Domů » Pro řidiče » Zákon o provozu na pozemních komunikacích v PDF

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v PDF

0

Silniční zákon, zákon o silničním provozu, zákon o provozu na pozemních komunikacích – různé výrazy pro tu samou věc. Potřebujete si v něm něco rychle ověřit? Nebo se chcete připravit na určitou situaci? Silniční zákon je celkem jasně formulovaný (na zákon), takže v něm snadno najdete to, co potřebujete.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v PDF

Co je silniční zákon?

Jako silniční zákon se laicky nazývá legislativa označená jako zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tak jako všechny zákony, i tento si můžete libovolně pročítat. Dá se koupit třeba v knihkupectví.

Ale jelikož žijeme v době počítačů, proč si ho nepřečíst online a zadarmo? Tišená podoba už za pár let nemusí být aktuální, jelikož se zákony čas od času mění. Elektronická podoba se však snadno updatuje, takže nepřijdete v omyl.

Jak se v textu zorientovat?

Také se vám při slovech pročtěte si zákon protočily oči v sloup? Chápu – nejste žádní právníci, abyste si libovali v paragrafech. To ani já ne. Přesto si můžu silniční zákon otevřít a najít v něm, co mě zajímá. Na zákon je totiž celkem srozumitelně a přehledně napsaný. Takže to není až zas taková divočina.

Text je rozdělený do čtyř částí, které se nazývají první, druhá, třetí, šestá a sedmá. To je trochu matoucí, že? Ale nebojte, zákonodárci to neudělali ve snaze vás zmást. Čtvrtá a pátá část se totiž zrušila.

  • Část první: Zákon o provozu na pozemních komunikacích (137 paragrafů)
  • Část druhá: Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (§ 138)
  • Část třetí: Změna zákona o silniční dopravě (§ 139)
  • Část šestá (§ 142)
  • Část sedmá: Účinnost (§ 143)

Takže ­– části jsou rozdělené na paragrafy. Paragrafy se potom mohou dělit na odstavce a písmena. Obsah je zároveň pro větší přehlednost rozdělený ještě na hlavy a oddíly.

V příloze zákona potom najdete seznam přestupků, jejich skutkovou podstatu a také přehled bodového systému řidičů. Snadno si v zákoně dohledáte, kolik se za jaký přestupek přičítá bodů.

V bodovém systému se nicméně chystají novoty. Vláda v současnosti projednává zjednodušení bodového systému a zároveň zvýšení některých pokut za přestupky. V novele se dokonce počítá s možností řídit auto od 17 let pod dohledem jiného řidiče, který bude nahlášený na úřadě (tzv. mentor).

Co všechno najdete v silničním zákoně

Pro vás jako řidiče je podstatná hlavně první část, kde najdete vysvětlená nejdůležitější pravidla a také pojmy. Prostě – jak se máte chovat na pozemních komunikacích. Jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Potom se zákon zabývá samotnými pravidly (jak se správně jezdí v pruzích, předjíždí atd.), řidičskými průkazy či pravomocemi orgánů státní správy a Policie ČR. Najdete tu informace o dopravních značkách, dopravních nehodách nebo jak funguje stanice technické kontroly.

Prostě opravdu všechno. Je to taková alfa a omega chování řidičů na silnicích a mimo ně. Změna zákona zmiňuje, které části zákona byly zrušené či se přejmenovaly – tato část už vás asi tolik zajímat nebude.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články