Domů » Pro řidiče » Autoškola » Řidičský průkaz – Velký přehled: od autoškoly až k psychotestům » Lékařská prohlídka řidiče. Bez ní za volant nesedejte!

Lékařská prohlídka řidiče. Bez ní za volant nesedejte!

0

Lékařská prohlídka řidiče – někteří z vás ji už absolvovali, jiné teprve čeká. Víte, jakých skupin řidičů se týká a jak často na ni musíte chodit? Poradíme, na co se připravit a jak se vyhnout problémům.

Lékařská prohlídka řidiče. Bez ní za volant nesedejte!

Zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Zákon jasně stanovuje, kdo a za jakých podmínek je oprávněn řídit, tedy kdo má dostatečnou zdravotní a psychickou způsobilost k řízení motorového vozidla na silnici. Silniční zákon č. 361/2000 Sb. detailně specifikuje v § 84, co se považuje za zdravotní způsobilost k řízení vozidel.

V § 84 odst. 1, 2 a 3 zákona o silničním provozu je zdravotní způsobilost takto definována:

(1) Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen „zdravotní způsobilost“).

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

(3) Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Koho se týká lékařská prohlídka řidiče?

Pravidelné lékařské prohlídky se týkají následujících skupin:

 • lidé nad 65 let,
 • řidičů z povolání– instruktoři v autoškole, řidiči IZS, řidiči nákladních vozů, autobusů atd.

Je to i váš případ? Pak na nic nečekejte a vydejte se k lékaři. Protokol o zdravotní způsobilosti a řidičský průkaz totiž musíte mít neustále u sebe. Schovejte si ho proto do auta, peněženky atd.

Jakmile vás zastaví hlídka, vyžádá si ho a vy ho nebudete mít, hrozí vám pokuta. Ale také problémy s pojišťovnou, či konce zákaz řízení! A to může být pro někoho, kdo se řízením živí, velký problém.

Osoby nad 65 let

U seniorů je potřeba, aby měli potvrzení u sebe ode dne, kdy dovrší 65 let věku. První povinná prohlídka vás čeká nejdříve šest měsíců před 65. narozeninami, nejpozději však v den dovršení 65 let věku. Další prohlídka následuje v 68 letech. A potom už k lékaři pro způsobilost musíte docházet pravidelně každé dva roky.

Pokud by ale doktor seznal, že je to nutné, může vás na další prohlídku pozvat dříve. Záleží hodně na vašem zdravotním stavu, ale i svědomitosti lékaře.

Neprofesionální řidiči motorových vozidel, kteří vlastní řidičský průkaz skupiny C, D, E musí také absolvovat pravidelné lékařské prohlídky každé 2 roky, a to od 50 let věku pak každý rok.

Řidiči z povolání

Všichni řidiči z povolání, ať už to jsou řidiči IZS, řidiči nákladních vozů, autobusů, ale i učitelé autoškol a podobně absolvují lékařskou prohlídku před zahájením činnosti! Tím to pro vás nekončí. Pravidelně se na prohlídku musíte dostavit každé dva roky, a to do dovršení 50 let. Jakmile překročíte 50 let věku, zvýší se frekvence prohlídek, a to k doktorovi musíte pro obnovení dojít jednou za rok.

Kam zajít pro posudek o zdravotní způsobilosti

Pro posudek o zdravotní způsobilosti řidiče zajděte k obvodnímu lékaři. Pokud uzná za nutné, pošle vás za dalším odborníkem, ke specialistovi jako je oční lékař, kardiolog, psycholog a podobně. Prohlídka stojí do 500 Kč v závislosti na pracovišti.

Lékařská prohlídka řidiče zahrnuje komplexní vyšetření, včetně vyšetření zrakové ostrosti a barvocitu a také vyšetření sluchu. Lékař vás důkladně zkontroluje, ověří, že jsou vaše reflexy v pořádku a vystaví protokol. Prohlídka se trochu podobá preventivní prohlídce, kterou u praktika absolvujete každé dva roky.

kdy na lékařskou prohlídku

Co obsahuje protokol o lékařské prohlídce řidiče

Příloha vyhlášky č. 277/2004 Sb., týkající se zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel, zahrnuje standardní vzor příslušného lékařského posudku.

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel najdete na stránkách ministerstva dopravy. Lékař možná ale použije svůj vlastní vzor. Ve finále na tom až tolik nezáleží.  Důležité je jen to, aby dokument obsahoval všechny náležitosti, které jsou nařízené a povinné. Musí na něm být vypsané následující údaje:

 • Základní identifikace řidiče,
 • údaje o skupinách řidičského oprávnění,
 • výsledek lékařské prohlídky a co vyplývá z posouzení zdravotního stavu,
 • datum vydání protokolu a konec jeho platnosti,
 • identifikace lékaře, razítko, podpis.

Odebrání řidičského oprávnění

O odebrání řidičského oprávnění vždy rozhoduje lékař, který také podává příslušný návrh. 

Lékař zohledňuje aktuální zdravotní stav pacienta a další zprávy z provedených specializovaných vyšetření, což mu pomáhá v individuálních případech učinit informovaná rozhodnutí. Přihlíží rovněž k historii zdravotnické dokumentace. V případě potřeby může lékař pacienta doporučit k dalším specialistům a dalším podrobných vyšetřením.

V případě, že doktor vyhodnotí seniora jako neschopného řízení, oznamuje tuto skutečnost úřadům. Úřady potom vydají oficiální zákaz řízení a bývalému řidiči nezbývá nic jiného než odevzdat řidičský průkaz.

Vrácení řidičského oprávnění

V případě řídí-li řidič motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti hrozí u zákaz činnosti od 6 měsíců až 1 roku. A poté v případě vrácení řidičského oprávnění ať už je to z tohoto důvodu nebo ze zdravotní způsobilosti, je nutné mít posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel dále prokázat odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Ani tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.

Jaké hrozí pokuty

Co když při policejní kontrole nebudete mít protokol od lékaře u sebe?

 • Pokud jste si listinu jen zapomněli doma, dostanete pokutu 2000 Kč.
 • S propadlým posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel hrozí pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč a zákaz řízení na jeden rok.
 • Řídí-li řidič motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti hrozí zákaz činnosti od 6 měsíců až 1 roku.
 • Jestli jste zdravotní prohlídku vůbec neabsolvovali, ale ze zákona jste tak měli učinit, pokuta se uděluje ve výši 10 000 Kč. Navíc vám zakážou řízení.
 • Nejhorší situace, která může nastat, je, že bez platného posudku způsobíte dopravní nehodu. Pojišťovna po vás s největší pravděpodobností bude chtít uhradit škodu, kterou jste způsobili poškozené straně. V případě, že dojde i k poškození na zdraví, částka se může vyšplhat do řádu milionů, protože se jedná o škody nejen na majetku, ale i zdraví ostatních osob.

Nejčastější dotazy

Jak často absolvovat lékařskou prohlídku řidiče?

Výsledkem prohlídky je vystavení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Senioři prohlídku absolvují před 65. narozeninami, potom v 68 letech a následně každé dva roky. U řidičů z povolání jsou pravidla přísnější.

Kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti?

Zamiřte za praktikem, ten vám pomůže věc zařídit. V případě potřeby vás pošle za dalšími odborníky (očař atd.).

Jaké jsou pokuty za chybějící protokol o zdravotní způsobilosti?

Jaké jsou pokuty za chybějící protokol o zdravotní způsobilosti? Obdobně jako zelenou kartu, i tento dokument musíte mít neustále u sebe. Jinak hrozí vysoké pokuty (až 10 000 Kč), ale také zákaz řízení či dokonce povinnost uhradit škodu při dopravní nehodě ze svého.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články