Domů » Dopravní značky » Vodorovné dopravní značky » Příčné čáry » Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty - V 8c

Dopravní značka Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
  • Název: Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
  • Kód značky: V 8c
  • Kategorie: Příčné čáry

Dopravní značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

Prohlížíte si dopravní značku Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, která je řazena do sekce příčné čáry. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Řadíme sem příčné čáry souvislé a s doplňujícími symboly jako je STOP, Dej přednost v jízdě nebo různé druhy přechodů pro chodce a cyklisty. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příčné čáry.