Domů » Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky je skupina dopravních značek, která ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě kde končí. Příkazové značky mají specifický vzhled ve tvaru tvar kruhu s modrým podkladem. V samotném kruhu je bílý text nebo bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.