Jízda bez dálniční známky? Až 500 000 Kč! Starou známku včas odlepte

0
3158
Dálniční známky
Dálniční známky

Pokud s vámi na předním skle stále cestuje dálniční známka z minulého roku, tak je nejvyšší čas na její odstranění. Za pouhé neodstranění neplatné dálniční známky na vás čeká velice nepříjemná pokuta, která několikanásobně překračuje cenu dálniční známky. A o pokutách za využívání placených úseků bez platné časové dálniční známky se raději ani nebavíme. Jízda bez dálniční známky vás může vyjít pěkně draho.

Platnost dálniční známky

Dálniční známka v České republice je platná po dobu 14 měsíců a 31. 1. proto její platnost skončila. A hned od 1. února již má policie právo pokutovat. Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen odstranit díl kuponu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, jakmile jeho platnost skončila. Doporučujeme tedy starou známku odlepovat pomalu, jelikož má velice silnou lepící vrstvu.

Bude vás zajímat: Jak sundat dálniční známku?

Pokuta za jízdu s neplatnou dálniční známkou

Řidič se dopustí přestupku i ve chvíli, kdy v rozporu se zákonem urychleně neodstraní starou dálniční známku z čelního skla svého automobilu. Nepřipadá tedy v úvahu vylepit novou dálniční známku vedle té staré a na čelním skle si z nich dělat sbírku. Tohle samozřejmě platí nejen pro roční dálniční známky, ale také pro desetidenní a měsíční. Pokud na takový detail zapomenete, tak můžete na místě obdržet pokutu 5 000 Kč. Ve správním řízení může jít u neplatné či nevylepené známky o pokutu až 100 000 Kč.

Pokuta za jízdu bez dálniční známky

Vysoká pokuta vám hrozí i v případě, že budete využívat zpoplatněný úsek silnice bez platné dálniční známky. Raději si tedy dálniční známku zakupte. Udělat to můžete na benzince, na poště a zde najdete kompletní seznam prodejních míst. Kontrola dálničních známek probíhá pomocí dalekohledů, díky kterým policisté mohou kontrolovat i použití bezpečnostních pásů či používání mobilu za jízdy.

Jaká pokuta za jízdu bez dálniční známky a další přestupky hrozí ve správním řízení?

Pokuta až 500 000 Kč

 • užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, bez toho, aby byl uhrazen časový poplatek,
 • užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
 • neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo kontrolnímu vážení,
 • řidič pokračuje v jízdě, ačkoli při kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem.
 • užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
 • vozidlo překročí při kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10),
 • neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení

Pokuta až 300 000 Kč 

 • odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy,
 • znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství,
 • neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku (správci) pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, ani neprodleně takové poškození pozemní komunikace neodstraní,
 • jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,
 • bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku (správci) pozemní komunikace,
 • jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek doby platnosti kupónu podle § 21 písm. c).

Pokuta až 200 000 Kč

 • jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní,
 • fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu.

Pokuta až 100 000 Kč

 • nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
 • nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,
 • nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada časového poplatku, nebo
 • neodstraní díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu.

Jedná se o výňatek ze zákona č. 80/2006 Sb. Jeho celé znění si přečtěte zde.

Kdy není potřeba dálniční známka?

 • pokud po dálnici vede vyznačená objízdná trasa uzavírky
 • pro vozidla státní správy, armády a složek integrovaného záchranného systému
 • vozidla přepravující zdravotně a tělesně postižené osoby
 • vozidla členů diplomatické mise

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno