Směrové šipky - V 9a

Dopravní značka Směrové šipky
  • Název: Směrové šipky
  • Kód značky: V 9a
  • Kategorie: Šipky

Dopravní značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Šipky lze užít i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena i pouhým obrysem této značky.

Prohlížíte si dopravní značku Směrové šipky, která je řazena do sekce šipky. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Řadíme sem směrové šipky a předběžné šipky. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Šipky.

Další značky ze sekce Šipky