Domů » Pro řidiče » Autoškola » Jízda na dálnici » Zákaz předjíždění kamionů na dálnici: Aktuální úseky zákazu a budoucí plány

Zákaz předjíždění kamionů na dálnici: Aktuální úseky zákazu a budoucí plány

Často se na dálnicích setkáváme s řidiči nákladních vozidel, kteří přecení svou přiměřenou rychlost a provádějí dlouhá předjíždění. Toto chování vede ke zpomalení dopravy a zvyšuje riziko dopravních nehod, protože rychlejší vozidla na dvouproudých silnicích nemají možnost bezpečného předjetí. Taková situace má nepříznivý dopad i na ostatní řidiče nákladních vozidel, což stigmatizuje i ty, kteří jedou zodpovědně a ohleduplně.

Zákaz předjíždění kamionů na dálnici: Aktuální úseky zákazu a budoucí plány

Nedodržování bezpečné vzdálenosti a narušování plynulosti dopravy je podle Ředitelství silnic a dálnic jedním z velkých a také nejčastějších problémů na českých silnicích a dálnicích.

Úseky, kterých se týká zákaz předjíždění kamionů

V České republice se postupně rozšiřuje síť úseků dálnic, kde platí zákaz předjíždění kamionů. V současnosti jsou tyto omezení v platnosti na několika klíčových úsecích dálnic.

Zákaz předjíždění pro nákladní vozidla byl zaveden postupně ve dvou etapách.

  • 1. etapa: od poloviny listopadu 2023 na dálnici D1 začal platit zákaz předjíždění mezi kilometry 90 a 112 (úsek mezi Humpolcem a Jihlavou).
  • Dále byl zaveden zákaz předjíždění na úseku mezi kilometry 141 a 182 (úsek od Velkého Meziříčí východně až po exit Kývalka), s výjimkou úseků se stoupacími pruhy.
  • 2. etapa: na začátku roku 2024 došlo k rozšíření tohoto zákazu na úsek mezi kilometry 21 a 90 (mezi Mirošovicemi a Humpolcem).
  • A také na úseku mezi kilometry 112 a 141 (od Jihlavy až po Velké Meziříčí-západ), s opětovnou výjimkou úseků se stoupacími pruhy, kde je předjíždění povoleno.
  • Od června 2024 by mohl být zákaz předjíždění na dálnici D1 rozšířen na vybraných úsecích v rozmezí od 21. do 230. kilometru.

Tímto by měl vzniknout souvislý úsek dálnice, kde by nákladní vozidla oficiálně neměla povoleno vjíždět do levého pruhu.

Mapa: Trvalý zákaz předjíždění pro nákladní automobily na dálnici D1

Trvalý zákaz předjíždění pro nákladní automobily na dálnici D1
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Pro koho zákaz předjíždění na dálnici platí?

Zákaz předjíždění se vztahuje na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, což zahrnuje i jiné typy vozidel než kamiony. Tato vozidla mohou předjíždět pouze na úsecích se třemi pruhy, které jsou obvykle určeny pro stoupání. V ostatních případech musejí používat pravý pruh.

Toto omezení platí od 6:00 do 22:00, v některých situacích již od 5:00, například výjimkou je úsek Jihomoravském kraji.

Řidičům proto doporučujeme důkladně sledovat dopravní značení. Konkrétní podmínky omezení jsou uvedeny v dodatkové tabulce na příslušné dopravní značce.

Dopravní značky

Tento zákaz předjíždění a jeho specifické úseky na dálnicích pro nákladní vozidla jsou regulovány dopravní značkou, s názvem Zákaz předjíždění pro nákladní automobily – B 22a, která zakazuje řidičům nákladních vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3500 kg předjíždět vlevo ostatní motorová vozidla. Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.

Dopravní značka Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily (č. B 22b) ukončuje platnost dopravní značky Zákaz předjíždění pro nákladní automobily (č. B 22a).

Pokuty a sankce za nedodržení zákazu

Policie aktivně provádí kontroly dodržování zákazu předjíždění kamionů na dálnici v dotčených úsecích. 

Kontroly jsou prováděny pomocí policie, nainstalovaných kamer a také dronů.

Od ledna 2024 je možné tento přestupek řešit na místě s pokutou ve výši 5 500 Kč a udělením až 6 trestných bodů řidiči, který nařízení porušil. 

Ve správním řízení se pokuta pohybuje na částce 25 000 Kč, pro zahraniční řidiče až 50 000 Kč. 

Současná situace a plány do budoucna 

Na českých dálnicích probíhá postupné rozšiřování zákazu předjíždění kamionů s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Toto opatření se aktuálně vztahuje na přibližně dálnic a jejich klíčové úseky, zejména na místech s častými dopravními zácpami a v blízkosti velkých měst. Ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) aktivně podporují tuto iniciativu.

Rozšiřování zákazu předjíždění kamionů je plánováno i do budoucna. Kromě dálnice D1, na které již toto opatření funguje na několika úsecích, se plánuje rozšíření zákazu i na další dálnice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu do konce letošního roku nainstalovat příslušné značení i na dálnicích D2, D8 a D11, zejména v okolí Prahy. Dále se uvažuje o zavedení zákazu na dálnici D5 směrem k Praze, přibližně na úseku zhruba 50 kilometrů před Prahou.

Například na dálnici D2 by mohl zákaz platit mezi 3. a 11. kilometrem, zatímco na dálnicích D8 a D11 by mohl být zákaz platný od kilometru 0 do 18. Tímto způsobem by se v následujících letech mělo pokračovat v rozšiřování tohoto opatření na klíčových úsecích českých dálnic. Pokud k tomuto omezení dojde, budeme si muset počkat na oficiální vyjádření.

Rozšíření zákazu předjíždění kamionů na českých dálnicích představuje významný krok směrem k bezpečnější a plynulejší dopravě na nejvytíženějších úsecích dálnic. I přes určitou kritiku, které se toto opatření dostává, ministerstvo dopravy a policie trvají na jeho realizaci a na zpřísnění kontrolních opatření. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč se zavádí na dálnicích zákaz předjíždění kamionů?

Na českých dálnicích probíhá postupné rozšiřování zákazu předjíždění kamionů s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. 

Jaké úseky dálnic mají zákaz předjíždění nákladních vozů a kamionů?

Jedná se o úseky mezi kilometry 90 a 112 (úsek mezi Humpolcem a Jihlavou), dále mezi kilometry 141 a 182 (úsek od Velkého Meziříčí východně až po exit Kývalka), s výjimkou úseků se stoupacími pruhy. Na začátku roku 2024 došlo k rozšíření tohoto zákazu na úsek mezi kilometry 21 a 90 (mezi Mirošovicemi a Humpolcem) a také úseky 112 a 141 (od Jihlavy až po Velké Meziříčí-západ), s opětovnou výjimkou úseků se stoupacími pruhy, kde je předjíždění povoleno). Od června pravděpodobně úsek dálnice D1 od 21 do 230 kilometru.

Pro koho zákaz předjíždění na dálnici platí?

Zákaz předjíždění se vztahuje na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, což zahrnuje i jiné typy vozidel než kamiony. Většinou toto omezení je platné od 6:00 do 22:00 hodin.

Jaké hrozí pokuty při nedodržení zákazu?

Od ledna 2024 je možné tento přestupek řešit na místě s pokutou ve výši 5 500 Kč a udělením až 6 trestných bodů řidiči, který nařízení porušil. Ve správním řízení se pokuta pohybuje na částce 25 000 Kč, pro zahraniční řidiče až 50 000 Kč. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články