Domů » Dopravní značky » Vodorovné dopravní značky » Označení zastávek » Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Zastávka autobusu nebo trolejbusu - V 11a

Dopravní značka Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Dopravní vyznačuje prostor zastávky uvedených vozidel.

Nápis BUS může být nahrazen nápisem TAXI. V tomto případě se jedná o stanoviště vozidel taxislužby. Značka přerušuje (tj. neukončuje) platnost svislé dopravní značky „Zákaz zastavení“ (č. B 28), svislých dopravních značek označujících parkoviště „Parkoviště“ (č. IP 11a), Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)“ (č. IP 11b), „Parkoviště (podélné stání)“ (č. IP 11c), „Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11f), „Parkoviště (částečné stání na podélné)“ (č. IP 11g), „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12), „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) a „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) a svislé dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ č. IP 25a se symboly těchto značek. Značka naopak nepřerušuje ani neukončuje platnost svislých značek označujících parkování „Parkoviště se stáním na chodníku (kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11d), „Parkoviště se stáním na chodníku (podélné)“ (č. IP 11e) a „Kryté parkoviště“ (c. IP 13a).

Prohlížíte si dopravní značku Zastávka autobusu nebo trolejbusu, která je řazena do sekce označení zastávek. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Řadíme sem označení zastávek autobusu, trolejbusu a zastávek tramvaje. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Označení zastávek.

Další značky ze sekce Označení zastávek