Řidičský průkaz – Velký přehled: od autoškoly až k psychotestům

0
4172
Řidičské oprávnění
Řidičské oprávnění

Nejspíš se zrovna chystáte do autoškoly, nebo plánujete rozšíření svého řidičského oprávnění. V České republice máme hned několik skupin řidičského oprávnění, které určují, jakou skupinu motorových vozidel a jízdních souprav je řidič oprávněn řídit. Řidičský průkaz vás bude zajímat také v případě, že jste byli v minulosti vybodováni a nyní se budete snažit o jeho nabytí. Z toho důvodu jsme článek doplnili o rady k úspěšnému zvládnutí autoškoly, psychotestů a mnoho dalších užitečných rad.

Skupiny řidičského oprávnění

V České republice máme celkem 16 různých skupin řidičského oprávnění.

SkupinaPlatnost a podmínky řidičské oprávněníMinimální věk
Řidičský průkaz AM


Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.
U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW.
U tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů.
U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.

K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.
15 let
Řidičský průkaz A1 Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

16 let (výjimky pro soutěže)
Řidičský průkaz A2 Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.
18 let (výjimky pro soutěže)
Řidičský průkaz A Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).

Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.

Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

24 let(21 let jen pro tříkolová vozidla,
20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)
Řidičský průkaz B1
Čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1.

17 let
Řidičský průkaz B Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin AM, A1, A2, A a B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

→Nepřevyšující 750 kg.
→Převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg.
→Převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

K řidičskému oprávnění v rozšířeném rozsahu „Harmonizační kód 96“ postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb.

Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1.

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

18 let
Řidičský průkaz BE Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny, ale nesmí překročit 7 tun.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

18 let
Řidičský průkaz C1 Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

18 let
Řidičský průkaz C1E Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny.

Řidičské oprávnění skupiny C1E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny BE.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1.

18 let
Řidičský průkaz C Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.
21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci
s průkazem profesní způsobilosti
s rozšířeným školením)
Řidičský průkaz CE Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny CE opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny BE nebo C1E.

Řidičské oprávnění skupiny CE ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny DE.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C.

21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
Řidičský průkaz D1 Motorová vozidla o délce nepřesahující 8 metrů s  určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.
21 let
Řidičský průkaz D1E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1.

Řidičské oprávnění skupiny D1E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny BE.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1.

21 let
Řidičský průkaz D Motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s  určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Řidičské oprávněné skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla.

24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti
s rozšířeným školením)
Řidičský průkaz DE Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D.

Řidičské oprávnění skupiny DE opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny BE nebo D1E.

Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D.
24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)
Řidičský průkaz T Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.17 let

Trénink testů do autoškoly

Tyto testy musí zvládnou každý, kdo chce získat řidičský průkaz. Pokud se o něj ucházíte, tak vám radíme přípravu na testy nepodceňovat. Písemné testy z pravidel silničního provozu naštěstí můžete trénovat online a zadarmo, což je oproti praktickým testům velká výhoda. Velké množství uchazečů písemné testy nezvládne a zkoušku tak musí opakovat. V blízké budoucnosti se navíc množství pokusů sníží na tři a následně bude nutné znovu projít celou autoškolou. Test se skládá z 25 otázek a každá má pouze jednu správnou odpověď. Pomocí cvičných testů se můžete na tyto testy pěkně připravit a půjdete k nim klidní. Navštivte naše testy do autoškoly pro rok 2020.

Autoškola testy
Autoškola testy

Kontrola vozidla před jízdou u zkoušek

Každý ví, že autoškola končí teoretickou a praktickou zkouškou. Mnozí ovšem zapomínají na ještě jednu důležitou součást zkoušky, kterou je kontrola vozidla před jízdou. Během ní je potřeba projít kompletní povinnou výbavu vozidla a další prvky, které je potřeba před jízdou zkontrolovat. V článku Autoškola – kontrola vozidla před jízdou najdete vše potřebné a znalost povinné výbavy si procvičte v aktualizovaném článku Povinná výbava vozidla 2020.

Kontrola vozidla před jízdou
Kontrola vozidla před jízdou

Výměna řidičského průkazu

Každý rok je potřeba vyměnit několik set tisíc řidičských průkazů. Výměnu si každý musí hlídat sám, jinak ho čekají velké problémy. Řidičské průkazy jsou vydávány na 5 až 10 let. Kolik stojí výměna řidičského průkazu, tak to je velice jednoduchá otázka. Cena záleží na tom, kdy se pro výměnu řidičského průkazu rozhodnete. Dá se říct, že pokud budete čekat, tak se vám může hodně prodražit.

Řidičský průkaz
Řidičský průkaz

Jízda bez řidičského průkazu

Co se stane, když nebudete moci policii předložit platný řidičský průkaz? Lidé si často pletou řidičské oprávnění a řidičský průkaz. Řidičský průkaz je kartička, kterou musíte předložit při policejní kontrole. V opačném případě vás čeká pokuta a problémy. Pouhá kartička vás ale k řízení neopravňuje. Pokud přijdete o řidičské oprávnění, tak nemůžete řídit ani v případě, že máte průkaz v peněžence. Důkladně si pročtěte náš článek Jízda bez řidičského průkazu: Co vám doopravdy hrozí?

Jízda bez řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz

Pokud často cestujete do zahraničí, tak vám může cesty usnadnit mezinárodní řidičský průkaz. V některých státech totiž můžete bez potíží řídit s klasickým řidičským průkazem, ale jinde vám stačit nebude. Mezinárodní průkaz se vám může hodit také při vypůjčování vozů v zahraničí nebo při celních kontrolách, pokud by došlo k nějakému problém. V článku Jak získat mezinárodní řidičský průkaz? najdete informace o tom, kdy je tento průkaz potřeba a najdete tam také návod, jak mezinárodní řidičák získat.

Mezinárodní řidičský průkaz
Mezinárodní řidičský průkaz

Psychotesty pro řidiče

Psychotesty pro řidiče jsou zákonem nařízené pro vybodované řidiče a také pro řidiče autobusů a nákladních automobilů nad 7,5 tuny. Psychotesty jsou dále potřeba pro řidiče tramvají, piloty, strojvůdce, řidiče záchranek, hasiče a řidiče velkých stavebních strojů. Ve článku Psychotesty pro řidiče: Tréninkové testy najdete nejen samotné tréninkové testy, ale důležité rady, které se vám budou pro úspěšné zvládnutí psychotestů hodit. Najdete zde také popis kontroly u lékaře a z jakých částí se samotné psychotesty skládají.

Psychotesty pro řidiče
Psychotesty pro řidiče

Bodový systém řidičů

Každý řidič by měl mít přehled o tom, jaké tresty jsou za dopravní přestupky. Podle závažnosti přestupku je možné získat 2 až 7 bodů, a zde můžete najít kompletní bodový systém řidičů. Získané body jsou řidičům postupně odmazávány a za každých 12 kalendářních měsíců ztratí maximálně 4 udělené trestné body. Mějte také na paměti, že přestupky se netrestají pouze body, ale také finančními pokutami a v některých případech můžete rovnou přijít o řidičský průkaz.

Bodový systém
Bodový systém

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno