Likvidace vozidel krok za krokem

0
189
Likvidace vozidel

Cesta každého vozu jednou skončí a jednou i vás bude zajímat, jak vlastně provést likvidaci vozidla. Většinou za to může rozsáhlé poškození, nehoda či jiný problém, v jehož případě již není ekonomicky výhodné pokračovat ve snažení se o návrat na silnici. Cesta vozu končí na vrakovišti či autovrakovišti. Žádné odstavení v kopřivách či na dvorku již dnes nepřichází v úvahu.

Kde se provádí ekologická likvidace autovraků?

Způsob nakládání s autovraky a vyřazení vozidla z registru je přesně popsán v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a odpadech. Cílem řízené likvidace je snížení zátěže na životní prostředí a úsporám energie. Takový automobil je totiž klasifikován jako nebezpečný odpad. Ptáte se proč? Obsahuje totiž množství oleje, kyselin, chemických sloučenin a autobaterie. Likvidace autovraků je proto dovolena pouze provozovatelům uznaných zařízení pro sběr, zpracování, výkup, využívání a odstraňování autovraků.

Soupis těchto zařízení najdete na webu Ministerstva životního prostředí.

Tip: Ekologická daň při přepisu automobilu

V případě vyřazení z registru vozidel kvůli odcizení, nebo v případě trvalého vyřazení, jste osvobozeni od poplatků. Pokud je váš vůz navíc nepojízdný, tak je výhodou, že většina zařízení pro likvidaci disponuje i odtahovým vozidlem. Provozovatel zařízené vám má povinnost vydat bezplatně i potvrzení o likvidaci vozidla. Dodaný autovrak ale musí splňovat dvě podmínky. Musí odpovídat VIN kód na autě i technickém průkazu a nesmí chybět důležité části vozu (motor či části karoserie).

Ekologická likvidace vozidel: Co si připravit?

Fyzické osoby:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti je nutné přinést rozhodnutí o dědictví
  • plnou moc k likvidaci pokud nejste majitelem vozu, ale jen provozovatelem

Právnické osoby:

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší 12 měsíců ke dni požadované likvidace) – originál/ověřená kopie

Po úspěšně provedené likvidaci vozidla se dejte do vyřazení z Centrálního registru vozidel. Potřebovat budete obdržený doklad o ekologické likvidaci, osvědčení o registraci a tabulku registrační značky. S těmito artikly se vydejte na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Tam právě dojde k vyřazení z registru. Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel a dostanete záznam do TP. Celý proces většinou bývá vyřízen na počkání.

Nezapomeňte ukončit pojištění

Následně už vás čeká pouze návštěva pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení. Zrušíte pojistnou smlouvu a oni vám též proplatí nevyužité pojistné. Pokud se jedná o vozidlo ve vlastnictví právnické osoby, tak je potřeba odhlásit vozidlo ze silniční daně a požádat o vrácení zbytku daně.

Tip: Srovnání povinného ručení

Postup likvidace auta a vyřazení z registru vozidel:

  1. Nechejte svůj vůz ekologicky zlikvidovat

2. Obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla

3. Vydejte na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností

4. Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

5. Navštivte pojišťovnu a ukončete pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here