Domů » Dopravní značky » Vodorovné dopravní značky » Podélné čáry » Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá - V 1a

Dopravní značka Podélná čára souvislá
  • Název: Podélná čára souvislá
  • Kód značky: V 1a
  • Kategorie: Podélné čáry

Dopravní značka odděluje jízdní pruhy. Značka nesmí být přejížděna nebo nákladem přesahována, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Odděluje-li značka jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Značky se rovněž užívá na stezce pro chodce a cyklisty (označené svislou značkou „Stezka pro chodce a cyklisty (č. C 10a)) pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty.

Prohlížíte si dopravní značku Podélná čára souvislá, která je řazena do sekce podélné čáry. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Patří sem například podélné čáry souvislé a přerušované, dvojité čáry souvislé a přerušované nebo vodící čáry a podobně. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Podélné čáry.