Druh vozidla - E 9

Dopravní značka Druh vozidla

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla.

Na obrázku se užívají zejména příslušné symboly ze zákazových značek (nap. obrázek autobusu, osobního automobilu, motocyklu apod.).

Prohlížíte si dopravní značku Druh vozidla, která je řazena do sekce dodatkové tabulky. Skupina dodatkové tabulky jsou dopravní tabulky, které označují, doplňují a dávají význam dopravní značce, pod kterou jsou tyto tabulky umístěny. Dodatkové tabulky se umisťují pod dopravní značku a obvykle uvádí začátek nebo konec daného úseku nebo rozšiřují význam značky nad tabulkou. Tyto tabulky jsou obvykle ve tvaru čtvercovém nebo obdélníkovém s bílým pozadím a doplněné černými nápisy nebo symboly.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Dodatkové tabulky.