Domů » Pro řidiče » Jízda na červenou: Co vám hrozí a kdy je dovolena?

Jízda na červenou: Co vám hrozí a kdy je dovolena?

0

Když se podíváme na statistiku nejčastějších přestupků, tak si mimo překročení rychlosti musíme všimnout i jízdy na červenou. Ať už červenou na semaforu projedete omylem nebo úmyslně, tak vězte, že můžete klidně na půl roku přijít o řidičský průkaz a může na vás čekat poměrně vysoká pokuta. Když už se ale bavíme o pokutách za jízdu na červenou, tak bychom se měli věnovat také situacím, kdy je možné s opatrností na červenou jet. Dejme se tedy do toho.

Jízda na červenou: Co vám hrozí a kdy je dovolena?
Jízda na červenou

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích upravuje § 4 zákona 361/2000 Sb., v tomto znění:

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Pokuta za jízdu na červenou

Když si jízdu na červenou důkladně rozebereme tak zjistíme, že se jedná o neuposlechnutí příkazu zastavit vozidlo na pokyn Stůj, jež byl dán v rámci usměrnění, zabezpečení plynulosti a řízení provozu na pozemní komunikaci osobou oprávněnou. Pokud vás při takovém přestupku přímo chytí policie, tak přijdete o pět bodů. To ale není vše. Pokud vás takto během 12 měsíců chytí dvakrát, tak automaticky přicházíte o řidičský průkaz a dostanete také vysokou pokutu.

Pokuta a body za jízdu na červenou

  • Získání pěti trestných bodů
  • Příkaz na místě vy výši 2 500 Kč (dříve známý jako bloková pokuta)
  • Pokuta ve správním řízení ve výši 2 500 až 5 000 Kč.
  • Pokud spácháte stejný přestupek dvakrát během 12 měsíců, tak je pokuta ve správním řízení 4 000 až 7 000 Kč
  • Zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců, pokud spácháte stejný přestupek dvakrát během 12 měsíců

Jízda na červenou neznamená jen projetí semaforu

Během jízdy myslete na to, že provoz neřídí světelnými signály pouze dobře známé semafory, ale řídí ho také množství dalších zařízení a osob k tomu oprávněných. Mimo klasického tříbarevného semaforu se provoz řídí též světelným signálem S13, který známe například u jednotek IZS. Tyto světla nepoužívají jen hasiči a sanitky, ale mohou je využít též další osoby k tomu oprávněné. A pokud neuposlechnete výzvu Stůj, tak můžete být potrestáni stejně, jako kdybyste nezastavili na červenou u semaforu. Napadnout vás mohou také semafory u železničních přejezdů. Těch se ale týkají jiné zákony a jejich neuposlechnutí provázejí vyšší sankce.

Nejasnosti spojené s jízdou na červenou

„Nestihl jsem zabrzdit“

Řidič musí v blízkosti semaforu přizpůsobit styl své jízdy tak, aby mohl u semaforu kdykoliv zastavit. Proto dobře známá výmluva „už jsem nestihl zabrzdit“ prostě nefunguje. Pro ulehčení je na semaforech oranžové světlo, které slouží jako upozornění, že se bude provoz zastavovat či pouštět. Ať už je tedy náledí či sníh, tak vždy v blízkosti jeďte semaforu jeďte tak, abyste mohli včas bezpečně zastavit.

A jak určitě víte, tak výjimka potvrzuje pravidlo. V případě odbočovací šipky bývá tolerováno, když ji projedete, pokud jste již zahájili manévr odbočování a zelená vám zhasla přímo před autem. V každém případě dobře sledujte provoz a dejte přednost vozidlům, které mohou dle semaforů jet.

Červená není „zeď“. Pouštějte sanitky!

A teď se konečně dostáváme k jednomu z největších problémů na silnicích. Pokud stojíte v koloně u semaforu a blíží se houkající sanitka (nebo jiné vozidlo s právem přednosti v jízdě), tak smíte červenou projet. Jako řidič totiž máte povinnost vozidlo s právem přednosti v jízdě vždy pustit a takové vjetí do křižovatky na červenou v tomto případě není přestupek. Musíte ale bleskově zvážit situaci, jelikož nesmí vzniknout větší problém, než který odvracíte. Stačí červenou projet a odjet kousek do strany, čímž uvolníte sanitce dostatek místa. Kdyby vám náhodou po takovém dobře myšleném manévru přišla výzva, tak situaci konzultujte s advokátem. V nejlepším případě použijte také záběry z autokamery jako důkazní materiál.

Seznam křižovatek, kde kamery snímají průjezd na červenou. Zdroj: TSK hl. m. Prahy: Ročenka dopravy Praha 2020

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články