Sněhové řetězy - C 5a

Dopravní značka Sněhové řetězy

Dopravní značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola.

Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty nebo pohon všech kol.

Příkaz vyplývající z této značky nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, ukončuje jej pouze svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b).

Prohlížíte si dopravní značku Sněhové řetězy, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.