Domů » Pro řidiče » Pokuty » Policie » Kdo může zastavovat vozidla? A kdo ne?

Kdo může zastavovat vozidla? A kdo ne?

0

Víte, kdo všechno vás může na silnici nebo na přechodu zastavit? Rozhodně to nejsou jenom policisté. Na druhou stranu například městská policie nemůže zastavovat auta za účelem namátkové kontroly. Více se dozvíte v článku.

Kdo může zastavovat vozidla? A kdo ne?

Kdo může zastavovat vozidla

Jak vyplývá ze zákona, ve standardních situacích vás smí zastavovat jen policista v uniformě, vojenský policista v uniformě a strážník obecní nebo městské policie v uniformě. Osoba, která vás zastavuje, tedy musí mít stejnokroj podle vyhlášky ministerstva vnitra. Zjistěte, jak se chovat při policejní kontrole.

Strážník obecní nebo městské policie vás smí zastavit jen ve dvou případech:

 1. když jste podezřelí ze spáchání přestupku (například měřili rychlost a vy jste jeli moc rychle), který se týká bezpečnosti provozu na silnici,
 2. nebo tehdy, když se strážník snaží korigovat situaci na přechodu pro chodce za účelem bezpečného přechodu osob.

Zastavit vás samozřejmě může i neoznačený policejní vůz. Zákon o silničním provozu ale pamatoval i na další situace v životě a na silnicích, které mohou nastat. Pokyn k zastavení smí dát také celník nebo pedagogický dozor.  

Pojďme se podívat na konkrétní příklady:

Celník vás může zastavit v situaci, když vykonává svou práci – tedy když váží vozidla a kontroluje úhradu dálniční známky nebo mýta. Zastaveni můžete být i od provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu nebo od účastníka dopravní nehody tehdy, když potřebuje pomoct zraněnému, nebo když je to důležité k zabezpečené bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Jak už jsme zmínili, zastavit vás může také pedagogický dozor nebo průvodce zdravotně postižených osob při přecházení na přechodu. To může být například asistent s vozíčkářem, ale i s dospělými osobami, které jsou mentálně nemocní, a proto na první pohled nemusí vypadat jako zdravotně postižení. Zkrátka když uvidíte, že vás někdo před přechodem zastaví a chce přejít s dalšími osobami, nejspíš na to bude mít právo.

Obdobné pravomoci má i osoba, která je pověřená úřady, aby zajistila bezpečný přechod dětí a mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti vzdělávacího zařízení. Nemusí to tedy být pedagog, ale někdo, kdo má děti na starosti z moci úřadu. Kdyby v místě nebyl žádný přechod, osoba smí zastavovat auta i v místě mimo přechod pro chodce, ale ne v blízkosti křižovatky.

děti na přechodu

Jak se zastavují vozidla

K zastavení vozidel se dává signál:

 • terčem,
 • červeným světlem, kterým se pohybuje v půlkruhu,
 • vztyčenou paží,
 • Policie ČR a strážník obecní/městské policie může dát pokyn k zastavení rozsvícením nápisu STOP na vozidle v případě, že jede ve směru jízdy zastavovaného vozidla. Je jedno, jestli jste za policistou, nebo před ním.
Dopravní zařízení Zastavovací terč pro policisty
Zastavovací terč pro policisty
Dopravní zařízení Zastavovací terč pro jiné osoby
Zastavovací terč pro jiné osoby

Jak je to v zákoně o silničním provozu

Detaily se dočtete v oddíle 4 zákona o silničním provozu, Zastavování vozidel § 79. Situace jsou definovány následovně:  

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn

 1. a) policista ve stejnokroji,
 2. b) vojenský policista ve stejnokroji,
 3. c) strážník obecní policie ve stejnokroji
 4. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
 5. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 6. d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
 7. e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti,
 8. f) dopravce,
 9. g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
 10. h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat,
 11. i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
 12. j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle prováděcího právního předpisu,
 13. k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy,
 14. l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního právního předpisu,
 15. m) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let,
 16. n) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů.

Nejčastější dotazy

Kdo může zastavovat vozidla?

Policie ČR, vojenská policie a městská/obecní policie. Musí být ve stejnokroji. Za určitých podmínek vás ale může zastavit třeba i celník nebo pedagogický dozor a další osoby.

Kdy smí dojít k zastavení vozidla?

Za účelem zajištění bezpečnosti osob na přechodu, v případě podezření na spáchání přestupku a v dalších případech

Zdroj: Dopravni-pravo.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články

Nosič kol na tažné zařízení Yakima JustClick 2

Yakima – specialista na nosiče kol na auto

0
Milovníci cyklistiky potřebují čas od času převézt kola do větší vzdálenosti. Jejich umístění v úložném prostoru auta není příliš ideální a bezpečné. Proto je...