Rozsviť světla - C 13a

Dopravní značka Rozsviť světla

Dopravní značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti (tj. obrysová a potkávací nebo dálková světla).

Použití světel pro denní svícení není v tomto případě povoleno.

Prohlížíte si dopravní značku Rozsviť světla, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.