Stání podélné - V 10a

Dopravní značka Stání podélné

Dopravní značka označuje stání a parkoviště podélné. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem vyznačenou plochu přesahovat do vozovky.

Prohlížíte si dopravní značku Stání podélné, která je řazena do sekce označení stání a parkovišť. Nejedná se o klasické dopravní značky, ale jsou to značky umístěné přímo na vozovce. Skupina vodorovných dopravních značek je souhrn označení, které informují, upozorňují a dávají účastníkům provozu na pozemních komunikacích pokyny k úpravě jejich jízdy. Řadíme sem různé druhy označení stání a parkovišť jako jsou stání podélné, kolmé, šikmé, parkovací pruhy, vyhrazená parkoviště a omezené stání. Vodorovné dopravní značky se vyjadřují pomocí čar, šipek, dalších znaků a symbolů. Tyto značky mohou být vyobrazeny v bílém, žlutém, oranžovém nebo modrém provedení. Díky ilustracím na vozovce konkrétně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při jízdě. Vodorovné dopravní značky rozdělujeme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Označení stání a parkovišť.