Domů » Dopravní značky » Příkazové dopravní značky » Nejnižší dovolená rychlost

Nejnižší dovolená rychlost - C 6a

Dopravní značka Nejnižší dovolená rychlost

Dopravní značka přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce.

To neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Značka ukončuje platnost předcházející značky č. C 6a s jiným údajem na značce.

Prohlížíte si dopravní značku Nejnižší dovolená rychlost, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.