Domů » Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky jsou značky, které jsou vyznačeny na pozemních komunikacích a jsou vyobrazeny bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Tyto značky dále rozlišujeme na stálé a přechodné. Stálé vodorovné dopravní značky jsou stále vyznačené na pozemních komunikacích a slouží k řízení a vedení provozu. Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřují čáry a šipky, které jsou vyobrazeny žlutou nebo oranžovou barvou. Tyto přechodné značky jsou nadřazeny stálým dopravním značkám. Přechodně tak řídí provoz na pozemních komunikacích s uzavírkami nebo různými omezeními, které se vyskytují na pozemních komunikacích. Vodorovné dopravní značky vyznačují krajnice silnic, různé jízdní pruhy, směrové šipky, přechody, místa pro stání a zastavení, označování zastávek a parkovišť. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.