Domů » Pro řidiče » Test na drogy za volantem: Co musíte vědět a jaké jsou pokuty

Test na drogy za volantem: Co musíte vědět a jaké jsou pokuty

0

V případě, že vás zastaví silniční kontrola a bude podezření, že řídíte pod vlivem alkoholu nebo dalších omamných látek, můžete být vyzváni k dechové zkoušce a orientačnímu testu na přítomnost drog. Kdy a jak se takový „test na drogy“ provádí a zda ho máte odmítnout, se dozvíte níže. 

Test na drogy za volantem: Co musíte vědět a jaké jsou pokuty
Test na drogy

Kdy dává policie test na drogy

Policie České republiky je podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů oprávněna provádět namátkové kontroly, zda řidič není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky jako součást dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů je součástí základní silniční kontroly. Kontrola dodržování zákazu užívání jiných návykových látek také, avšak ta se provádí pouze při podezření, že by řidič mohl být pod vlivem

Jedním z důvodů pro méně časté kontroly požití drog je nepoměrně vyšší cena testu. Zatímco dechová zkouška na alkohol vyjde Policii ČR, tedy daňové poplatníky, přibližně na 4 Kč, orientační test na drogy stojí více než 10× tolik, a sice 459 Kč

Test na drogy – postup

Policie ČR má k dispozici jednorázové testy DrugWipe 5S. Testují přítomnost omamných látek ve slinách. Konkrétně marihuany, amfetaminu, metamfetaminu, opiátů a kokainu. Testy jsou individuálně balené a jejich sériové číslo je uvedené pouze na obalu. Je tedy na řidiči a dalších občanech samotných, aby v průběhu testu kontrolovali, že nedojde k jeho záměně. Řidič má právo na test po celou dobu vidět. Po odečtení výsledku je test zapečetěn do pytlíčku. 

Pozitivní test na drogy

Test vypadá trochu jako těhotenský test nebo test na koronavirus, takže má i podobný princip. Pokud se objeví dvě čárky, test vyšel pozitivně. V tom případě by vás policista měl poučit o dalším postupu a mělo by následovat odborné vyšetření z krve nebo moči (nebo obojí). Neměli byste tento test odmítat, protože si můžete jedině uškodit. 

Při odborném vyšetření se potvrdí nebo vyvrátí přítomnost omamné látky v krvi a určí se její hodnota. Podle přesné hodnoty se pak bude určovat, zda došlo k trestnému činu nebo pouze přestupku a budou se od toho odvíjet i tresty.

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyceHodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)
PŘESTUPKY Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. TRESTNÉ ČINY Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu čj. Tpjn 300/2020
Delta-9-tetrahydrokanabinol   (9-THC)210
Methamfetamin 25150
Amfetamin25150
3,4-Methylendioxymethamfetamin   (MDMA) 25150
3,4-Methylendioxyamfetamin   (MDA)   25150
Benzoylekgonin 25nestanoveno
Kokain    2575
Morfin  10200
Tabulka: Hodnoty návykových látek v krevním vzorku pro účely přestupkového a trestního řízení (Zdroj: A.N.O.)

U omamných látek to funguje trochu jinak než u tolerance alkoholu, která je v ČR nulová. Jestliže se prokáže přítomnost omamné látky v řidičově krvi menší než v levém sloupečku, nedopustil se přestupku, jelikož takto malé množství neovlivní jeho způsobilost řídit. Jestliže se bude jednat o jinou látku, než uvedenou v této tabulce, bude zapotřebí odborný posudek psychiatra, který stanoví, jaké množství látky omezuje způsobilost k řízení motorových vozidel.

V případě přestupku se bude dále pokračovat ve správním řízení, nelze ho vyřešit udělením příkazu na místě (dříve tzv. bloková pokuta). 

Pokud koncentrace omamné látky dosáhne alespoň minimální hladiny pro trestný čin, bude skutek řízení ve stavu vylučujícím způsobilost dále řešit soud

Řízení pod vlivem drog – jaké hrozí tresty

Za přestupek hrozí tyto tresty: 

  • 7 bodů v bodovém systému
  • Pokuta ve správním řízení 25 – 50 tisíc Kč
  • Zákaz činnosti na 1 – 2 roky

Za trestný čin hrozí tyto tresty: 

  • 7 bodů v bodovém systému
  • Odnětí svobody až do 3 let
  • Peněžitý trest
  • Zákaz činnosti na 1 – 10 let

V případě, že je tento trestný čin spáchaný při výkonu povolání nebo při řízení hromadného dopravního prostředku, považuje se to za pohoršující okolnosti a tresty jsou ještě přísnější. Stejně tak řidiči přitíží, způspbí-li dopravní nehodu, spáchá škodu nebo ublíží na zdraví. To jsou pak další trestné činy, za které bude souzen. Přísnější trest dostane také v případě, že už se řízení pod vlivem dopustil v minulosti. Prvopachatelé však zpravidla ve vězení nekončí.

Odmítnutí testu na omamné látky

V případě, že odmítnete test na omamné látky, budete automaticky uvažováni jako řidiči pod vlivem omamných látek a bude vám na místě odebrán řidičský průkaz. Kromě toho se dopustíte přestupku, za který vám hrozí 7 bodů, pokuta ve správním řízení 25 – 50 tisíc Kč a zákaz řízení na 1-2 roky. 

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Dopravní předpisy a pravidla ve Velké Británii

Dopravní předpisy a pravidla ve Velké Británii

0
Řízení ve Velké Británii může být pěkná výzva, a nejen kvůli tomu, že se zde jezdí vlevo. Ve velkých městech na vás čekají nejen...