Obytná zóna: Jak se v ní správně chovat?

0
3630
Jak se správně chovat v obytné zóně

Obytné zóny často řidičům působí vrásky. Pohyb autem je v nich regulován zákony a ne každý ví, jak vlastně znějí. Každý den se tak mnozí dostávají do nepříjemných situací, kterým by se dalo předejít. Chodci v nich totiž mají pocit bezpečí, ale ten může být opravdový jen ve chvíli, kdy řidiči dodržují pravidla. Pojďme se na ně tedy podívat pěkně postupně.

Jak poznat obytnou zónu?

Obytné zóny vždy musejí být označeny příslušnou dopravní značkou. Na vjezdu do zóny je modrá značka „Obytná zóna“ a při výjezdu minete „Konec obytné zóny“. Rychlé projití kurzem autoškoly a někdy i nedostačující vědomosti řidičů mají za následek, že mnozí nerozeznají ani pěší zónu od obytné. V obou případech mají chodci právo využívat komunikaci v celé šíři. Zároveň si ale musejí dávat pozor, aby řidičům umožnili volný průjezd. Ti zase musejí být k chodcům ohleduplní a pohybovat se nařízenou rychlostí. Tento scénář zní až nemožně, ale ohleduplnost tak náročná snad není.

Obytná zóna versus pěší zóna

Teď se dostaňme k rozdílu mezi obytnou a pěší zónou. Do obytné zóny mohou vjet všechny vozidla a děti mohou na silnici klidně hrát fotbal. Do pěší smí ale vjet pouze vozidla zobrazená na značce Pěší zóna a děti si zde hrát nesmí.

Jak rychle můžete v zóně jet?

Podle zákona můžete v pěší zóně jet maximální rychlostí 20 km/h. V opačném případě na vás čeká nepěkná pokuta. Nižší rychlostí samozřejmě nic nezkazíte a můžete ji přizpůsobit rychlosti ostatních chodců. Snížíte tak riziko úrazu.

Parkování v obytné zóně

Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je možné v obytných zónách parkovat pouze na místech označených jako parkoviště. Je tedy jedno, jestli zaparkované vozidlo neporušuje jiné pravidla a zanechává 3 metry široký pruh pro průjezd.

Kdo má při výjezdu z obytné zóny přednost?

Při výjezdu musíte dát vždy přednost. A nezáleží na tom, jestli ta značka Dej přednost v jízdě je a nebo není. Můžete se potkat s dalším řidičem, který má falešný pocit přednosti a vznikne problém. Během výjezdu z pěší zóny mnozí věří tomu, že mají přednost zprava. To bohužel není pravda. Dá se říct, že značka Konec obytné zóny znamená také povinnost dát přednost. Zóny jsou totiž v hierarchii silnic postaveny někam na úroveň polní cesty.

Nezapomeňme ani na chodce

Pravidly se o obytných zónách nemusí řídit jen řidiči, ale samozřejmě také chodci. Už jen kvůli pudu sebezáchovy musejí vozům umožnit volný průjezd a nevystavovat se nebezpečí přejetí. Vše je ale závislé na ohleduplnosti obou stran. Chodec má povinnost uvolnit cestu, ale děti na cestě na tohle spíše nemyslí. Je tedy na řidiči, aby situaci bezpečně a v klidu zvládl. V případě potřeby musí zastavit vozidlo a pokračovat až ve chvíli, kdy mu to situace umožní. Už při vjezdu je potřeba počítat s nebezpečím, které vzniká volným pohybem chodců na cestě. Tady se zase dostáváme k upravení rychlosti vozidla a k ohleduplnosti.

Foto: DENÍK

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte váš komentář
Vaše jméno