Domů » Dopravní značky » Dopravní značky upravující přednost » Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací - P 1

Dopravní značka Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Dopravní značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé nebo pravé připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Dopravní značka Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací pravé připojení
Dopravní značka Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací levé připojení

Prohlížíte si dopravní značku Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací, která je zařazena do sekce značky upravující přednost. Skupina dopravních značek upravující přednost jsou důležité značky, jelikož rozlišují hlavní a vedlejší pozemní komunikace. Značky tak upravují a stanovují přednost v jízdě účastníkům silničního provozu. To znamená, že symbolizují, kdo má na určitém silničním úseku přednost neboli právo projet jako první a kdo ne a musí počkat.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Značky upravující přednost.