Domů » Dopravní značky » Vodorovné dopravní značky » Označení stání a parkovišť » Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - V 10f

Dopravní značka Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
  • Název: Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
  • Kód značky: V 10f
  • Kategorie: Označení stání a parkovišť

Dopravní značka je vždy doplněna značkou „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12), ne níž je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem vyznačenou plochu přesahovat do vozovky.

Prohlížíte si dopravní značku Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, která je řazena do sekce označení stání a parkovišť. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Řadíme sem různé druhy označení stání a parkovišť jako jsou stání podélné, kolmé, šikmé, parkovací pruhy, vyhrazená parkoviště a omezené stání. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Označení stání a parkovišť.