Domů » Dopravní značky » Příkazové dopravní značky » Stezka pro jezdce na zvířeti

Stezka pro jezdce na zvířeti - C 11a

Dopravní značka Stezka pro jezdce na zvířeti

Dopravní značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře.

Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Prohlížíte si dopravní značku Stezka pro jezdce na zvířeti, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.