Kontrolky v autě – Velký přehled všech kontrolek

Automobily stále více technologicky vyspívají a disponují tak vyspělejšími a složitějšími funkcemi a bezpečnostními systémy, proto potřebují i sofistikovanější palubní počítače, jejichž hlavním úkolem je sledovat data, které jim zasílá síť senzorů umístěných ve vozidle. Pokud jeden z těchto senzorů zaznamená, že se s vozidlem něco děje, palubní počítač s námi okamžitě začne komunikovat pomocí některé z mnoha rozmanitých kontrolek. Některé z nich jsou všem notoricky známé, však jste si jisti, že vás nezaskočí nenadálé rozsvícení jedné z kontrolek, které jste dříve registrovali maximálně na pár vteřin při startování?

Různé barvy kontrolek na palubní desce

Vědět, co která barva kontrolky znamená je skvělým výchozím bodem pro prvotní diagnostiku toho, co se děje na palubní desce našeho vozu. Obecně platí, že pokud se rozzáří kontrolka zeleně nebo modře (případně bíle), můžeme zůstat zcela klidní, jelikož se jistě nebude jednat o signál poruchy, nebo jiné patálie. Kontrolky svítící těmito barvami pouze řidiče informují, že určitá funkce, nebo systém, byl aktivován a funguje správně.

Zpozornět však musíme, když začne kontrolka svítit, či blikat oranžově, nebo žlutě, to nás elektroničtí strážci naší bezpečnosti a jízdního komfortu zpravidla upozorňují na hrozící problém, který většinou naši jízdu ukončit nemusí, nicméně jeho řešení bude posléze vyžadovat zásah náš, nebo servisu.

Rozsvícení červené kontrolky signalizuje výstrahu a potencionální kritickou poruchu. Rozsvítí-li se při jízdě, je nutné neprodleně vozidlo odstavit, vypnout motor a vzniklý problém, který může být kritický jak pro stav vozidla, tak i pro bezpečnost posádky, začít neprodleně řešit, a to ideálně s odborníkem. Červená kontrolka však v některých případech může sloužit i k připomenutí důležitých úkonů jako např. nezapnutého pásu, aktivní ruční brzdy apod.

Barvy kontrolek nás informují o naléhavosti situace, avšak abychom pochopili skutečnou podstatu toho, co se děje s naším vozem, musíme prozkoumat význam a smysl symbolů jednotlivých kontrolek.

Hlavní kontrolky

Kontrolka motoru

Kontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoruKontrolka motoru

Rozžehne-li se na přístrojové desce kontrolka motoru, znamená to, že máte potíž s některou součástí, či systémem motoru. Příčin může být více od natankování nevhodného paliva, problémem se vstřikováním paliva, přes poruchy zapalování, válců apod. Diagnostikovat problém pomůže, pokud s touto kontrolkou bliká kontrolka jiná související s motorem, případně u některých značek tato kontrolka indikuje vzniklou poruchu na emisním systému vozu. Riziko možných následků rozhodně nepodceňte a kontrolku neignorujte. Navštivte servis.

Kontrolka žhavení

Kontrolka žhavení

Kontrolka žhavení specifická pro starší dieselová vozidla, která před nastartováním signalizuje předehřívání motoru. Nastartujte až po jejím zhasnutí. Pokud svítí i po nastartování, nebo se rozsvítí během jízdy, neotálejte s návštěvou servisu.

Kontrolka brzd (brzdová kapalina)

Kontrolka brzd (brzdová kapalina)

Svítili-li vám tato kontrolka brzd, nejspíše máte nedostatek brzdové kapaliny nebo zataženou ruční brzdu. V prvním případě neprodleně zastavte a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Případně to může indikovat jiný vážný problém brzdového systému.

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Kontrolka opotřebení brzdových destiček signalizuje jejich opotřebení, a tedy brzkou návštěvu autoservisu za účelem jejich výměny. Před výměnou neplánujte delší cesty.

Kontrolka parkovací brzda

Kontrolka parkovací brzdaKontrolka parkovací brzdaKontrolka parkovací brzda

Kontrolka parkovací brzda upozorňuje na to, že máte zataženou ruční brzdu, kterou musíte před rozjezdem uvolnit. Uvolnění provedete, ať už pomocí ruční páky, pedálu nebo elektronickým tlačítkem. Červená kontrolka s klíčem signalizuje závadu s elektronickou parkovací brzdou.

Kontrolka akumulátor / baterie

Kontrolka akumulátor / baterie

Kontrolka akumulátor / baterie indikuje poruchu na akumulátoru, nesprávnou funkci nabíjecího obvodu, vadu na alternátoru, případně problém s řemenem alternátoru.

Kontrolka tlak motorového oleje

Kontrolka tlak motorového olejeKontrolka tlak motorového oleje

Kontrolka tlak motorového oleje upozorňuje před nedostatečným tlakem oleje nebo nedostatečným množstvím oleje v okruhu. Ujistěte se, že olej z vozu neteče a olej doplňte, rozhodně s nízkou hladinou oleje nepokračujte v jízdě). Kontrolka také může upozorňovat před vysokou teplotou oleje. Pokud je teplota oleje vysoká vyhněte se jízdě ve vysokých otáčkách, která příliš zatěžuje motor vozu.

Kontrolka množství motorového oleje

Kontrolka množství motorového olejeKontrolka množství motorového olejeKontrolka množství motorového oleje

Kontrolka množství motorového oleje se většinou vyskytuje u novějších aut. Kontrolka, pokud se rozsvítí signalizuje velmi nízkou hladinu oleje. Kontrolka s označením Senzor může signalizovat závadu s čidlem hladiny oleje, který je nutné opravit. Kontrolujte pravidelně ukazatel hladiny množství motorového oleje.

Kontrolka teplota chladicí kapalina motoru

Kontrolka teplota chladicí kapalina motoruKontrolka teplota chladicí kapalina motoru

Kontrolka teplota chladící kapaliny motoru signalizuje a varuje, že teplota chladicí kapaliny motoru je příliš vysoká, a tudíž že motor vašeho vozu je přehřátý. Jakmile to bude možné, zastavte auto a vypněte motor. Počkejte cca 20 min., než se sníží teplota chladící kapaliny. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí, kontaktujte autorizovaný servis. Modrá kontrolka teplota chladící kapaliny je u všech vozů, které již nemají na palubní desce teploměr chladící kapaliny, a tak je nahrazen touto kontrolkou. Pokud kontrolka svítí je chladící kapalina příliš studená a je nutné vyčkat, až se kapalina zahřeje na optimální teplotu, poté je vhodné s automobilem jet, jinak by mohlo hrozit nadměrné opotřebení motoru.

Kontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoru

Kontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoruKontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoruvvvvKontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoruKontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoru

Kontrolka nízká hladina chladící kapaliny motoru signalizuje velmi malé množství chladící kapaliny v chladícím systému. A proto je třeba doplnění destilované vody. Kontrolujte chladící kapalinu pravidelně, protože se může přirozeně ztrácet, avšak je nějak moc rychle. Proto je třeba větší únik utěsnit.

Kontrolka servis

Kontrolka servis

Kontrolka servis signalizuje buďto plánovanou předem nastavenou servisní prohlídku, ale i neočekávanou poruchu, kterou elektronika vozu vyhodnotí jako neodkladnou s nutností, co nejdříve vyhledat servis.

Kontrolka vykřičník v trojúhelníku

Kontrolka vykřičník v trojúhelníkuKontrolka vykřičník v trojúhelníku

Kontrolka vykřičník v trojúhelníku ve většině případů značí nějaký problém či závadu a je spojena a další konkrétnější kontrolkou. Oranžová kontrolka značí lehčí závadu či poruchu (nedovřené dveře, nízký tlak v pneumatikách a podobně). Červená kontrolka signalizuje závažný problém jako je kriticky nízký tlak oleje a podobně.

Kontrolka posilovač řízení

Kontrolka posilovač řízení

Kontrolka posilovač řízení, jestliže se rozsvítí, signalizuje závadu v hydraulickém nebo elektronickém posilovači řízení. Pokud svítí žlutě, je funkce posilovače snížená. Ovšem pokud vám bude kontrolka svítit červeně nebo bliká, signalizuje to celkový výpadek systému a ztrátu posilovacího účinku.

Kontrolka porucha automatické převodovky

Kontrolka porucha automatické převodovkyKontrolka porucha automatické převodovkyKontrolka porucha automatické převodovky

Kontrolka porucha automatické převodovky indikuje poruchu v systému automatické převodovky či diferenciálech, bývá doplněna informační zprávou na displeji, která radí, co má řidič dělat. Nicméně pokračování v jízdě, zvláště pokud kontrolka svítí červeně, nemusí být bezpečné, proto se doporučuje navštívit autorizovaný servis a s autem raději nikam nejezdit. Obecně oranžová kontrolka, porucha automatické převodovky signalizuje menší problém a nějakou drobnější závadu.

Kontrolka vysoká teplota oleje v automatické převodovce

Kontrolka vysoká teplota oleje v automatické převodovceKontrolka vysoká teplota oleje v automatické převodovceKontrolka vysoká teplota oleje v automatické převodovce

Kontrolka vysoká teplota oleje v automatické převodovce se většinou může ukázat u velkých vozidel jako je pick-up truck, SUV a podobně. Kontrolka značí velmi vysoký olej v automatické převodovce. To může být velký problém a velmi nákladnou opravu. A proto je nejlepší, když zastavíte vozidlo a vyčkejte na to, až olej zchladne.

Kontrolka Lambda sonda

Kontrolka Lambda sonda

Kontrolka Lambda sonda se rozsvítí, pokud se projeví závada. Obvykle to znamená, že je sonda znečištěná nebo nefunkční. V tomto případě je nutné okamžitě navštívit servis.

Kontrolka filtr pevných částic (DPF)

Kontrolka filtr pevných částic (DPF)

Kontrolka filtr pevných částic (DPF) se týká se novějších vozidel s dieselovými motory a tato kontrolka nás upozorňuje na zanesení filtru sazemi, kontrolku neignorujete a pokuste se saze spálit. K tomu dopomáhá plynulá jízda ve vyšších otáčkách, pokud se filtr nezregeneruje a kontrolka nezhasíná, obraťte se na servis.

Kontrolka katalyzátor

Kontrolka katalyzátorKontrolka katalyzátor

Kontrolka katalyzátor varuje, že máte problém s katalyzátorem, který je buď poškozený, nebo přehřátý.

Kontrolka vzduchový filtr

Kontrolka vzduchový filtrKontrolka vzduchový filtr

Kontrolka vzduchový filtr nás upozorňuje na znečištěný vzduchový filtr. Pokud máte ve vozidle papírový filtr vyměňte jej. V případně, že máte ve vozidle bavlněný mělo by pomoci ho vyklepat nebo potom vyměnit za nový. Na kontrolu a výměnu vzduchového filtru nezapomínejte, protože motor nesaje správně vzduch, může mít nižší výkon a také vyšší spotřebu paliva.

Kontrolka problém s převodovkou či spojkou

Kontrolka problém s převodovkou či spojkou

Kontrolka problém s převodovkou či spojkou je kontrolka, která se zobrazuje ve vozidlech jako jsou supersporty. Kontrolka upozorňuje na poruchu na převodovce nebo spojce. Ale také jen například možné přehřátí. V tomto případě by mohlo stačit zastavit vozidlo a počkat. Pokud se kontrolka rozsvítí, když je vozidlo již studené, závada přetrvává a bude třeba navštívit servis.

Kontrolka snížený výkon motoru

Kontrolka snížený výkon motoru

Kontrolka snížený výkon motoru signalizuje to, že váš vůz má nějakou závadu. Ve většině případů se může auto přepnout do nouzového režimu, ve kterém motor dává jen takové množství výkonu, aby nedošlo k dalšímu poškození dalších částí motoru a vozidla nebo již poškozených součástek. A proto je nutné okamžitý servis.

Kontrolky Bezpečnost a Systémy

Kontrolka ABS

Kontrolka ABSKontrolka ABSKontrolka ABSKontrolka ABSKontrolka ABSKontrolka ABS

Kontrolka ABS (Anti-lock Brake System) červené barvy upozorňuje na poruchu systému ABS na protiblokovací systém brzd. Pokud systém nefunguje správně, můžete pokračovat v jízdě, avšak tomu musíte přizpůsobit styl jízdy a také rychlost. Pamatujte na to, že vozidlo nemá ABS, a tak se kola mohou jednoduše zablokovat při prudkém zabrzdění. Vozidla, která mají možnost systém ABS vypnout, tak se kontrolka rozsvítí pro vaši identifikaci.

Kontrolka ESP a ECS

Kontrolka ESP a ECSKontrolka ESP a ECSKontrolka ESP a ECS

Kontrolka ESP a ESC (Elektronic Stability Program) značí systém, který umožňuje zvýšit bezpečnost vaší jízdy. A to, že se snaží zabránit smyku, nebo jej co nejvíce oddálit. Pokud se rozsvítí kontrolka ESP a ESC během jízdy, je stabilizační systém narušen, vzhledem k tomu, že systémy ESP nebo ESC jsou stále komplexnějšími a důležitějšími součástmi vozidel se stále sofistikovanější integrací mezi další elektronické jednotky, je doporučováno překontrolovat vozidlo v servisu. Kontrolka ESP většinou bliká při práci systému. Pokud svítí déle, jedná se závadu systému a je třeba urychleně zajet do servisu. Kontrolka ESP OFF upozorňuje, že je systém elektronické stabilizace deaktivován.

Kontrolka EPC

Kontrolka EPC

Kontrolka EPC (Elektronic Power Control neboli elektrický pedál akcelerace) se při nastartování rozsvítí jen na pár sekund a poté zhasne. Toto je v pořádku. Ovšem pokud se rozsvítí a nezhasne, může to značit různé problémy, jako je nečistota v benzínu, prasknutá pojistka k brzdovému světlu a podobně. Avšak nejčastěji se jedná o závadu brzdových světel. Nejlépe pokud navštívíte servis, pokud není odhalen problém.

Kontrolka ASR

Kontrolka ASRKontrolka ASRKontrolka ASRKontrolka ASRKontrolka ASRKontrolka ASRKontrolka ASR

Kontrolka ASR neboli kontrolka trakce značí protiskluzový n(protiprokluzový) systém hnací síly od motoru na povrch vozovky. Může mít také označení jako DTC nebo TCS. Pokud se tedy rozjíždíte na klouzavém povrchu, tak tento systém zajistí, že se rozjedete bez zbytečného prokluzování. To by totiž mohlo skončit nehodou či jiným problémem a systém ASR za tímto účelem sníží točivý moment motoru. Nezapomeňte, že je ideální při jízdě nebo rozjíždění uvolnit tlak na plynový pedál a pracovat s ním celkově citlivěji.

Kontrolka airbag

Kontrolka airbagKontrolka airbag

Kontrolka airbag, jestliže se rozsvítí značí, že je něco v nepořádku s bezpečnostními prvky vozidla. Airbagy se nemusí při nárazu aktivovat, nebo se naopak mohou aktivovat bez důvodu. Pokud sami neodhalíte příčinu, urychleně navštivte servis.

Kontrolka deaktivovaný airbag

Kontrolka deaktivovaný airbagKontrolka deaktivovaný airbagKontrolka deaktivovaný airbag

Kontrolka deaktivovaný airbag indikuje, že airbag na místě spolujezdce je deaktivován. Deaktivovat airbag pomocí spínače je nezbytné v případě, že na místo spolujezdce umisťujeme dětskou sedačku.

Kontrolka systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)

Kontrolka systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)Kontrolka systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)Kontrolka systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)

Kontrolka systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) se rozsvítí proto, že může být nedostatečný tlak v pneumatikách. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a v případě potřeby dohustěte. Nezapomínejte, že špatný tlak v pneumatikách nejenže negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla a zvyšuje náklady na provoz, ale i snižuje samotnou bezpečnost jízdy.

Kontrolka bezpečnostní pásy

Kontrolka bezpečnostní pásyKontrolka bezpečnostní pásy

Kontrolka bezpečnostní pásy upozorňuje na to, že řidič nebo spolujezdec není připoutaný, případně, že došlo k rozepnutí pásu. Bývá doprovázeno i zvukovým upozorněním. Oranžová kontrolka bezpečnostní pásy signalizuje nezapnuté bezpečnostní pásy na zadních sedadlech.

Kontrolka vybočení z jízdního pruhu

 Kontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhuKontrolka vybočení z jízdního pruhu

Kontrolka vybočení z jízdního pruhu může mít různou podobu. Svítí-li kontrolka zeleně, signalizuje to aktivaci asistenčního systému (Lane Assist). Oranžová či červená barva kontrolky znamená, že systém nedokáže detekovat jízdní pruhy a systém nepracuje správně.

Kontrolka Front Assist

Kontrolka Front Assist

Kontrolka Front Assist neboli automatické nouzové brzdění je kontrolka, která signalizuje a vyhodnocuje vzdálenost a relativní rychlost objektů před vaším vozidlem. Pokud se objeví kontrolka na palubní desce upozorní tím na nutnost brzdění. Aby systém řidiče upozornil, krátce vozidlo zabrzdí a poté začne částečně brzdit.

Kontrolka ECO režim

Kontrolka ECO režimKontrolka ECO režimKontrolka ECO režimKontrolka ECO režim

Kontrolka ECO režim je ukazatel ekonomického provozu vozidla. Může indikovat, že jste vůz do ekologického módu sami přepnuli, nebo že je váš styl jízdy ekonomický. V obecné rovině můžeme říci, že tato kontrolka vám pomůže maximálně zefektivnit spotřebu paliva.

Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)

Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)Kontrolka tempomat (omezovač rychlosti)

Kontrolka tempomat svítí zeleně, a to znamená, že je tempomat aktivní a rychlost je regulována. Pokud bliká, tak došlo k překročení limitu rychlosti, nebo to upozorňuje na závadu v systému.

Kontrolka omezovač rychlosti

Kontrolka omezovač rychlostiKontrolka omezovač rychlosti

Kontrolka omezovač rychlosti nebo tempomat by měli svítit zeleně, a to pak značí, že je systém aktivní a funguje správně. Pokud se kontrolka rozsvítí oranžově nebo červeně, znamená to závadu na omezovači rychlosti.

Kontrolka adaptivní tempomat aktivní

Kontrolka adaptivní tempomat aktivníKontrolka adaptivní tempomat aktivníKontrolka adaptivní tempomat aktivní

Kontrolka adaptivní tempomat aktivní signalizuje, že systém adaptivní tempomat snížil rychlost na úroveň vozidla, které je před vámi.

Kontrolka adaptivní tempomat

Kontrolka adaptivní tempomatKontrolka adaptivní tempomatKontrolka adaptivní tempomatKontrolka adaptivní tempomatKontrolka adaptivní tempomat

Kontrolka adaptivní tempomat svítí, pokud je zjištěna závada nebo je něčím systém blokován. To znamená, že první dvě kontrolky značí to, že je tempomat něčím blokován. Může to být například nečistotou na radaru v předním nárazníku vozidla. Poslední symbol znamená závadu, kterou je třeba nejdříve odstranit, aby systém mohl fungovat správně.

Kontrolka parkovací asistent

Kontrolka parkovací asistentKontrolka parkovací asistentKontrolka parkovací asistent

Kontrolka parkovací asistent se většinou objeví na tlačítku nebo na palubní desce, jestliže zařadíte zpátečku. Kontrolka parkovací asistent se rozsvítí bíle nebo zeleně, pokud je aktivován. Ovšem pokud by došlo k závadě na tomto zařízení, nebo na senzorech vozidla, tak bude tato kontrolka blikat oranžově. Další možností je také to, že jsou špinavé tedy nefunkční senzory.

Kontrolka HDC (Hill Descent Control)

Kontrolka HDC (Hill Descent Control)

Kontrolka HDC se rozsvítí, pakliže aktivujete asistenta automatické stabilizace pro sjezd z prudkého kopce, tato tempomatová funkce umožňuje vozidlu automaticky brzdit a udržovat při sjezdu konstantní rychlost.

Kontrolka 4×4 Off Road

Kontrolka 4×4 Off RoadKontrolka 4×4 Off RoadKontrolka 4×4 Off RoadKontrolka 4×4 Off RoadKontrolka 4×4 Off Road

Pokud kontrolka 4×4 Off Road neboli problém s pohonem všech kol svítí, značí to závadu na pohonu všech kol. Oranžová kontrolka s nápisy jako je AWD či 4WD může poruchu také identifikovat. S touto poruchou je nutné, co nejrychleji dojet do servisu, protože delší jízda s poškozeným pohonem jej může poškodit.

Kontrolka problém s elektronickým plynem

Kontrolka problém s elektronickým plynemKontrolka problém s elektronickým plynemKontrolka problém s elektronickým plynemKontrolka problém s elektronickým plynem

Pokud kontrolka problém s elektronickým pedálem plynu se ve vašem voze rozsvítí, značí to problém, který je třeba okamžitě řešit a s vozidlem nejezdit. Většina aut je touto kontrolkou vybavena a značí to, že elektronický plyn může postihnout problém. Jestliže se ve vašem vozidle rozsvítí zelená kontrolka ECT PWR, tak upozorňuje na jiný režim elektronického plynu, tudíž žádnou poruchu či problém.

Kontrolka automatické stěrače

Kontrolka automatické stěrače

Kontrolka automatické stěrače v poloze AUTO signalizuje, že stěrače stírají automaticky a přizpůsobují svou rychlost intenzitě deště, sněhu a podobně.

Kontrolka dešťový a světelný senzor

Kontrolka dešťový a světelný senzor

Pokud kontrolka dešťový a světelný senzor se rozsvítí, znamená to, že došlo k poruše čidla, které dle použité technologie, například v dešti automaticky aktivuje stěrače, či v případě potřeby rozsvítí světla. Vše bude však nadále fungovat alespoň v manuálním režimu.

Kontrolka dešťový senzor stěračů

Kontrolka dešťový senzor stěračů

Kontrolka dešťový senzor stěračů informuje, že je aktivní dešťový senzor, který snímá povrch čelního skla a dle aktuálních podmínek – za deště, při sněžení, či v případě, že je sklo znečištěné automaticky spouští stěrače, případně může také automaticky zavírat okna vozu. Senzor deaktivujte vždy, než vjedete do automyčky.

Kontrolka imobilizér

Kontrolka imobilizérKontrolka imobilizér

Kontrolka imobilizér zabrání nastartování auta nesprávným klíčem. Jestliže se rozsvítí červená kontrolka signalizuje to aktivní elektronický imobilizér. Systém zabrání nastartování vozidla. Pokud kontrolka krátce bliká, vozidlo je zamčené a neaktivní. Pokud se se kontrolka rozsvítí, i když je správný klíč v zapalování nebo v autě, může kontrolka značit závadu imobilizéru, a proto pravděpodobně nepůjde vozidlo nastartovat.

Kontrolka problém s elektronickým brzdovým systém

Kontrolka problém s elektronickým brzdovým systém

Kontrolka problém s elektronickým brzdovým systémem je kontrolka, pokud mají brzdy nějaké elektronické ovládání. Jako je například funkce automatické brzdění před překážkou v nízkých rychlostech. Pokud tato kontrolka bude svítit je tento systém nefunkční a má poruchu. Není třeba panika, protože brzdy, které jsou ovládané pedálem budou stále funkční. Ovšem pokud by tato kontrolka byla stejná, avšak svítila červeně, zde je třeba zpozornět, protože znamená závažnější problém, který je třeba řešit s technikem.

Kontrolka problém s elektronickou parkovací brzdou

ontrolka problém s elektronickou parkovací brzdouontrolka problém s elektronickou parkovací brzdou

Kontrolka problém s elektronickou parkovací brzdou je kontrolka obdobná jako výše kontrolka problém e elektronickým brzdovým systémem. Tato kontrolka upozorňuje na poruchu na elektronické parkovací brzdě. Brzda nemusí fungovat správně a proto není vhodné se na ni spoléhat a je třeba poruchu řešit v autoservise.

Kontrolka terénní asistent

Kontrolka terénní asistentKontrolka terénní asistentKontrolka terénní asistentKontrolka terénní asistentKontrolka terénní asistent

Kontrolka terénní asistent je na vozidlech SUV. Tyto kontrolky zobrazují různý terén a upozorňují, že je daný systém aktivní. Kontrolka z kopce zobrazuje systém pro sjezd prudkých kopců. Kontrolka do kopce indikuje automobil na mírném svahu a znamená rozjezd do kopce, který sám drží brzdy, když se rozjíždíte do prudšího kopce, aby vozidlo necouvlo. Tyto kontrolky nejsou často známé.

Kontrolka asistent zatáčení

Kontrolka asistent zatáčení

Kontrolka asistent zatáčení signalizuje to, že je systém zapnutý. Obvykle systém funguje v kombinaci s dalšími terénními indikátory a pomocníky, například společně s uzávěrkami jednotlivých diferenciálů. Systém funguje pouze v nízkých rychlostech a není tak častou kontrolkou v automobilech.

Kontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakce

Kontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakceKontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakceKontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakceKontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakceKontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakce

Kontrolka problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakce je kontrolka, která je v rámci brzdového asistenta. Jestliže kontrolka svítí, může upozorňovat na závadu, nebo může být tento systém vypnutý tlačítkem. S vozidlem je třeba jezdit citlivěji a opatrně, tak jako s vozidlem, které není vybaveno tímto systémem.

Kontrolka možná únava řidiče

Kontrolka možná únava řidičeKontrolka možná únava řidiče

Kontrolka možná únava řidiče signalizuje a upozorňuje řidiče na to, že můžete být unaveni dlouhou jízdou a bylo by vhodné si dát přestávku. Tato kontrolka bývá čím dál častěji součástí v různých druhů vozidel, v minulosti byla především typická jen pro některá luxusní vozidla, jako je například Mercedes.

Kontrolka varování o krátkém odstupu

 Kontrolka varování o krátkém odstupuKontrolka varování o krátkém odstupu

Kontrolka varování o krátkém odstupu je součástí, pokud je vůz vybaven adaptivním tempomatem nebo nějakým jiným systémem prevence čelních srážek v určitých rychlostí. Kontrolka může být na palubní desce a signalizuje příliš krátký odstup od vozidla před vámi nebo že míříte nepřiměřenou rychlostí k nehybnému předmětu a tak možné srážce. Většinou po této kontrolce následuje automatické brzdění, které se snaží zmírnit následky možné nehody.

Kontrolka systém prevence čelních srážek

Kontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážekKontrolka systém prevence čelních srážek

Kontrolky systém prevence čelních srážek jsou u většiny chytrých vozidel. Tyto systémy mají různá označení, jako Pre-Crash System nebo Collision Mitigation Brake System nebo jiné označení. Obvykle pokud kontrolka svítí oranžově, znamená to, že je systém deaktivován nebo na něm může být závada. Pokud kontrolky blikají, může se blížit srážka.

Kontrolka hlídač slepých úhlů

Kontrolka hlídač slepých úhlůKontrolka hlídač slepých úhlůKontrolka hlídač slepých úhlůKontrolka hlídač slepých úhlů

Kontrolka hlídač slepých úhlů se většinou nachází v chytrých vozidlech. Tyto indikátory jsou umístěny ve vnějších zrcátkách. Systém funguje tak, že se kontrolka rozsvítí, jestliže systém detekuje vozidlo ve slepém úhlu. Kontrolka se tak rozbliká, pokud zapnete směrovku na určitou stranu. tyto systéme se mohou jmenovat různě, nejčastěji Blind Spot Monitor.

Kontrolka automatická brzda

Kontrolka automatická brzdaKontrolka automatická brzdaKontrolka automatická brzda

Kontrolka automatická brzda signalizuje automatickou brzdu, například při rozjezdu do kopce či automatické zabrzdění při stání na křižovatce, tudíž není třeba držet pedál brzdy.

Kontrolka pohon všech kol aktivní

Kontrolka pohon všech kol aktivníKontrolka pohon všech kol aktivní

Kontrolka pohon všech kol aktivní je u těch vozidel, které mají přiřaditelný pohon všech kol. Tyto kontrolky signalizují, že je systém aktivní. Kontrolka ADW-V – písmeno V vyjadřuje vektorování točivého momentu. Při rozsvícení 4×2 je síla směřována pouze jen na jednu nápravu, naopak režim 4×4 vozidlo si může zvolit mezi pohonem jedné nebo obou náprava podle aktuální situace na silnici.

Kontrolka redukční převodovka v činnosti

Kontrolky Paliva

Kontrolka AdBlue

Kontrolka AdBlueKontrolka AdBlueKontrolka AdBlue

Kontrolka AdBlue jestliže svítí, tak upozorňuje na to, že je třeba doplnit močovinu. Pokud jste to cca rok neudělali, tak to není nic neobvyklého. Zhruba po takové době je totiž nejvyšší čas hladinu močoviny dolít.

Kontrolka nízká hladina paliva

Kontrolka nízká hladina paliva

Při rozsvícení kontrolky nízká hladina paliva nezbývá nic jiného, než pokusit se dojet k nejbližší pumpě. Teoretický dojezd při rozsvícení kontrolky je u každého modelu jiný a u moderních typů aut by vám měl přesný dojezd hlásit palubní počítač.

Kontrolka víčko palivové nádrže

Kontrolka víčko palivové nádržeKontrolka víčko palivové nádrže

Kontrolka víčko palivové nádrže upozorňuje na to, že víčko nádrže od paliva není správně nebo dostatečně dotaženo. Můžete to také značit, že je poškozeno nebo chybí. Pokud je víčko v pořádku, může kontrolka upozornit také na to, že do palivového systému proniká vzduch.

Kontrolka segment v palivovém filtru

Kontrolka segment v palivovém filtru

Kontrolka segment v palivovém filtru indikuje přítomnost nadměrného množství vody v palivu, respektive v palivovém filtru. Je nutné vodu z filtru vypustit. Pokud kontrolka svítí i po tomto zásahu, filtr vyměňte za nový.

Kontrolka voda v palivové nádrži

Kontrolka voda v palivové nádrži

Kontrolka voda v palivové nádrží svítí, je-li palivo vozu kontaminováno nezdravým množstvím vody. Pokud se kontrolka rozsvítí hned po natankování paliva, je pravděpodobné, že jste právě natankovali palivo již znečištěné.

Kontrolka hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů

Pokud se kontrolka hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů rozsvítí, tak upozorňuje na to, že je třeba doplnit kapalinu do nádrže ostřikovače při nejbližší příležitosti.

Kontrolka hladiny brzdové kapaliny

Kontrolka hladiny brzdové kapaliny

Kontrolka hladiny brzdové kapaliny upozorňuje na nedostatek brzdové kapaliny v systému. Je nutné ji co nejdříve dolít.

Kontrolky Světel

Kontrolka porucha brzdového světla

Kontrolka porucha brzdového světla

Kontrolka porucha brzdového světla upozorňuje řidiče při sešlápnutí brzdového pedálu na nefunkční žárovku brzdového světla. Žárovky je nutné zkontrolovat a dle potřeby vyměnit za novou.

Kontrolka porucha žárovek 

Kontrolka porucha žárovekKontrolka porucha žárovekKontrolka porucha žárovek

Kontrolka porucha žárovek upozorňuje na to, abyste zkontrolovali funkci všech žárovek a chybnou či prasklou žárovku bez prodlení vyměnili. Pamatujte, že náhradní žárovky jsou součástí povinné výbavy vozidla.

Kontrolka zapnutá světla

Kontrolka zapnutá světlaKontrolka zapnutá světla

Kontrolka zapnutá světla signalizuje zapnutí vnějšího osvětlení.

Kontrolka potkávací světla

Kontrolka potkávací světla

Kontrolka potkávací světla svítí, když aktivujete potkávací světla.

Kontrolka obrysová světla

Kontrolka obrysová světla

Kontrolka obrysová světla svítí, když zapnete obrysová světla.

Kontrolka dálková světla

Kontrolka dálková světla

Kontrolka dálková světla svítí, když svítí dálková světla, většinou má tato kontrolka jako jediná na palubovce modrou barvu.

Kontrolka automatická dálková světla

Kontrolka automatická dálková světla Kontrolka automatická dálková světla

Kontrolka automatická dálková světla svítí, jestliže je aktivní systém automatického tlumení dálkových světel. Tato funkce je čím dál více používána zejména v dražších vozidlech.

Kontrolka adaptivní přední osvětlení AFL

Kontrolka adaptivní přední osvětlení AFL

Kontrolka adaptivní přední osvětlení AFL svítí, že nejspíš došlo k poruše v systému adaptivního osvětlení. Osvětlení se nebude automaticky přizpůsobovat aktuálním jízdním podmínkám.

Kontrolka automatický sklon světlometů

Kontrolka automatický sklon světlometů Kontrolka automatický sklon světlometů

Kontrolka automatický sklon světlometů signalizuje potíže se systémem automatického přepínání dálkových a potkávacích světel, manuální ovládání by však nemělo být narušeno.

Kontrolka přední mlhové světlomety

Kontrolka přední mlhové světlomety ontrolka přední mlhové světlomety

Kontrolka přední mlhové světlomety svítí, jestliže svítí přední světlomet do mlhy. Přední mlhové světlomety používejte výhradně za mlhy, při sněžení, či v hustém dešti.

Kontrolka zadní mlhové světlo

Kontrolka zadní mlhové světloKontrolka zadní mlhové světlo

Kontrolka zadní mlhové světlo svítí, jestliže svítí zadní světlomet do mlhy, zadní mlhová světla jsme povinni za mlhy, sněžení nebo hustého deště používat vždy. Pamatujte, že tyto mlhová světla mohou osloňovat řidiče za vámi, pokud jsou použity nesprávně, a proto na ně nezapomínejte a vypínejte a zapínejte dle potřeby,

Kontrolka směrová světla

Kontrolka směrová světla

Kontrolka směrová světla neboli symboly levého a pravého světelného ukazatele směru blikají, když se používají směrová světla, či v případě zapnutí výstražného světelného zařízení. V případě závady blikají rychleji.

Kontrolka problém s přisvěcováním do zatáček

Kontrolka problém s přisvěcováním do zatáčekKontrolka problém s přisvěcováním do zatáčekKontrolka problém s přisvěcováním do zatáček

Kontrolka problém s přisvěcováním do zatáček je kontrolka, která pokud začne svítit, tak tento systém nefunguje a je třeba oprava. Pokud tato kontrolka svítí, můžete být v klidu, protože normální světlomety jsou v pořádku a budou svítit bez problémů.

Kontrolka světla denního svícení

Kontrolka světla denního svíceníKontrolka světla denního svícení

Kontrolka světla denního svícení (Daytime Running Lights) se zobrazuje, jestliže jsou světla zapnutá a svítí jak mají. Tyto kontrolky nejsou tak častými.

Kontrolka problém se zadními světly

Kontrolka problém se zadními světly

Kontrolka problém se zadními světly se zobrazí pokud jsou spálené žárovky nebo mají jinou závadu v zadních světlech. Je nutné, co nejdříve žárovku vyměnit.

Kontrolky Exteriér

Kontrolka otevřený zavazadlový prostor

Kontrolka otevřený zavazadlový prostor

Kontrolka otevřený zavazadlový prostor upozorňuje řidiče, že jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené/nedovřené a zhasne, pokud jsou dveře řádně uzavřeny. Pokud stále svítí značí to poruchu.

Kontrolka otevřená přední kapota motoru

Kontrolka otevřená přední kapota motoru

Kontrolka otevřená přední kapota motoru se rozsvítí, pakliže je otevřená přední kapota a pokud je čidlo v pořádku tak zhasne, když je kapota řádně uzavřena. Pokud stále svítí značí to poruchu.

Kontrolka otevřené dveře

Kontrolka otevřené dveřeKontrolka otevřené dveře

Kontrolka otevřené dveře upozorňuje řidiče na to, že dveře nebo zavazadlový prostor, případně i kapota motoru, zůstaly otevřené/nedovřené po nastartování a rozjetí se. Ve vyšší rychlosti může být kontrolka doprovázena i zvukovým upozorněním. Některé kontrolky jsou například i rozšířeny o nápis jako „Door“ nebo „Door Ajar“.

Kontrolka tažné zařízení

Kontrolka tažné zařízení

Kontrolka tažné zařízení signalizuje odpojení nebo uvolnění tažného zařízení. Zapojení zkontrolujte, a pokud je funkční a kontrolka stále svítí, může to indikovat poruchu mechaniky nebo signalizační elektroniky tažného zařízení.

Kontrolka skládání/rozkládání střechy

Kontrolka skládání/rozkládání střechy

Kontrolku skládání/rozkládání střechy najdete u kabrioletů a svítí, pokud se střecha sklápí, nebo otevírá. Nezhasne-li kontrolka i po dokončení těchto operací indikuje to nesprávnou funkci systému.

Kontrolka zadní spoiler

Kontrolka zadní spoiler

Kontrolka zadní spoiler svítí v případě poruchy systému ovládání zadního spoileru, což může ovlivnit jízdní stabilitu. Doporučuje se jet opatrně a ihned navštívit servis.

Kontrolka závada vzduchového podvozku

Kontrolka závada vzduchového podvozku

Kontrolka závada vzduchového podvozku signalizuje závadu v systému vzduchových tlumičů, což může výrazně ovlivnit řízení, stabilitu a světlou výšku vozidla. Ihned je třeba navštívit servis.

Kontrolka adaptivní tlumiče pérování

Kontrolka adaptivní tlumiče pérování Kontrolka adaptivní tlumiče pérování Kontrolka adaptivní tlumiče pérování Kontrolka adaptivní tlumiče pérování Kontrolka adaptivní tlumiče pérování

Kontrolka adaptivní tlumiče pérování souvisí s adaptivním nebo nastavitelným odpružením vozidla. Pokud kontrolka adaptivní tlumiče svítí červeně nebo oranžově upozorňuje na poruchu v systému pružení. Zvláště pokud kontrolka svítí červeně, může tato porucha znamenat vážnější narušení stability vozu, a proto se doporučuje jezdit opatrně, a co nejdříve zajet do autoservisu.

Ostatní kontrolky

Kontrolka klíč není detekován

Kontrolka klíč není detekován

Kontrolka klíč není detekován signalizuje, že elektronický klíč nebyl systémem detekován, což bývá většinou způsobeno vybitím baterie.

Kontrolka slabá baterie v klíči s dálkovým ovládáním

Kontrolka slabá baterie v klíči s dálkovým ovládáním

Kontrolka slabá baterie v klíči s dálkovým ovládáním upozorňuje na vybitou baterii v ovládacím modulu, a tak je třeba baterii vyměnit. Pokud máte více klíčů, je vhodné baterii vyměnit u všech, protože mají tendenci se vybíjet současně.

Kontrolka bezpečnosti vozidla

Kontrolka bezpečnosti vozidla

Kontrolka bezpečnosti vozidla může upozorňovat na problém či poruchu s elektronickým klíčem, či ovládacím modulem od vozidla. Dále může kontrolka hlásit, že bezpečnostní systém vozidla je aktivní a zapnutý.

Kontrolka ochranný systém vozidla

Kontrolka ochranný systém vozidla

Kontrolka ochranný systém vozidla signalizuje zamknutí řízení.

Kontrolka nízká teplota vzduchu

Kontrolka nízká teplota vzduchu

Kontrolka nízká teplota vzduchu upozorňuje řidiče o poklesu venkovní teploty, při které může docházet k namrzání vozovky a dalšímu nebezpečí.

Kontrolka sněhová vločka

Kontrolka sněhová vločka

Kontrolka sněhová vločka upozorňuje řidiče na nízkou teplotu a také varuje před možností námrazy. Mimo to upozorňuje na přepnutí do režimu jízdy na sněhu, pokud tento režim technologie vozu umožňuje.

Kontrolka informační kontrolka

Kontrolka informační kontrolkaKontrolka informační kontrolka

Informační kontrolka upozorňuje řidiče na zprávu na displeji přístrojové desky, zpráva může být pouhou připomínkou, nebo může upozorňovat na závažnější problém. Může se rozsvítit v kombinaci s dalšími kontrolkami.

Kontrolka odmrazování a odmlžování zadního skla (a zpětných zrcátek)

Kontrolka odmrazování a odmlžování zadního skla (a zpětných zrcátek)

Pokud kontrolka odmrazování a odmlžování zadního skla a zpětných zrcátek svítí, je odmrazování zapnuté a funguje správně. Pokud kontrolka bliká, byl systémem na tomto zařízení zjištěn problém.

Kontrolka odmrazování a odmlžování čelního skla (a bočních oken)

Kontrolka odmrazování a odmlžování čelního skla (a bočních oken)

Pokud kontrolka odmrazování a odmlžování čelního skla a bočních oken svítí, je odmrazování aktivní a funguje správně. Pokud kontrolka bliká, tak byl v systému zjištěn problém a došlo k poruše.

Kontrolka sešlápněte brzdový pedál

Kontrolka sešlápněte brzdový pedál Kontrolka sešlápněte brzdový pedál

Kontrolka sešlápněte brzdový pedál je kontrolka, která svítí zeleně. Při nastartování připomene řidiči, aby brzdový pedál sešlápl, a mohl tak zařadit požadovaný chod. Kontrolka sešlápněte brzdový pedál svítící červeně se zobrazí tehdy, kdy není vozidlo schopno dostatečně brzdit a je třeba, aby řidič vozidla sešlápl brzdový pedál.

Kontrolka sešlápněte spojku

Kontrolka sešlápněte spojku

Kontrolka sešlápněte spojku se vztahuje výhradně na vozidla vybavená automatickou převodovkou. Upozorňuje na to, že je nutné před nastartováním motoru sešlápnout spojku.

Kontrolka bezklíčového startování

Kontrolka bezklíčového startováníKontrolka bezklíčového startováníKontrolka bezklíčového startováníKontrolka bezklíčového startováníKontrolka bezklíčového startování

Kontrolka bezklíčového startování je pouze u vozidel, které mají tento systém součástí. Červená kontrolka bezklíčového startování upozorňuje na to, že nebyl detekován a nalezen elektronický klíč nebo ovládací modul, a tak není možné vůz nastartovat. Zelená kontrolka bezklíčového startování signalizuje to, že byl klíč detekován a je možné tlačítkem vozidlo nastartovat. Oranžové kontrolky bezklíčového startování mají obdobné funkce, například kontrolka klíč s bleskem signalizuje, že je třeba vyměnit baterii v ovládacím modulu.

Kontrolka snadné nastupování

Kontrolka snadné nastupování

Kontrolka snadné nastupování je k dispozici, jestliže má vozidlo vzduchový podvozek. Kontrolka zobrazuje to, že se automaticky sníží výška na minimum, když je vozidlo zastaveno a bude chtít někdo vystoupit či vyložit náklad. Kontrolka svítí zeleně, a to znamená, že je systém aktivní.

Kontrolka mód tažení přívěsu

Kontrolka mód tažení přívěsuKontrolka mód tažení přívěsu

Kontrolka mód tažení přívěsu je speciální režim pro tažení přívěsů. Většinou je tato kontrolka běžná u amerických pick-up trucků nebo SUV. Kontrolky signalizují aktivní mód režimu.

Kontrolka Start-Stop

Kontrolka Start-Stop Kontrolka Start-Stop Kontrolka Start-Stop Kontrolka Start-Stop

Kontrolka Start-Stop je u většiny vozidel, které tímto systémem disponují. Kontrolka pokud-li svítí zeleně, tak je systém aktivní. Některá vozidla to mají tak, že pokud je systém aktivní, tak ani žádná kontrolka nesvítí. Je-li systém vypnutý nebo se musí zahřát motor, aby mohl být systém aktivní, tak kontrolky svítí oranžově. Poruchu na systému většinou zobrazuje kontrolku s vykřičníkem, a je třeba navštívit servis.

Kontrolka vhodnosti přeřazení

Kontrolka vhodnosti přeřazeníKontrolka vhodnosti přeřazení

Kontrolka vhodnosti přeřazení signalizuje přeřazení na vyšší rychlostní stupeň z hlediska lepší spotřeby paliva. Některé kontrolky mají také zobrazené číslo vhodnějšího stupně, šipky nahoru (přeřazení) nebo šipka dolů (podřazení). Vždy k aktuální situaci a zařazením kvaltu.

Kontrolka sportovní režim

Kontrolka sportovní režimKontrolka sportovní režim

Kontrolka sportovní režim je k dispozici pokud má vozidlo různé jízdní módy. Sportovní mód má různé vlastnosti, avšak ve většině případů je podvozek tvrdší a pedál plynu může být citlivější.

Kontrolka uživatelský manuál

Kontrolka uživatelský manuál

Kontrolka uživatelský manuál signalizuje, že je třeba se podívat do uživatelského manuálu vozidla. Kontrolka je ve většině případů svítící s další rozsvícenou kontrolkou nebo například textovým oznámením.

Kontrolka vyhřívání volantu

Kontrolka vyhřívání volantu

Kontrolka vyhřívání volantu indikuje aktivní výhřev volantu, a také jeho intenzitu výhřevu.

Kontrolky typické pro hybridní a elektrická vozidla

Kontrolka problém s baterií hybridu

Kontrolka problém s baterií hybriduKontrolka problém s baterií hybridu

Kontrolka problém s baterií hybridu se vztahu výhradně pro elektromobily nebo hybridní vozidla. Kontrolka s názvem „main“ upozorňuje na to, že hlavní akumulátor vozidla má potíže a je nutná oprava a její aktivní řešení. Kontrolka s vykřičníkem znamená poruchu na vysokonapěťovém systému vozidla, tím je myšleno většinou plug-in-hybridu.

Kontrolka problém s pohonným ústrojím elektromobilu

Kontrolka problém s pohonným ústrojím elektromobilu

Kontrolka problém s pohonným ústrojím elektromobilu upozorňuje na závadu s elektromotorem, nabíjením, baterií nebo převodovkou. A je nutná návštěva servisu.

Kontrolka vybitá baterie elektromobilu

Kontrolka vybitá baterie elektromobiluKontrolka vybitá baterie elektromobilu

Kontrolka vybitá baterie elektromobilu se zobrazí protože je třeba připojit vozidlo k nabíječce. Červená ikonka baterie s bleskem znamená nedostatečné nabití vysokonapěťové baterie elektromobilu, a proto je třeba vůz připojit k nabíječce.

Kontrolka snížený výkon elektromobilu

Kontrolka snížený výkon elektromobilu

Kontrolka snížený výkon elektromobilu je kontrolka typická pro evropská vozidla. Upozorňuje na to, že byl snížen výkon elektromobilu protože je téměř vybitá baterie. Pokud se tato kontrolka objeví ve vozidlech východní Asii nebo v autech, které pochozí z této oblasti, tak kontrolka znamená, že byl snížen výkon kvůli závadě.

Kontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjeníKontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjení znázorňuje to, že se automobil nabíjí. Pokud kontrolka zhasne nebo bude svítit zeleně, znamená to, že je baterie nabitá.

Kontrolka elektrický režim

Kontrolka elektrický režim Kontrolka elektrický režim

Kontrolka elektrický režim je u většiny hybridů tlačítko, které se nachází na palubní desce. Tlačítko po zapnutí spustí elektrický režim, indikovaný těmito kontrolkami. V tomto režimu je automobil nastartován spalovacím motorem pouze v případě, že je baterie vybita nebo byla překročena určitá rychlost.

Kontrolka hybrid připraven

Kontrolka hybrid připravenKontrolka hybrid připraven

Kontrolka hybrid je připraven se zobrazí řidiči v případě, že je automobil připraven a může vyrazit ne cestu. Hybridní vozidla se ve většině případů rozjíždějí na elektřinu.

Kontrolka problém s externím zvukovým upozorněním

Kontrolka problém s externím zvukovým upozorněnímKontrolka problém s externím zvukovým upozorněním

Kontrolka problém s externím zvukovým upozorněním je kontrolka doplněná zvukovými signály, je-li závada, aby byl řidič informován.

Ne všechny výstražné kontrolky jsou univerzální, řada z nich je specifická pro určitou značku, model, či typ auta. Doporučujeme proto vždy nahlédnout do návodu k obsluze příslušného vozidla, pokud si nejste zcela jisti, co konkrétně která kontrolka signalizuje.