Domů » Dopravní značky » Vodorovné dopravní značky » Podélné čáry » Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná - V 2b

Dopravní značka Podélná čára přerušovaná
  • Název: Podélná čára přerušovaná
  • Kód značky: V 2b
  • Kategorie: Podélné čáry

Dopravní značka odděluje jízdní pruhy. Značka se smí přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Značka s úsečkami stejné až čtyřnásobné délky, než délka mezer vyznačuje jízdní pruhy, předchází vodorovné značce „Podélná čára souvislá“ (č. V 1a) nebo upozorňuje na nebezpečná místa (např. na zatáčku, křižovatku apod.).

Značka může být doplněna vodorovnou značkou „Předběžné šipky“ (č. V 9b).

Prohlížíte si dopravní značku Podélná čára přerušovaná, která je řazena do sekce podélné čáry. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Patří sem například podélné čáry souvislé a přerušované, dvojité čáry souvislé a přerušované nebo vodící čáry a podobně. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Podélné čáry.