Zastávka tramvaje - IJ 4d

Dopravní značka Zastávka tramvaje

Dopravní značka označuje začátek zastávky tramvaje. Pro označení společné zastávky tramvaje a autobusu nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly.

Značka přerušuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (č. B 28) a „Zákaz stání“ č. B 29 a značek označujících parkoviště (č. IP 11a až č. IP 13c).

Prohlížíte si dopravní značku Zastávka tramvaje, která je řazena do sekce informativní dopravní značky jiné. Skupina informativní dopravní značky jiné jsou značky, které označují důležitá místa a také napomáhají účastníkům provozu v orientaci na pozemních komunikacích při hledání konkrétního cíle. Značky jsou ve tvaru obdélníku nebo čtverce s modrým podkladem, na kterém jsou bílé a černé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravních značek. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky jiné.