Domů » Pro řidiče » Pojištění a služby » Povinné ručení – Bonus a Malus: Význam pojmů, a na co si dát pozor?

Povinné ručení – Bonus a Malus: Význam pojmů, a na co si dát pozor?

Povinné ručení je typ pojištění motorových vozidel, který je povinný pro každého řidiče v mnoha zemích, včetně České republiky. Jedná se o základní formu pojištění, která kryje škody způsobené třetím osobám během dopravních nehod. Součástí povinného ručení jsou vázány pojmy jako bonus a malus. Co tyto dva pojmy znamenají? A jak jsou pro řidiče důležité? 

Povinné ručení – Bonus a Malus: Význam pojmů, a na co si dát pozor?

Bonus a malus v povinném ručení

Na cestách se setkáte s různými typy řidičů a s různými situacemi. Většina řidičů však správně dodržuje dopravní předpisy a pravidla a jezdí bezpečně. Bohužel existují i jedinci, kteří silniční pravidla nedodržují. Není tedy překvapením, že tito řidiči mají za sebou řadu dopravních nehod, které sami zavinili. 

Bonus a malus jsou dva termíny, které úzce souvisí s pojmem povinné ručení. Tyto pojmy se používají k tzv. hodnocení pojištění konkrétní povinného ručení. A to ke stanovení ceny povinného ručení a odměňují nebo trestají řidiče za jejich bezpečnostní jízdu na silnicích.

Bonus

Bonus u povinného ručení je systém odměn, který řidiče motivuje k bezpečnému řízení. Pokud řidič nezpůsobí žádnou dopravní nehodu a nepodá tak žádný požadavek na své povinné ručení po dobu určitého období, obvykle jeden rok, získává bonusové body. Tento bonus se obvykle pohybuje ve výši 5 až 10 % za jedno pojistné období

V praxi to znamená, že za každých 12 měsíců, kdy máte uzavřené povinné ručení a jezdíte zároveň bez nehod, se vám přičítají bonusy, a tím se snižuje cena povinného ručení.

Čím více bonusových bodů řidič má, tím méně platí za své pojištění. Jezdí-li řidič bez dopravních nehod 5 a více let, může tak na povinném ručení ušetřit klidně až 60 %.

Malus

Naopak, termín malus představuje systém trestů, který se používá pro řidiče, kteří jsou za dopravní nehody nebo jiné incidenty na silnici, potrestáni. Když řidič způsobí nehodu a musí na své povinné ručení podat žádost o náhradu škody, tím se jeho malusový stav zhorší. To znamená, že se mu zvýší pojistné nebo se mohou snížit bonusové měsíce, pokud je má. Obvykle za každou nehodu může řidič přijít o 24 až 36 měsíců. O kolik měsíců konkrétně se bude jednat, má každá pojišťovna stanoveno jinak. Malus může také způsobit to, že řidič ztratí všechny své bonusové body.

Převod bonusů povinného ručení – změna pojišťovny

Bonusy z povinného ručení jsou přiřazeny pojistníkovi, který je uveden v pojistné smlouvě. Je jedno, zda je majitelem vozidla nebo aktuálním řidičem vozidla. Evidence bonusů probíhá podle rodného čísla u fyzických osob a podle identifikačního čísla (IČO) u právnických osob.

Od počátku roku 2000 pojišťovny povinně každý měsíc posílají informace o vozidlech, které byly zapojeny do dopravních nehod, do databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP). 

Měnit pojišťovnu, že malus řidiči zmizí je zbytečné. Podobně jako můžete přenášet bonus z jedné pojišťovny do druhé, pojišťovny také získávají informace o vaší bezpečnostní historii za volantem, a proto se i malus převádí.

Převod bonusů povinného ručení je možný jak mezi pojišťovnami, tak i mezi jednotlivými vozidly. To znamená, že neztratíte svůj bonus, když přejdete od jedné pojišťovny k jiné nebo když si pořídíte nové vozidlo.

Je však třeba poznamenat, že není možné převádět bonusy mezi různými kategoriemi vozidel, jako je například přesun bonusů mezi osobním automobilem a motocyklem.

V minulosti bylo možné provádět převod bonusů povinného ručení uvnitř rodiny, například rodiče mohli přenést část svých bonusů na své děti, aby jim snížili náklady na povinné ručení pro jejich první auto. Nicméně v dnešní době již pojišťovny neposkytují možnost převodu bonusů mezi členy rodiny

Pokud chcete ušetřit na povinném ručení pro své děti, můžete vozidlo pojistit na sebe. Tímto krokem však mladí řidiči nezačnou sbírat své vlastní bonusy za bezúhonný průběh, a problém se tím pouze odkládá. Navíc existuje riziko, že v případě, že vy zaviníte dopravní nehodu, ztratíte své bonusy a zvýšíte si náklady na povinné ručení i pro své vlastní vozidlo. 

Jak se počítá bonus a malus?

K výpočtu bonusu a malusu k povinnému ručení jsou zohledňovány:

  • délka trvání pojištění vozidla (v měsících),
  • počet zaviněných dopravních nehod.

Jaká je orientační výše bonusu a malusu?

Víte, jaké slevy můžete na vašem pojistném očekávat nebo naopak jaká bude výše malusu při vyšší nehodovosti? Každá pojišťovna si individuálně stanovuje pravidla.

BonusSleva na pojistném, v případě žádných dopravních nehod
Minimální výše bonusu od 5 %
Maximální výše bonusu do 60 %
MalusCenová přirážka, v případě vyšší nehodovosti
Maximální výše malusu až 150 %
Pokud je u řidiče vyšší nehodovost, pojišťovna můžete řidiči navýšit pojistné až o 150 %. 
To znamená o 2,5krát více, než je standardní výše jeho pojistného.
Co je to malus

Orientační příklad vypočítání bonusu

Řidič Tomáš, má celkovou délku pojištění vozidla 72 měsíců, z toho zavinil 2 dopravní nehody. 

Jestliže je, v pojistné smlouvě a v jejich podmínkách stanoveno, že za každých 12 měsíců se řidiči přičtou bonusy ve výši 5 %. Tak v případě dopravní nehody se odečte tzv. od bezeškodného průběhu celkem 24 měsíců. 

  • Výpočet bezeškodného průběhu: 72 – 2 * 24 = 24 měsíců.
  • Výpočet bonusu: (24/12) * 5 % = 10 %.

Řidiči tak dosáhne na bonus ve výši 10 %.

To znamená, základní cena povinného ručení je například 6 000 Kč ročně, díky bonusu může ušetřit až 600 Kč.

Orientační příklad vypočítání malusu

Řidič Tomáš, má celkovou délku pojištění vozidla 96 měsíců, z toho zavinil 2 dopravní nehody. 

  • Při ověřování skutečnosti, pojišťovna po potvrzení odečte 2 * 24 měsíců. 
  • Řidič Tomáš měl bonusové měsíce, a tak mu zůstal nárok na 48 měsíců (96 – 48 = 48).

V případě, že by řidič Tomáš zavinil až 5 nehod, pojišťovna by mu odečetla až 120 měsíců (24 měsíců * 5 nehod = 120 měsíců).

Řidič Tomáš by v toto případě neměl již žádné bonusové měsíce, a dostal by se do mínusu za povinné ručení, a proto by musel počítat s tím, že by se jeho povinné ručení zvýšilo o kolik set korun navíc. 

Jak zjistit jaký mám bonus povinného ručení?

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) eviduje a kontroluje délku pojištění a také počet pojistných událostí. Tato databáze má centrální charakter, a protože všechny vaše údaje jsou evidovány pod vaším rodným číslem a podle identifikačního čísla (IČO) u právnických osob.

Všechny pojišťovny si tak mohou ověřit, na jak vysoký bonus máte nárok. Když přecházíte mezi pojišťovnami, každá z nich snadno ověří váš aktuální nárok na bonus z povinného ručení. Bonusy se totiž při takových přechodech sčítají, takže nemusíte mít obavy, že byste je ztratili při změně pojišťovny.

Zjištění bonusu a malusu je vcelku jednoduché. Pokud víte, jak máte své vozidlo dlouho pojištění a kolik dopravních nehod jste způsobili, můžete si výpočet spočítat ručně. Další možností je také kontaktovat zprostředkovatele nebo konkrétní pojišťovnu, u které máte povinné ručení sjednáno.

Jak zjistit bonus a malus

Bonus a malus u havarijního pojištění

Systém bonusu a malusu je primárně určen pro povinné ručení. Většina pojišťoven však tento systém také aplikuje na smlouvy o havarijním pojištění, avšak neexistuje jednotný standard ani centrální databáze pro evidenci délky bezúhonného průběhu v rámci havarijního pojištění.

Pojišťovny obvykle přistupují k tomuto systému dvěma způsoby:

  • Buď zohledňují výši bonusů z povinného ručení i při stanovení pojistného pro havarijní pojištění,
  • nebo udržují zvláštní evidenci délky bezúhonného průběhu pro havarijní pojištění.

Výše slevy v tomto případě je o něco málo nižší, maximální výše slevy je přibližně 50 %.

Dejte si pozor, komu své auto půjčujete!

Čím méně budete mít dopravních nehod, tím nižší riziko představujete pro svou pojišťovnu. To znamená, že bonusy za bezúhonnou jízdu mohou výrazně snížit cenu vašeho pojištění vozidla, někdy až o desítky procent. 

Důležité je mít na paměti, že pro pojišťovnu nezáleží na tom, kdo způsobil dopravní nehodu, jestli vlastník vozidla nebo provozovatel. Povinné ručení platí pojistník. Bonusy se proto odečítají z pojistné smlouvy, kde jste uvedeni jako pojistník. Proto byste měli pečlivě zvážit, komu půjčíte své auto nebo motorku, abyste si udrželi své výhodné bonusové body.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to u povinného ručení bonus?

Bonus je systém odměn, který řidiče motivuje k bezpečnému řízení. Pokud řidič nezpůsobí žádnou dopravní nehodu a nepodá tak žádný požadavek na své povinné ručení po dobu určitého období, obvykle jeden rok, získává bonusové body. Tento bonus se obvykle pohybuje ve výši 5 až 10 % za jedno pojistné období. V praxi to znamená, že za každých 12 měsíců, kdy máte uzavřené povinné ručení a jezdíte zároveň bez nehod, se vám přičítají bonusy, a tím se snižuje cena povinného ručení.

Co je to u povinného ručení malus?

Malus představuje systém trestů, který se používá pro řidiče, kteří jsou za dopravní nehody nebo jiné incidenty na silnici, potrestáni. Když řidič způsobí nehodu a musí na své povinné ručení podat žádost o náhradu škody, tím se jeho malusový stav zhorší. To znamená, že se mu zvýší pojistné nebo se mohou snížit bonusové měsíce, pokud je má. Obvykle za každou nehodu může řidič přijít o 24 až 36 měsíců. O kolik měsíců konkrétně se bude jednat, má každá pojišťovna stanoveno jinak. Malus může také způsobit to, že řidič ztratí všechny své bonusové body.

Převádí se bonusy a malusy při změně na jinou pojišťovnu?

Bonusy a malusy z povinného ručení jsou přiřazeny pojistníkovi, který je uveden v pojistné smlouvě. Měnit pojišťovnu, že malus řidiči zmizí je zbytečné. Podobně jako můžete přenášet bonus z jedné pojišťovny do druhé, pojišťovny také získávají informace o vaší bezpečnostní historii za volantem, a proto se i malus převádí. Převod bonusů povinného ručení je možný jak mezi pojišťovnami, tak i mezi jednotlivými vozidly.

Jak se spočítá bonus a malus?

K výpočtu bonusu a malusu k povinnému ručení jsou zohledňovány: délka trvání pojištění vozidla (v měsících) a počet zaviněných dopravních nehod.

Zdroj: epojisteni.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články