Zastávka autobusu - IJ 4c

Dopravní značka Zastávka autobusu

Dopravní značka označuje zastávku linkové osobní dopravy. Ve značce se může uvést nápis „ZASTÁVKA“ nebo symbol autobusu, popřípadě údaj o provozovateli linkové osobní dopravy.

Značka bývá umístěna zpravidla na označníku zastávky. Na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek apod.

Prohlížíte si dopravní značku Zastávka autobusu, která je řazena do sekce informativní dopravní značky jiné. Skupina informativní dopravní značky jiné jsou značky, které označují důležitá místa a také napomáhají účastníkům provozu v orientaci na pozemních komunikacích při hledání konkrétního cíle. Značky jsou ve tvaru obdélníku nebo čtverce s modrým podkladem, na kterém jsou bílé a černé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravních značek. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.