Domů » Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky jsou značky, které informují řidiče a další účastníky silničního provozu o nastávajících dopravních situacích, zónách, směrech nebo jsou dopravní značky nápomocné v orientaci na těchto pozemních komunikacích. Konkrétní barevné provedení těchto značek se liší podle jejich vyobrazení dle vyhlášky v závislosti na konkrétního druhu cíle nebo kategorie pozemní komunikace, kam dopravní značky směřují a nebo kde se nachází. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.

Všechny Informativní dopravní značky