Kruhový objezd - C 1

Dopravní značka Kruhový objezd

Dopravní značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.

Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

Pokud není u kruhového objezdu značka upřesňující přednost, platí zde přednost zprava.

Prohlížíte si dopravní značku Kruhový objezd, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.