Stezka pro cyklisty - C 8a

Dopravní značka Stezka pro cyklisty

Dopravní značka přikazuje cyklistům (a osobám na Segway nebo jiném „osobním přepravníku“) užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo. Pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu.

Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Prohlížíte si dopravní značku Stezka pro cyklisty, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.