Domů » Pro řidiče » Autoškola » Řidičský průkaz – Velký přehled: od autoškoly až k psychotestům » Ztráta řidičského průkazu: Co dělat a jak se vyhnout potížím?

Ztráta řidičského průkazu: Co dělat a jak se vyhnout potížím?

Přišli jste o svůj řidičský průkaz? Možná jste ho ztratili, nešťastně přelomili, nebo vám ho někdo ukradl spolu s peněženkou? Ztráta řidičského průkazu přináší stresující situaci. V našem článku najdete kompletní informace o tom, jak postupovat, kam se obrátit pro nahlášení situace a kolik vás nahrazení řidičského průkazu bude stát.

Ztráta řidičského průkazu: Co dělat a jak se vyhnout potížím?

Zjistěte, kde a kdy jste řidičský průkaz ztratili

Nejprve zjistěte, kde a kdy jste řidičský průkaz mohli ztratit. Prohlédněte svůj dům, kabelku, tašku, batoh a také své vozidlo a zkuste si vzpomenout, kdy jste ho naposledy měli sebe.

Ztrátu nahlaste příslušnému úřadu

Pokud je váš řidičský průkaz ztracen, ukraden nebo zničen, okamžitě situaci nahlaste na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Tento úřad vám na základě toho vydá potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení funguje jako dočasná náhrada řidičského průkazu. Je vydáváno na omezenou dobu, obvykle na 30 dní, a platí pouze na území České republiky.

Příslušný zákon nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu pro nahlášení ztráty řidičského průkazu, avšak je doporučeno neotálet a co nejdříve se dostavit na příslušný úřad. I když není povinností hlásit ztrátu nebo odcizení průkazu policii, silně se to doporučuje. Po ohlášení se váš ztracený řidičský průkaz stává neplatným. Pokud byste ho náhodou našli, nevyužívejte ho, abyste předešli možným pokutám.

A co dělat, když ztratím mezinárodní řidičský průkaz? Pokud ztratíte mezinárodní řidičský průkaz, je důležité tuto ztrátu okamžitě nahlásit. Nový průkaz vám může být vydán ihned na počkání, ale pouze za předpokladu, že máte stále k dispozici svůj národní řidičský průkaz. Naopak pokud nemáte svůj řidičský průkaz, je nezbytné nejprve vyřešit ztrátu řidičského průkazu a až poté zažádat o mezinárodní průkaz. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu činí 50 Kč.

Kolik stojí vydání nového řidičského průkazu

Jak zažádat o nový řidičský průkaz osobně?

Jak zažádat o nový řidičský průkaz? Na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností můžete požádat o vydání nového řidičského průkazu z různých důvodů, a to v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení vašeho stávajícího řidičského průkazu. Stačí jednoduše nahlásit problém.

Nezapomeňte, že k vyřízení žádosti musíte mít s sebou:

  • platný občanský průkaz, 
  • v případě, že je váš řidičský průkaz poškozen nebo zničen, tak vezměte se sebou i tento znehodnocený řidičský průkaz.
  • V případě odcizení je vhodné mít potvrzení o ztrátě od policie
  • Pokud nemáte občanský průkaz, je možné použít cestovní pas nebo potvrzení o občanském průkazu.

Úředník na přepážce vám pomůže při vyplnění potřebné žádosti o nový řidičský průkaz. Společně zkontrolujte zadané údaje a vyplněný formulář. K tomu přiložte poškozený řidičský průkaz nebo potvrzení od policie o odcizení průkazu.

Nový řidičský průkaz by měl obsahovat vaši starou fotografii, která je již uložena v centrálním systému Ministerstva vnitra. Obvykle se používá fotografie z původního řidičského průkazu, případně je možné použít i fotografii z občanského průkazu. Pokud jsou vaše současné fotografie zastaralé a neodpovídají vaší aktuální podobě, bude třeba pořídit fotografie nové. 

Jak zažádat o nový řidičský průkaz online?

Pro žádost o vydání nového řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení můžete využít Portál dopravy nebo Portál občana. Pro podání žádosti je nezbytné mít zřízenou a připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Přihlásit se na Portál dopravy i Portál občana můžete například pomocí mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky nebo datové schránky. Na Portálu vám bude zobrazen formulář, který již obsahuje předvyplněné údaje z Centrálního registru řidičů. Ve vaší žádosti si můžete vybrat libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si následně pak vyzvednete nový řidičský průkaz. Mezi předvyplněné údaje bude patřit i nejaktuálnější fotografie z vybraných státních registrů a digitalizovaný obraz vašeho podpisu.

Jaké jsou lhůty pro vydání řidičského průkazu?

Standardní lhůta pro vydání řidičského průkazu je obvykle 20 dní od podání žádosti. Nicméně existuje také možnost zažádat o expresní vydání, které může být provedeno do 5 pracovních dnů od podání žádosti.

Kam se obrátit když ztratím řidičský průkaz
Young beautiful woman sitting in the car behind the wheel and looking back and smiling

Kolik vás nový řidičák bude stát?

Pokud se rozhodnete žádat o řidičský průkaz se standardní dobou vyřízení, což je do 20 dnů, správní poplatek činí 200 Kč.

Pro expresní vyřízení řidičského průkazu, které trvá pouze 5 dnů, je správní poplatek ve výši 700 Kč.

Mohu při ztrátě řidičského průkazu řídit?

Při ztrátě řidičského průkazu obdržíte Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které opravňuje řidiče k možnosti řízení, a to po dobu 30 dnů.

Dříve by ztráta řidičského průkazu znamenala vážné potíže a řidiči by nemohli fungovat bez tohoto dokumentu. Avšak od začátku roku 2024 se situace změnila. Novela silničního zákona od ledna 2024 ustanovila, že řidiči již nemusí mít u sebe fyzicky řidičský průkaz při cestách po České republice. Nicméně oba dokumenty, jak řidičský průkaz, tak malý technický průkaz, musí být nadále platné.

Při silniční kontrole stačí řidiči prokázat svou totožnost pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu. Poté policie provede kontrolu řidiče a vozidla v příslušných registrech a databázi.

Převzetí nového řidičského průkazu

Jakmile bude váš řidičský průkaz připraven k vydání, budete kontaktováni a budete moci osobně vyzvednout nový průkaz na úřadě, kde jste podali žádost.

Nový průkaz obdržíte na stejném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde jste podali žádost o vydání nového řidičského průkazu. Žadatel musí nový průkaz vyzvednout osobně, nebo může pověřit zmocněnou osobu, která předloží úředně ověřenou plnou moc.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co dělat když ztratíte řidičský průkaz?

Pokud je váš řidičský průkaz ztracen, ukraden nebo zničen, okamžitě situaci nahlaste na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Tento úřad vám na základě toho vydá potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení funguje jako dočasná náhrada řidičského průkazu. Je vydáváno na omezenou dobu, obvykle na 30 dní, a platí pouze na území České republiky.

Jak zažádat o nový řidičský průkaz osobně?

Na libovolném obecním úřadě s rozšířenou působností můžete požádat o vydání nového řidičského průkazu z různých důvodů. Nezapomeňte, že k vyřízení žádosti musíte mít s sebou platný občanský průkaz.

Jak zažádat o nový řidičský průkaz online?

Pro žádost o vydání nového řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení můžete využít Portál dopravy nebo Portál občana. Pro podání žádosti je nezbytné mít zřízenou a připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Jaké jsou lhůty pro vydání řidičského průkazu?

Standardní lhůta pro vydání řidičského průkazu je obvykle 20 dní od podání žádosti. Nicméně existuje také možnost zažádat o expresní vydání, které může být provedeno do 5 pracovních dnů od podání žádosti.

Kolik vás nový řidičák bude stát?

Pokud se rozhodnete žádat o řidičský průkaz se standardní dobou vyřízení, což je do 20 dnů, správní poplatek činí 200 Kč. Pro expresní vyřízení řidičského průkazu, které trvá pouze 5 dnů, je správní poplatek ve výši 700 Kč

Mohu při ztrátě řidičského průkazu řídit?

Při ztrátě řidičského průkazu obdržíte Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které opravňuje řidiče k možnosti řízení, a to po dobu 30 dnů.

Převzetí nového řidičského průkazu

Jakmile bude váš řidičský průkaz připraven k vydání, budete kontaktováni a budete moci osobně vyzvednout nový průkaz na úřadě, kde jste podali žádost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články