsobit svou rychlost:

  • svým schopnostem
  • vlastnostem řízeného vozidla i jeho nákladu
  • předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a také třídě
  • aktuálním povětrnostním podmínkám
  • jiným okolnostem, které je možno předvídat

Řidič musí v každé situaci být připraven zastavit vozidlo a být připraven na to, že za zatáčkou může číhat odstavené vozidlo, zvěř či jiná nebezpečná překážka. V noci si musí dávat dvakrát takový pozor. Během noci smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit ve vzdálenosti, kterou osvětlují jeho světlomety nebo veřejné osvětlení. Nejvyšší soud rozhodl například o tom, že v noci je maximální rychlost po neosvětlené dálnici s použitím potkávacích světel pouze do 60 km/h. Jak už vás nejspíš napadlo, tak prokázat tyto okolnosti je velice těžké. K většímu bádání většinou dojde až v případě dopravní nehody, kdy soudní znalec dokáže mnohé vyčíst z brzdné dráhy vozidla.

Maximální povolená rychlost v obci

Jak si určitě velice dobře pamatujete z autoškoly, tak maximální rychlost v obci je 50 km/h. Pokud dálnice či silnice pro motorová vozidla prochází obcí, tak je maximální rychlost 80 km/h. Je to platné ale pouze v případě, že značení nepřikazuje jinou rychlost. Sankce za překročení povoleného rychlosti v obci se liší podle toho, o kolik byla překročena.

Pokuty za překročení rychlosti v obci

Skutková podstataBlokové řízení Správní řízení Body
překročení rychlosti o 1 až 5 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překročení rychlosti o 6 až 19 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 20 až 39 km/hpokuta 2.500,- Kčpokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 40 km/h a vícenelze projednatpokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců 5

Maximální rychlost mimo obec

Mimo obec či město smí řidič jet maximální rychlostí 90 km/h, přičemž na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 130 km/h. I zde mějte na paměti, že rychlostní limity mohou být pozměněny dopravním značením. Pro vozidla na 3,5 tuny platí mimo obec maximální povolená rychlost 80 km/h. Sankce za překročení povoleného rychlosti mimo obec se liší podle toho, o kolik byla překročena.

Pokuty za překročení rychlosti mimo obec

Skutková podstataBlokové řízeníSprávní řízení Body
překročení rychlosti 1 až 10 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč0
překročení rychlosti o 11 až 29 km/hpokuta 1.000,- Kčpokuta 1.500 – 2.500,- Kč2
překročení rychlosti o 30 až 49 km/hpokuta 2.500,- Kčpokuta 2.500,- až 5.000,- Kč3
překročení rychlosti o 50 km/h a vícenelze projednatpokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců5

Kdo smí měřit rychlost na silnicích a dálnicích?

Rychlost vozidel na komunikacích smí měřit jen Policie ČR. Můžete se ale setkat také s tím, že rychlost bude měřit městská policie. Ta ale při tom musí dodržovat určitá pravidla. Jsou omezeni místy, kde mohou měřit. Tato místa jim určí Policie ČR a místo měření nemusí být označeno dopravní značkou „Měření rychlosti“. V dnešní době již z rozhodnutí soudu nesmí měřit rychlost soukromá osoba.

Jak se měří rychlost?

Radary pro měření rychlosti můžeme rozdělit do tří skupin:

Rychlostní radary

Stacionární radary

Ty dlouhodobě dohlíží na dodržování maximální rychlosti na určitém místě. Stacionární radar má schopnost měřit rychlost vozidla na jednom předem určeném místě. Většinou je rychlost změřena na úseku několik desítek metrů před samotným snímačem radaru. Na stacionární radar často bývají řidiči upozorňování dopravní značkou

Úsekové měření rychlosti

Vozidlo je vyfoceno na začátku a na konci měřeného úseku. Ke každému snímku je doplněn i přesný čas a počítač spočítá, jaká byla vaše průměrná rychlost na měřeném úseku. Pokud vyjde rychlost vyšší než povolená, tak máte zaděláno na malér. Úsekové měření ale působí právní problémy. Zasahuje totiž do soukromí, jelikož sbírá i data o pohybu osob.

Mobilní radary

Jsou to ony ruční přenosné radary, které známe z televize. Mohou ovšem být zabudovány i do masky policejního vozu. Je to dobře známá „bradavice“. Aby radary měřily rychlost, tak musí být nasměrovány na vozovku pod určitým úhlem.

Měření rychlosti z jedoucího vozidla

K tomuto účelu Policie ČR používá měřiče, které jsou tvořeny kamerou a ocejchovaným tachometrem. Během měření jede policejní vozidlo 6 sekund stabilní rychlostí za sledovaným vozidlem. Výsledkem je pořízení videozáznamu, který zaznamenává rychlost kontrolovaného i policejního vozidla. Výsledek je ze zákona dostatečným důkazem o překročení vozidla a na zapsanou rychlost policejního vozu se nebere ohled.

Tolerance měřičů rychlosti a radarů

Radary samozřejmě nejsou zcela přesné a v ČR jsou radary schváleny s odchylkou +– 3 km/h při rychlost 100 km/h. Pokud není překročení rychlosti dostatečně jasné, tak nemůže být uložena sankce. Odchylka není započítána do výsledku, ale musí ji zohlednit policista. Může totiž nastat situace, kdy při jednom měření jeden radar naměří 53 km/h a druhý 47 km/h. Pokud se ukáže, že minimální tolerance nebyl zohledněna a řidič byl i přesto pokutován za překročení rychlosti, tak je nutné započít odpovídající právní kroky. Můžete tak iniciovat přezkumné řízení, které mají na starosti krajské úřady a v Praze Ministerstvo dopravy.

Antiradary

Nejspíš jste mnohokrát slyšeli, že antiradary jsou na českých silnicích zcela zakázané. Není tomu tak. Zákon zakazuje použití aktivních radarů, které ruší policejní radary. Jedná se v podstatě o rušičky. Zákon ale nezakazuje použití pasivních antiradarů, které řidiče upozorní na měření rychlosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno