Domů » Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky je skupina dopravních značek, která ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit účastníci na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky jsou velmi jednoduše rozpoznatelné, protože mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.

Všechny Zákazové dopravní značky