Domů » Pro řidiče » Rozdělení kategorií vozidel: Kategorie silničních a zvláštních vozidel

Rozdělení kategorií vozidel: Kategorie silničních a zvláštních vozidel

Každé auto je jiné. U některých vozidel je od prvního pohledu zřejmé, do jaké kategorie náleží. U jiných je však nutné mít podrobnosti o výkonu, maximální rychlosti a také způsobu použití konkrétního vozidla. Na základě těchto informací se pak vozidlo zařazuje do odpovídající kategorie. V tomto článku se podíváme na hlavní rozdělení kategorie a také na jednotlivé kategorie silničních a zvláštních vozidel.

Rozdělení kategorií vozidel: Kategorie silničních a zvláštních vozidel

Kategorii vozidel: K čemu je rozdělení dobré?

Podle evropských standardů a norem je kategorizace vozidel rozdělení silničních a speciálních vozidel do skupin, které sdílí stejné technické charakteristiky a jsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích. Tato kategorizace vozidel následně ovlivňuje spoustu dalších skutečností, jako jsou náklady na povinné a havarijní pojištění, specifického typu řidičského oprávnění nutného pro danou kategorii vozidla, ale také míst a oblastí, kam se s vozidlem můžete vydat.

Základní kategorie vozidel – tabulka 

Do konce roku 2014 platilo celkem 7 základních kategorií vozidel. Od 1. ledna 2015 přišla velká změna a bylo založeno celkem 9 kategorií vozidel, které jsou aktuálně platné. V účinnost nabyl zákon č. 56/2001 Sb, který upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Tento nový zákon zcela odstranil popisy kategorií vozidel a tuto pravomoc přesunul na samostatný právní předpis. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 341/2014 Sb., která podrobně stanovuje kritéria pro schvalování technické způsobilosti a technické podmínky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.

Označení kategorie vozidel Popis kategorie vozidel
Lmotorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly, tj. dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, nebo čtyřkolky.
Mmotorová vozidla, která jsou konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel, a která mají nejméně čtyři kola. 
Nmotorová vozidla, která jsou konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů, a která mají nejméně čtyři kola.
Opřípojná vozidla pro dopravu nákladu nebo osob nebo jejich ubytování.
Ttraktory zemědělské a lesnické kolové
Rzemědělská a lesnická přípojná vozidla
Spracovní stroje
Ctraktory zemědělské a lesnické pásové, nebo kombinace pásů a kol
Zostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Tyto jednotlivé kategorie silničních vozidel se dále rozdělují na jednotlivé podkategorie, ty se od sebe různě liší konkrétními technickými parametry. 

Kategorie silničních vozidel L

Do kategorie silničních vozidel L patří motorová vozidla s méně než 4 koly, tj. dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, nebo čtyřkolky. Zde se rozlišují mopedy, motocykly, motorová kola a motokola.

Členění a kategorizace skupiny vozidel LTechnické parametry
MOPEDY
LA – dvoukolové mopedyDvoukolová vozidla se zdvihovým objemem nepřesahujícím 50 ccm v případě spalovacího motoru a maximální rychlostí nepřesahující 45 km/h.
LB – tříkolové mopedyTříkolová vozidla se zdvihovým objemem nepřesahujícím 50 ccm v případě spalovacího motoru a maximální rychlostí nepřesahující 45 km/h, bez ohledu na uspořádání kol.
LB – lehké čtyřkolkyDvoukolová vozidla, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále se zdvihovým objemem větším než 50 ccm nebo maximální rychlostí vyšší než 45 km/h.
MOTOCYKLY 
LC – motocyklyDvoukolová vozidla s objemem válců motoru přesahujícím parametry dvoukolového mopedu, tedy přesahující 50 ccm v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoliv druhu pohonu.
LD – motocykly s postranním vozíkemMotocykly s postranním vozíkem s třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem k střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 ccm v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoliv druhu pohonu.
MOTOROVÉ TŘÍKOLKY
LE – motorové tříkolkyMotorové tříkolky s třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině s objemem válců motoru přesahujícím 50 ccm v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h při jakémkoliv druhu pohonu.
LE – čtyřkolky jiné než lehkéČtyřkolky jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW.
MOTOKOLA
LM – motokoloJízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 ccm v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/h při jakémkoliv druhu pohonu.

Nad rámec evropské kategorizace je zavedena ještě jedna kategorie, a to LZ, tedy dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům kategorie L a jsou zkonstruovány a vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu.

Kategorie vozidel L - motocykly, mopedy a čtyřkolky

Kategorie silničních vozidel M

Do kategorie M spadají motorová vozidla vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

Členění a kategorizace skupiny vozidel MTechnické parametry 
M1Vozidla která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla, bez prostoru pro stání.
Do této kategorie patří běžné osobní automobily hatchback, sedan, kabriolet, ale také sem patří sanitní vozy, obytný automobil.
M2Vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 tun. Mohou mít prostor ke stání.
Do této kategorie patří městské autobusy, meziměstské autobusy nebo dálkové autobusy.
M3Vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 tun. Mohou mít prostor ke stání.
Do této kategorie patří podobná vozidla jako jsou městské autobusy, meziměstské autobusy nebo dálkové autobusy, avšak rozdíl je v hmotnosti.

Víceúčelové vozidlo je vozidlo typem karoserie určené k přepravě osob a nákladu v jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie a podmínky pro zařazení víceúčelového vozidla do kategorie vozidel M1 nebo N1 stanoví prováděcí právní předpis.

Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými úchyty ukotvení sedadla, přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není umístěno.

U vozidel kategorie M, které jsou zařazené do podkategorie terénních vozidel se pak značí M1G, M2G, M3G.

Kategorie silničních vozidel N

Do kategorie silničních vozidel N patří motorová vozidla, které jsou konstruována a vyrobena především pro dopravu nákladů.

Členění a kategorizace skupiny vozidel NTechnické parametry 
N1Vozidla, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny.
Do této kategorie například patří Dacia Duster.
N2Vozidla, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 tuny, avšak nepřevyšuje 12 tun. 
Do této kategorie patří některá vozidla značky Iveco.
N3Vozidla, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 tun.

U vozidel kategorie N, které jsou zařazené do podkategorie terénních vozidel se pak značí N1G, N2G, N3G.

Kategorie vozidel N - nákladní vozidla

Kategorie silničních vozidel O

Kategorie silničních vozidel O řadí do této kategorie přípojná vozidla, která jsou vyrobena pro dopravu nákladů a nebo osob a dále pro ubytování osob.

Členění a kategorizace skupiny vozidel OTechnické parametry 
O1Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
O2Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3,5 tuny.
O3Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 tuny, ale nepřevyšuje 10 tun.
O4Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 tun.

Do této kategorie O nespadají potahová vozidla určená k tažení zvířetem, ani ruční vozíky určené k tažení nebo tlačení člověkem. 

U vozidel kategorie O, které jsou zařazené do podkategorie vozidel zvláštního určení se pak značí O2S, O3S, O4S.

kategorie vozidel O - přípojná vozidla

Kategorie silničních vozidel T

Do kategorie silničních vozidel T patří zemědělské a lesnické traktory kolové. 

Členění a kategorizace skupiny vozidel TTechnické parametry
T1 Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.
T2Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. 
T3Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
T4Ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h. 

Kategorie vozidel s označením T4 se dále sdružují vozidla skupin T4.1, jejichž světlá výška je v pracovní poloze kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm, a skupin T4.2.

Kategorie silničních vozidel R

Do kategorie silničních vozidel R řadíme zvláštní motorová vozidla, tj. zemědělská a lesnická přípojná vozidla, která jsou určena především k tažení traktorem, přepravě nákladu nebo zpracovávání materiálu. 

Přípojná vozidla kategorie R se dále dělí na tyto podkategorie:

Členění a kategorizace skupiny vozidel RTechnické parametry
R1Součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 1,5 tuny.
R2Součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 3,5 tuny.
R3Součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 21 tun.
R4Součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje 21 tun.

Každé kategorie jsou dále označovány písmeny „a“ nebo „b“ v závislosti na jejich maximální konstrukční rychlosti. První možnost se týká přípojných vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost nepřesahuje 40 km/h, zatímco druhá možnost zahrnuje přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí nad 40 km/h.

Kategorie vozidel R - zemědělská a lesnická přípojná vozidla

Kategorie silničních vozidel S

Do kategorie silnicích vozidel S patří výměnná tažná zařízení, dělí se na pracovní stroje samojízdné (SS) a na pracovní stroje přípojné (SP).

Pracovní stroje samojízdné (SS) jsou zvláštní vozidla s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou určeny zpravidla pro přepravní činnost.

Pracovní stroje nesené (SN), což jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Na pozemních komunikacích se pohybují zpravidla zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek.

Pracovní stroje přípojné (SP) jsou zvláštní vozidla bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje přípojné se připojují k tažnému motorovému vozidlu, které je přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroje přípojné nejsou určeny zpravidla pro přepravní činnost. Pracovní stroje přípojné dělíme do 3 podkategorií.

Členění a kategorizace skupiny vozidel SPTechnické parametry
SP1 – pracovní stroje přípojnéPracovní stroje přípojné s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 3 tuny. 
SP2 – pracovní stroje přípojnéPracovní stroje přípojné s technicky přípustnou hmotností převyšující 3 tuny, avšak nepřevyšující 6 tun.
SP3 – pracovní stroje přípojnéPracovní stroje přípojné s technicky přípustnou hmotností převyšující 6 tun.

Dále, nad rámec evropské kategorizace je součástí také podkategorie s názvem pracovní stroje nesené (SN), což jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Na pozemních komunikacích se pohybují zpravidla zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek.

Kategorie silničních vozidel C

Kategorie silničních vozidel C zahrnuje traktory pásové, které jsou poháněné pásy nebo kombinací kol a pásů.

Členění a kategorizace skupiny vozidel CTechnické parametry
C1Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.
C2Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. 
C3Traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
C4Ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h. 

Kategorie vozidel C4 dále sdružují vozidla skupin C4.1, jejichž světlá výška je v pracovní poloze kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm, a skupin C4.2. 

Kategorie silničních vozidel Z

Do kategorie vozidel Z patří ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií. Jedná se například o trolejbusy, tramvaje, ale také jednonápravové traktory s přívěsy, speciální nosiče pracovních adaptérů a další ostatní vozidla.

Kategorie vozidel Z - ostatní vozidla

Nejčastější otázky a odpovědi

Kolik je základních kategorií vozidel?

Od 1. ledna 2015 přišla velká změna a bylo založeno celkem 9 kategorií vozidel, které jsou aktuálně platné. V účinnost nabyl zákon č. 56/2001 Sb, který upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Do které kategorie patří motorky?

Do kategorie silničních vozidel L patří motorová vozidla s méně než 4 koly, tj. dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, nebo čtyřkolky. Zde se rozlišují mopedy, motocykly, motorová kola a motokola.

Do které kategorie patří motorová vozidla určena pro dopravu osob a jejich zavazadel?

Do kategorie vozidel M spadají motorová vozidla vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

Do které kategorie spadají osobní automobily?

Osobní automobily spadají do subkategorie s označením M1. Jsou to vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla, bez prostoru pro stání. Do této kategorie patří běžné osobní automobily hatchback, sedan, kabriolet, ale také sem patří sanitní vozy, obytný automobil.

Do které kategorie patří přípojná vozidla jako jsou karavany a podobně?

Kategorie silničních vozidel O řadí do této kategorie přípojná vozidla, která jsou vyrobena pro dopravu nákladů a nebo osob a dále pro ubytování osob.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články