Domů » Světelné signály

Světelné signály

Světelné signály neboli semafory jsou signalizačními zařízeními, které jsou důležité pro všechny účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích. Tyto světelné signály jsou nadřazené a mají tak vyšší váhu než svislé dopravní značky upravující přednost. Semafory jsou umisťovány na křižovatkách, na konkrétních dopravních úsecích, které usměrňují silniční provoz u víceproudých pozemních komunikacích nebo v dopravních uzavírkách. Světelné signály rozdělujeme na tradiční světelné signály a signály pro tramvaje (popřípadě pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených).

Světelné signály dělíme na