Domů » Pro řidiče » Minimální rychlost na dálnici: Kdy na dálnici nesmíte vjíždět?

Minimální rychlost na dálnici: Kdy na dálnici nesmíte vjíždět?

0

Každý samozřejmě ví, že na českých dálnicích je omezená rychlost, kterou řidiči nesmí překročit. Aktuálně je stanovena maximální rychlost 130 km/h. Do budoucna se předpokládá, že by se z nynější maximální rychlosti mohla rychlost zvýšit na některých konkrétních úsecích až na 150 km/h. Mnohem méně se ale baví o opačném rychlostním limitu, který na dálnicích platí také. A tím je minimální povolená rychlost. V našem článku se podíváme, jak je to s nejnižší povolenou rychlostí na dálnici, ale také na ostatních pozemních komunikacích, a zdali hrozí pokuty za nedodržení.

Minimální rychlost na dálnici: Kdy na dálnici nesmíte vjíždět?
Minimální rychlost na dálnici

Co je to minimální rychlost?

Minimální rychlost je nejnižší povolená rychlost, kterou řidič smí dosahovat během jízdy na daném úseku silnice nebo dálnice. Tato rychlost je stanovena z důvodu udržení plynulého a bezpečného provozu na pozemní komunikaci. Řidiči jsou povinni dodržovat minimální povolenou rychlost stejně jako maximální povolenou rychlost, aby nedocházelo k nebezpečným situacím nebo zbytečnému zpomalování provozu.

V České republice je nejnižší dovolená rychlost upravena dopravní značkou s názvem Nejnižší dovolená rychlost, která přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v konkrétních kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. To ovšem neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek. Naopak dopravní značka Konec nejnižší dovolené rychlosti ukončuje platnost značky Nejnižší dovolená rychlost.

Minimální povolenou rychlost, tak jako maximální povolenou rychlost na pozemních komunikacích a také na dálnici je nutné respektovat a dodržovat, protože jinak hrozí pokuty. Abyste se vyhnuli další pokutě, nezapomeňte, že na dálnicích v České republice platí od 1.1. 2021 elektronická dálniční známka, kterou je povinné mít na všech zpoplatněných dálnicích a rychlostních silnicích. 

Jaká je minimální rychlost na dálnici v České republice?

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 35 uvádí:

„Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.“

Z předchozího odstavce je zcela jasné, že nemáte na dálnici co dělat, pokud váš automobil nedokáže vyvinout rychlost alespoň 80 km/h. S takovým autem tedy na dálnici nejezděte, jinak vám hrozí pokuta.

Jaká je minimální rychlost na dálnici v obci v ČR?

Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se uvádí: 

„V úseku dálnice procházející obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.“

To znamená, že pokud úsek dálnice prochází městem, tak zde platí úplně stejné pravidlo, jako na klasické dálnici, ale minimální rychlost, jež vozidlo musí vyvinout, je snížena na 65 km/h

Pozor na poruchu vozidla během jízdy po dálnici

Věnujte pozornost § 36, odst. 2, který uvádí:

„Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.“

V praxi to znamená, že pokud dojde během jízdy na dálnici ke snížení rychlosti, například v případě poruchy vozidla a schopnosti dosáhnout nejnižší stanovenou rychlost 80 km/h, je nutné, co nejdříve využít nejbližší sjezd z dálnice a dálnici tak opustit.

Výše uvedené podmínky se logicky nevztahují na vozidla, která patří správcům komunikací. Kvůli jejich určení mají samozřejmě výjimku.

Jsou stanovené nejnižší povolené rychlosti i na jiných pozemních komunikacích?

Zatímco maximální povolená rychlost je pro jednotlivé druhy silnic jasně stanovena, co se týče nejnižší povolené rychlosti nebo chcete-li minimální povolené rychlosti, tak ve většině případů nejsou pravidla pro rychlost jednoznačně stanovena.

Jak již bylo řečeno na dálnici je nejnižší povolená rychlost stanovena!

Ovšem žádné jiné předpisy nám konkrétně nespecifikují a nestanovují minimální možnou rychlost na jiných pozemních komunikacích. Vše totiž závisí na několika různých faktorech, které je velmi těžké spojit. Patří sem například viditelnost, provedení manévru, ale také typ vozidla a schopnosti řidiče. 

Pro posouzení, zda řidič porušil předpis týkající se pomalé jízdy, je nutné vzít v úvahu všechny proměnné a vyvodit z nich přesné důsledky.

Existují výjimky, na konkrétních úsecích pozemních komunikacích, kde se můžete setkat s nejnižší povolenou rychlostí, kterou řidič musí dodržovat. Nejnižší povolená rychlost je upravena dopravní značkou a přikazuje tak řidiči jet nejméně rychlostí v konkrétních kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce.

Zákon ukládá a přikazuje všem účastníkům silničního provozu dodržovat plynulost jízdy. 

Logicky mohou nastat odlišné situace, kdy například přepravujeme materiál, máme nemocného pasažéra nebo nám selhává vozidlo. V takovém okamžiku je vhodné zapnout výstražná světla, a co nejvíce se držet pravého okraje vozovky.

Jak již bylo řečeno nejnižší povolená rychlost není stanovena, avšak jsou ustanovení, která přikazují, že:

Řidič nesmí:

a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

Termín „bezdůvodně nebo nepřiměřeně nízká rychlost“ je velkým problémem silničního provozu. Samotná pomalá jízda není problematická. Je zřejmé, že řidič by měl upravit svou jízdní rychlost dle svých schopností, povětrnostních podmínek a stavu silnice. Nicméně v případě, že řidič na rovné silnici za dokonalé viditelnosti jede rychlostí 40 km/hod, zatímco povolená rychlost na tomto úseku činí 90 km/hod, vytváří překážku a vyvolává u ostatních řidičů silné emoce.

Víte, jaká je pokuta za pomalou jízdu nebo nedodržení nejnižší povolené rychlosti?

Pomalá jízda je velmi těžce dokazatelná v obci nebo mimo obec. Při prokazování přestupku o pomalé jízdě je nutné zjistit pádné důvody, proč tomu tak bylo.

Nízká nebo pomalá rychlost je totiž považována za přestupek, za který vám může policista udělit na místě pokutu až ve výši 2 000 Kč, naopak v rámci správního řízení by se pak mohla částka vyšplhat až na 2 500 Kč, až 5 000 Kč.

Pokud vás zajímají jaké jsou pokuty za překročení rychlosti nebo jak se rychlost měří, podívejte se na nás článek. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to minimální povolená rychlost?

Minimální rychlost je nejnižší povolená rychlost, kterou řidič smí dosahovat během jízdy na daném úseku silnice nebo dálnice. Tato rychlost je stanovena z důvodu udržení plynulého a bezpečného provozu na pozemní komunikaci. Řidiči jsou povinni dodržovat minimální povolenou rychlost stejně jako maximální povolenou rychlost, aby nedocházelo k nebezpečným situacím nebo zbytečnému zpomalování provozu. Tato povolená rychlost je upravena dopravní značkou.

Jaká je minimální rychlost na dálnici v České republice?

Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h. To znamená, že pokud váš automobil nedokáže vyvinout rychlost alespoň 80 km/h. S takovým autem tedy na dálnici nejezděte, jinak vám hrozí pokuta.

Jaká je minimální rychlost na dálnici v obci v ČR?

V úseku dálnice procházející obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. To znamená, že úsek dálnice procházející městem má upravenou minimální rychlost 65 km/h.

Co se stane, když dojde náhle ke snížení rychlosti vozidla na dálnici?

Dojde-li ke snížení rychlosti během jízdy na dálnici, například v případě poruchy vozidla je nutné, okamžitě využít nejbližší sjezd a opustit dálnici.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články