Domů » Pro řidiče » Účelová komunikace: K čemu slouží a jaká jsou pravidla?

Účelová komunikace: K čemu slouží a jaká jsou pravidla?

0

Co je to účelová komunikace? A můžete po ní jezdit? Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací o účelových komunikacích. Jak je definuje zákon a zda pro ně platí omezený přístup pro řidiče.

Účelová komunikace: K čemu slouží a jaká jsou pravidla?

Co je účelová komunikace

Co všechno je účelová pozemní komunikace upravuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 7. Citace je následující:

„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“

Zdroj: Zakonyprolidi.cz

Účelovou komunikaci tedy definuje její účel. Slouží především tomu člověku, na čím pozemku je a vstupují na ní lidé, kteří pozemky užívají. Poznáte ji například podle červených patníků, které označují místo, kde se napojuje na klasickou silnici.

Kdo může užívat účelovou komunikaci

V některých případech můžete účelovou komunikaci využívat i vy sami. Majitel však právo zažádat, aby na účelovou cestu měla veřejnost omezený nebo žádný přístup, pokud tedy pro to má pádný důvod. Žádost majitele posuzuje úřad obce s rozšířenou působností a Policie České republiky. Citace:

„Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.“

Zdroj: Zakonyprolidi.cz

K omezení vstupu se přistupuje i v případech, kdy by širší veřejnost ničila přírodu.

Jak účelová komunikace vypadá v praxi

Všelijak. Protože jak má vypadat, není nikde upřesněno. Nemusí jít jen o asfaltovou silnici, může to být klidně cesta polem, lesem atd.

Mezi účelové komunikace patří příjezdy k domům, zemědělské a lesnické cesty, příjezdy ke garážím, dokonce silnice v průmyslových areálech nebo na autobusovém nádraží. Opět si vypomůžeme citací ze zákona:

„Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.“

Zdroj: Zakonyprolidi.cz

Ovlivní změna majitele přístupnost účelové komunikace?

A co dělat, když se změní majitel? Pokud byl uzavřený areál nebo cesta v otevřeném prostranství v minulosti veřejnosti běžně přístupný, nemůže si současný majitel nárokovat to, že tam najednou nikdo jiný nesmí.

Úplně bezbranný ale také není. Opět se může odvolat na výjimku a požadovat uzavření pro veřejnost, pokud vstup cizích osob koliduje s jeho zájmy nebo ohrožuje přírodu. Bez pádného důvodu a byrokratického kolečka ovšem uzavření nedosáhne.

účelová komunikace

Jaká platí pravidla pro jízdu po účelové komunikaci

Když vyjíždíte z účelové komunikace na běžnou silnici, nezapomeňte dát přednost projíždějícím vozům. Při napojování na silnici pro vás přednost zprava neplatí. Až se zrovna nikdo nebude blížit a je to pro vás bezpečné, teprve potom můžete vyjet.

 Zdroj: Zakonyprolidi.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články