Domů » Nákup a prodej ojetého vozu » Ekologická likvidace automobilů krok za krokem

Ekologická likvidace automobilů krok za krokem

1

Pokud je vaše auto už starší než vy a nemá jej cenu prodávat do autobazaru, je třeba jej hlavně ekologicky zlikvidovat. A to s největší pravděpodobností není nikdy zadarmo. Pro odhlášení auta z evidence se musíte vydat na úřad, kde je váš vůz stále evidován. Úředníkům je třeba dokázat, že jste vůz nechali odborně zlikvidovat. Jako důkaz vám poslouží doklad vystavený firmou, která má na ekologickou likvidaci automobilů všechna potřebná oprávnění vydaná krajským úřadem.

Ekologická likvidace automobilů krok za krokem
Likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel: Co si připravit?

Fyzické osoby:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti je nutné přinést rozhodnutí o dědictví
  • plnou moc k likvidaci pokud nejste majitelem vozu, ale jen provozovatelem

Právnické osoby:

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší 12 měsíců ke dni požadované likvidace) – originál/ověřená kopie

Po úspěšně provedené likvidaci vozidla se dejte do vyřazení z Centrálního registru vozidel. Potřebovat budete obdržený doklad o ekologické likvidaci, osvědčení o registraci a tabulku registrační značky. S těmito artikly se vydejte na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Tam právě dojde k vyřazení z registru. Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel a dostanete záznam do TP. Celý proces většinou bývá vyřízen na počkání.

Kde se provádí ekologická likvidace autovraků?

Způsob nakládání s autovraky a vyřazení vozidla z registru je přesně popsán v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a odpadech. Cílem řízené likvidace je snížení zátěže na životní prostředí a úsporám energie. Takový automobil je totiž klasifikován jako nebezpečný odpad. Ptáte se proč? Obsahuje totiž množství oleje, kyselin, chemických sloučenin a autobaterie. Likvidace autovraků je proto dovolena pouze provozovatelům uznaných zařízení pro sběr, zpracování, výkup, využívání a odstraňování autovraků.

Soupis těchto zařízení najdete na webu Ministerstva životního prostředí.

Cesta na vrakoviště

Likvidace automobilu sice měla být původně zadarmo, přesto chyba v zákoně umožňuje firmám vybírat poplatky. Autovrakoviště, které musí zdarma auto k likvidaci pouze převzít a vystavit vám k tomu doklad o ekologické likvidaci, to přece neudělá zadarmo. Samotný proces likvidace něco stojí a musíte jim tedy zaplatit. Na stáří a značce auta pak příliš nezáleží, důležité je, jak kompletní automobil odevzdáte. Kompletní vůz vám často vezmou autovrakoviště zdarma, jinak raději počítejte s placením.

Auto na náhradní díly, odcizené vozidlo či nepojízdný vrak

Pokud si chce automechanik vaše auto rozebrat na náhradní díly, ekologicky odstranit je třeba vše, co z auta zbude. Provozovna vám v tomto případě navíc vystaví doklad, co vše v autě při přebrání chybělo. Vrak bez dveří a čelního skla se musí do dokladu sepsat. Doklad předložíte na úřadě, kde budete své auto odhlašovat. V případě vyřazení z registru vozidel kvůli odcizení, nebo v případě trvalého vyřazení, jste osvobozeni od poplatků. Pokud je váš vůz navíc nepojízdný, tak je výhodou, že většina zařízení pro likvidaci disponuje i odtahovým vozidlem. Provozovatel zařízené vám má povinnost vydat bezplatně i potvrzení o likvidaci vozidla. Dodaný autovrak ale musí splňovat dvě podmínky. Musí odpovídat VIN kód na autě i technickém průkazu a nesmí chybět důležité části vozu (motor či části karoserie).

Tip: Jak odhlásit vozidlo prodané na náhradní díly?

Cesta na úřad

Po ekologické likvidaci auta se s dokladem vydáte na odbor dopravy obce, kde je stále vaše auto evidované. Auto odhlásíte s dokladem o ekologické likvidaci, velkým a malým technickým průkazem, registračními značkami a občanským průkazem. Pokud nejde odhlašovat přímo majitel vozu, musí mít jeho zástupce podepsanou plnou moc, která jej k odhlášení auta opravňuje. Na základě zmíněných dokladů vám pak úředníci auto na počkání vyřadí z evidence.

Zrušení pojistky a vrácené peníze

Pokud je již auto ekologicky zlikvidované a odhlášené, zrušte i povinné ručení. Na pobočku pojišťovny se můžete dostavit osobně, nebo lze vše zařídit poštou. Do obálky pak vložte žádost o zrušení povinného ručení obsahující číslo smlouvy pojištění, jméno žadatele, adresu, datum narození a podpis. Přiložte kopii velkého technického průkazu odhlášeného auta. Jakmile pojišťovna vaši žádost obdrží, auto vyřadí ze své evidence a vám jako žadateli navíc vrátí i poměrnou část ze zaplacené pojistky. Její výše se řídí datem vyřazení z evidence. Pokud se jedná o vozidlo ve vlastnictví právnické osoby, tak je potřeba odhlásit vozidlo ze silniční daně a požádat o vrácení zbytku daně.

Tip: Srovnání povinného ručení

Odstavené auta na ulici se nevyplácí

Pokud své auto bez registračních značek postavíte na ulici, úředníci ve spolupráci s městskou policií auto bez registrační značky zaevidují a pak dají výzvu k odklizení na odstavený vůz na úřední desku. Jestliže se do 2 měsíců nikdo nepřihlásí, stává se majetkem města. Pak je vůz úředníky otevřen a majitel identifikován podle čísla karoserie. Pokud vozidlo ani pak z ulice nezmizí, je účtován poplatek za zábor veřejného prostranství, náklady za odtažení vozu i parkovné na odstavné ploše. Odtah vás vyjde minimálně na 1500 korun, 1 den na odstavném parkovišti i na 200 korun. Pak vás čeká soud a návštěva exekutora.

Ekologická daň auta

Ekologická daň je poplatkem za to, že vaše auto nesplňuje emisní normy. Tato ekologická daň se vypočítává podle emisí, nikoliv podle stáří auta. Označení emisní normy vašeho vozidla je ve velkém technickém průkazu. Emisní normy jsou v rozsahu EURO 0 až EURO 5. Platí zde přímá úměra. Čím vyšší číslo, tím nižší emise. Auto splňující EURO 3 až EURO 5 ekologický poplatek neplatí. Poplatek je jednorázový a platí se jen při první registraci použitého auta kategorie M1 a N1 v ČR. Emisní normy EURO 2 jsou při převodu vozidla zpoplatněny částkou 3 000 korun. Při splnění pouze EURO 1 zaplatíte 5 000 korun. Za vozidla nesplňují žádnou emisní normu, zaplatíte 10 000 korun a je lepší je ekologicky zlikvidovat.

Tip: Ekologická daň při přepisu automobilu

Shrnutí postupu likvidace auta a vyřazení z registru vozidel:

  1. Nechejte svůj vůz ekologicky zlikvidovat

2. Obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla

3. Vydejte na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností

4. Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

5. Navštivte pojišťovnu a ukončete pojištění


1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články