Domů » Dopravní značky » Příkazové dopravní značky » Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená - C 10a

Dopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Dopravní značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.

Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro chodce“ (č. C 7a), „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ (č. C 9a).

Prohlížíte si dopravní značku Stezka pro chodce a cyklisty dělená, která je zařazena do sekce příkazové dopravní značky. Skupina příkazových značek ukládá účastníkům silničního provozu příkazy na pozemních komunikací, tzn. jak se řidiči mají v konkrétní situaci zachovat. Příkazové značky se umisťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí. Značky mají tvar kruhu a mají modrý podklad. V samotném kruhu je bílá ilustrace s konkrétním symbolem, který přikazuje danou povinnost.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Příkazové dopravní značky.