Domů » Pro řidiče » Pokuty » Policie » Odebrání řidičského průkazu: Kdy hrozí a jak se bránit?

Odebrání řidičského průkazu: Kdy hrozí a jak se bránit?

Důvodů, kvůli kterým nebudete moct řídit a lidově řečeno vám „odeberou řidičák“ je mnoho. Přestože k zákazu řízení dochází poměrně často, koluje o něm mezi lidmi spoustu polopravd. Asi proto, že se svou zkušeností s odebraným řidičským průkazem nikdo nechlubí. 

Odebrání řidičského průkazu: Kdy hrozí a jak se bránit?

Zadržení řidičského průkazu

K zadržení/zabavení řidičského průkazu na místě jsou oprávněni pouze Policisté ČR. A to v případě, že je řidič podezřelý ze závažných dopravních přestupků ohrožujících bezpečnost na silnici. Jedná se o situace, kdy:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii (= při nehodě došlo ke zranění, ke škodě nad 100.000,- Kč, nebo ke škodě na majetku třetí osoby),
 • řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce,
 • nadýchal a odmítl se podrobit lékařskému vyšetření, ač toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
 • se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
 • řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
 • řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Řidičský průkaz nesmí zabavit celník, příslušník městské nebo vojenské policie.

V těchto případech je řidičský průkaz zadržován ne jako trest, ale jako ochrana bezpečného provozu na silnici.

Vzhledem k tomu, že v těchto případech má policista důvodné podezření, že daná osoba má sníženou schopnost řídit, může řidiči zakázat pokračovat v jízdě podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. § 118a. Ale není to jeho povinnost. Všimněte si, že mezi vyjmenovanými přestupky není překročení povolené rychlosti. Za tu vám na místě řidičský průkaz policista zadržet nesmí, i když tím občas vyhrožují. Nicméně zákaz řízení za rychlou jízdu hrozí, jak se dočtete níže. 

Zadržení řidičského průkazu na místě probíhá tak, že policie při kontrole řidiči nevrátí předložený řidičský průkaz, ale dá mu pouze potvrzení o zadržení řidičského průkazu. V potvrzení musí být uvedeny důvody, proč došlo k zadržení. Do potvrzení smíte uvést vlastní vyjádření k situaci. Když odmítnete podepsat, policista to do potvrzení zapíše.

V danou chvíli se nemáte jak bránit a skutečně musíte průkaz odevzdat. Po dobu jeho zadržení nesmíte řídit motorové vozidlo.

Samotný ŘP pak policie předá na obecní úřad s rozšířenou působností. Odesílá ho nejpozději následující pracovní den po incidentu, jinak by se zadržení stalo nezákonným.

Obecní úřad následně zahájí správní řízení o zadržení řidičského oprávnění. Oznámení o zahájení správního řízení obdržíte do 5 dnů od zabavení. O samotném přestupku bude zahájeno samostatné řízení po jeho uzavření. Pokud dojde k závěru, že vám byl řidičský průkaz zabaven oprávněně. Pokud ne, tak vám ho vrátí. Pokud ano, zadrží ho až do doby, kdy bude  rozsudek správního řízení o přestupku pravomocný. 

Jestliže vám policista zadržel řidičský průkaz, zkuste kontaktovat právníka, který se specializuje na správní právo, aby vám poradil, jaké kroky je potřeba podniknout a jak argumentovat, aby vám řidičský průkaz vrátili. Jinak se to může dlouho táhnout a váš profesní i soukromý život utrpí.

Doba, po kterou je ŘP zabavený, se započítává do doby zákazu řízení, pokud vám ho uloží. Pokud řídíte bez ŘP, pácháte přestupek, za který můžete dostat pokutu 5000 Kč až 10 000 Kč a také zákaz řízení 6 až 12 měsíců.

Více se dočtete v § 118b silničního zákona – Zadržení řidičského průkazu.

Odebrání řidičského průkazu

Odebrání řidičského oprávnění je na rozdíl od zadržení řidičského průkazu trvalejšího rázu. Zatímco řidičák se zadržuje jen na několik dní, odebírá se na dobu podstatně delší, měsíce, někdy i roky.

Zákaz činnosti za závažný přestupek nebo trestný čin

Se uděluje za vážné dopravní přestupky a trestné činy. Jsou to např. tyto:

 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek: do 1 promile 6 měsíců až 1 rok, nad 1 promile pak až na 10 let
 • Jízda bez SPZ nebo s nečitelnou SPZ
 • Ublížení na zdraví
 • Obecné ohrožení
 • Zavinění nehody a nenahlášení

U některých přestupků stačí, že je spácháte 2× v průběhu 12 měsíců a můžete dostat zákaz řízení, i když budete mít na kontě méně než 12 bodů. Jedná se například o ujetí od dopravní nehody (pokud se tento čin klasifikuje jako přestupek).

Dávejte si pozor na následující přestupky, v bodovém systému jsou za 4 a více bodů. Takže stačí, abyste se jich dopustili víckrát (dvakrát či třikrát v závislosti na přestupku a bodovém ohodnocení) v posledních 12 měsících a jste vybodovaní. Jedná se například o:

 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 30 km/h či mimo obec o 50 km/h
 • Projetí křižovatky na červenou
 • Předjíždění na přechodu pro chodce nebo ohrožování chodce či protijedoucích řidičů
 • Nedání přednosti v jízdě
 • Vjezd na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to zákonem zakázáno 

Kromě zákazu činnosti za každý přestupek hrozí i další sankce. Např. pokuta za vyšší překročení rychlosti se pohybuje od 5 do 10 tisíc Kč. 

Zákaz činnosti za „vybodování“ – 12 bodů 

V České republice máme 12bodový systém, jehož cílem je penalizovat pachatele opakovaných menších přestupků. V podstatě je to stejné jako když dostanete zákaz řízení za závažný přestupek/trestný čin.

Rozdíl je v tom, že vám přijde rovnou oznámení o zákazu řízení s okamžitou platností. Můžete proti němu podat námitku a opět vám určitě pomůže právník s expertízou ve správním právu. Vybodovaní mohou žádat o navrácení ŘP minimálně po 12 měsících viz Kdy a jak žádat o vrácení ŘP.

ŘP se odebírá i za neplacení alimentů

Také neplacení alimentů vám může vysloužit zabavení řidičského průkazu. Přistupuje k němu exekutor. Více se dozvíte v článku Odebrání ŘP za neplacení alimentů. Týká se to i řidičů z povolání, ovšem jestli vás postup exekutora existenčně poškodil, můžete se proti němu ohradit.

Odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti

O řidičák můžete přijít také proto, že přestanete být schopni řídit kvůli svému zdravotnímu stavu. Třeba když se vám rapidně zhorší zrak, sluch nebo rovnováha, případně se vám zásadně sníží hybnost, rozvine závažná psychická nemoc atd. Řídit také nesmíte, pokud jste závislí na alkoholu. Lékaři mají oznamovací povinnost.

Jestliže se váš zdravotní stav zase zlepší, budete moct znovu řídit, pokud vám to lékař povolí. Pokud jste měli řízení zakázané déle než 3 roky, budete muset znovu absolvovat testy v autoškole

Zabránění v jízdě se týká vozidla nebo řidiče

Policisté vám mohou dále také zabránit v jízdě (auto odstaví, dají na něj botičku atd.). A to proto, že:

 • je vozidlo nezpůsobilé k jízdě,
 • jste neuhradili mýtné (toto dělají celníci),
 • je vozidlo přetížené,
 • mají podezření, že jste vozidlo odcizili.

Zabránění v jízdě trvá tak dlouho, dokud platí zmíněné důvody. Například když technickou závadu odstraníte v nejbližším autoservise, většinou vás nechají jet dál.

To jsou důvody na straně vozidla. Existují však i důvody na straně řidiče. Jsou podobné jako v případech, kdy policie zadržuje řidičský průkaz. Pokud vám jen zabrání v jízdě, znamená to, že vám povolí pokračovat, jakmile pomine ohrožení silničního provozu. Pokud by ale policista chtěl zabránit v jízdě do doby rozhodnutí o deliktu, musel by vám ŘP zcela zabavit.

Policisté zabrání v jízdě řidiči, který:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • ujel od dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii (při nehodě došlo ke zranění, ke škodě nad 100.000,- Kč, nebo ke škodě na majetku třetí osoby),
 • řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo se odmítl podrobit zkoušce na zjištění jejich přítomnosti,
 • řídil motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění,
 • řídil vozidlo i přesto, že mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel –řidiči byl soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu činnosti, který spočívá v zákazu řízení motorových vozidel,
 • je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

Institut zabránění v jízdě je popsaný v § 118a silničního zákona.

1 komentář

 1. Dobrý den.. Ano všechno výše uvedené je v tomto státě možné.. Stačí,když se rozkmotříte a dáte náznakem najevo doktorovi jeho neschopnost,řešit Váš zdravotní problém a jeho preskribované nefunkční chemické a jedovaté léky od SÚKLu,tak počítejte s tím,že se Vám bude mstít a budete bez řidičáku… Ano toto je realita a holá skutečnost a nemáte dovolání!!!!!To,že máte třeba cukrovku,jste po infarktu,jako další tisíce lidí denně na silnici úřadům nevadí..Ale když příjde mocný bílý plášť plný msty a odhodlanosti vás o papíry připravit,přestože Vás nikdy žádný záchvat nepotkal,tak Vám ho tito vykonavatelé americké demokracie seberou..Je jisté,že ti co jsou po třech infarktech budou jezdit dál…Protože jsou vyléčení po operaci a zdraví!!!Ano přátelé tento stát je tak spravován!!!! Nesmírně se divím svému 72 letému kamarádovi,že snáši tuto diskriminaci hloupých úředníku a vykonavatelů v bílých pláštích hlídaní zdraví a 2x za týden třeba jede Francii a Španělsko kamionem..Mne je 71 a byl řidičák preventivně odebrán,přesto že mne téměř nic není..Bohužel jsem si dovolil říct panu doktorovi,že jeho znalosti a léky jsou nicotné a,že mu chybí znalosti předešlých generací lékařů..Tak proto mne bylo doporučeno jezdit na elektrokole a mohu v klidu jezdit ožralý a nic se neděje..Zdravím..

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články