Domů » Pro řidiče » Autoškola » Co je to pěší zóna a jaká zde platí pravidla?

Co je to pěší zóna a jaká zde platí pravidla?

0

Pěší zóny jsou nejčastěji zastoupeny ve městech a obcích a jsou důležité, aby vytvořili bezpečné prostory pro chodce a další pěší. V této oblasti je doprava motorovými vozidly buď omezena nebo zakázána úplně. V našem dnešním článku se podíváme na význam pěší zóny, kritéria pro vjezd, omezení rychlosti, možnosti parkování a další důležité informace.

Co je to pěší zóna a jaká zde platí pravidla?

Co je to pěší zóna?

Pěší zóna označuje oblast, která je určena výhradně chodcům. Pravidla pěší zóny jsou upravena ustanovením § 39 odst. 2 zákona o silničním provozu.

Pěší zóna označuje oblast nebo prostor, který je určen hlavně chodcům. Chodci se mohou v této zóně pohybovat bez omezení po celé šíře této pozemní komunikace. V pěší zóně nejsou vyznačeny žádné jízdní pruhy a chodci mají vždy přednost před ostatními účastníky silničního provozu. 

V pěší zóně smí na kole jezdit pouze děti do 9 let, stejně jako na chodníku, pokud není uvedeno jinak. 

Dopravní značka „Pěší zóna”

Dopravní značka s názvem Pěší zóna patří mezi informativní značky zónové. Dopravní značka „Pěší zóna (č. IZ 6a)” stanovuje začátek pěší zóny, naopak konec pěší zóny je označen značkou „Konec pěší zóny“ (č. IZ 6b).

V dolní části dopravní značky obvykle naleznete nápis nebo symbol, který vyznačuje a specifikuje, která konkrétní vozidla mají vjezd do této oblasti povolen a případně i v jakém časovém úseku. 

Dopravní značka „Pěší zóna” může tedy specifikovat:

  • jaký dopravní prostředek do pěší zóny má povolení vjezdu
  • v jakou konkrétní dobu mohou vozidla vjíždět do této zóny.

V případě, že je na spodní části dopravní značky zobrazeno kolo, mají také povoleno vjíždět do pěší zóny, cyklisté.

V České republice jsou nejznámější pěší zóny v Praze Na Můstku a na Příkopě. Do těchto ulic platí zákaz vjezdu vozidel. Avšak existují výjimky, jako je například pěší zóna s tramvajemi, nebo s autobusy, kde mezi chodci přímo jezdí tramvaj či autobus.

Vjezd automobilů do pěší zóny: Jaká jsou pravidla?

Vozidla, která jsou specifikována na spodní části příslušné dopravní značky Pěší zóna (například vozidla pro zásobování, dopravní obsluha, taxi, kola atd.), mají povolený vjezd do pěší zóny. Ti, co na značce nejsou uvedeni, nesmí do pěší zóny vjíždět. Kromě toho může být vjezd omezen časově. Konkrétní rozmezí času je na dopravní značce specifikováno v hodinách.

Maximální povolená rychlost v této zóně je 20 km/h, a je důležité, aby tato vozidla nepředstavovala nebezpečí pro chodce

Pěší zóna je ulice, která není rozdělena na žádné jízdní pruhy a je výhradně vyhrazena pro pěší. V případě, že některá vozidla mají povolený vjezd, je nutné, aby chodci umožnili těmto vozidlům bez obav projíždět

Řidiči v pěší zóně musí být zvláště ohleduplní vůči chodcům. Řidiči je zakázáno, jakkoliv ohrozit chodce, a v případě nutnosti je povinen zastavit své motorové vozidlo. 

Parkování nebo zastavení vozidla v pěší zóně je možné pouze na speciálně označených parkovištích.

Pozor na projíždějící auta pěší zónou!

Řidiči vozidel jsou povinni přizpůsobit svou rychlost a jednání tak, aby to bylo ohleduplné vůči chodcům. Jejich jízda by neměla představovat žádné nebezpečí pro chodce

Naopak, chodci mají povinnost umožnit průjezd těmto vozidlům.

Při přítomnosti více lidí je nutné se rozestoupit, aby byl umožněn bezpečný průjezd vozidla. Je nezbytné být obezřetní a udržovat bezpečnou vzdálenost. Existuje riziko, že auto může přejet nohu, udeřit zrcátkem nebo zachytit chodce za oblečení nebo batoh.

Jaké hrozí pokuty v pěší zóně?

V případě, že je před pěší zónou umístěna dopravní značka, která upozorňuje na zákaz vjezdu motorových vozidel, nerespektování tohoto opatření je trestáno pokutou! Pokuta za vjezd do pěší zóny je stanovena ve výši od 1 500 až 2 500 Kč. Tato pokuta také hrozí v případě, že patříte mezi vozidla, která mohou vjíždět do této zóny, avšak jste nedodržel a překročil povolenou denní dobu vjezdu.

Jaký je rozdíl mezi pěší a obytnou zónou?

Pěší zóna upravuje určitý prostor ulice nebo silnici, která je výhradně pro chodce a pěší. Pěší zóna je označena dopravní značkou „Pěší zóna” (č. IZ 6a) a naopak je ukončena dopravní značkou „Konec pěší zóny” (č. IZ 6b).

Podobné je to jako u obytné zóny. Obytná zóna je zastavěná oblast, která je určena pro chodce a cyklisty, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ (č. IZ 5a) a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“ (č. IZ 5b). 

Jak v obytné, tak i pěší zóně mají chodci právo využívat celou šíři komunikace. Jejich povinností však zůstává umožnit plynulý průjezd vozidlům, což platí i pro hrající si děti v obytné zóně. Omezení rychlosti pro řidiče v obou zónách činí maximálně 20 km/h, přičemž je jim uloženo ohleduplné chování k chodcům a zajištění jejich bezpečnosti. 

Stání je povoleno pouze na označených parkovištích, a zastavení nepodléhá žádným omezením.

Výrazným rozdílem mezi obytnou a pěší zónou spočívá v tom, že vjezd do obytné zóny není nijak omezen, zatímco do pěší zóny je povolen pouze vozidlům, které jsou vyznačeny na dolní části značky „Pěší zóna“. 

Hrající si děti na vozovce mohou být pouze v obytné zóně, v pěší zóně jsou hry dětí na vozovce zakázané

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je to pěší zóna?

Pěší zóna označuje oblast nebo prostor, který je určen hlavně chodcům. Chodci se mohou v této zóně pohybovat bez omezení po celé šíře této pozemní komunikace. V pěší zóně nejsou vyznačeny žádné jízdní pruhy a chodci mají vždy přednost před ostatními účastníky silničního provozu. 

Co dopravní značka pěší zóna může specifikovat?

Dopravní značka Pěší zóna patří mezi informativní značky zónové. V dolní části dopravní značky obvykle naleznete nápis nebo symbol, který vyznačuje a specifikuje, která konkrétní vozidla mají vjezd do této oblasti povolen a případně i v jakém časovém úseku.

Jaká jsou pravidla vjezdu do pěší zóny?

Vozidla, která jsou specifikována na spodní části příslušné dopravní značky „Pěší zóna” (například vozidla pro zásobování, dopravní obsluha, taxi, kola atd.), mají povolený vjezd do pěší zóny. Ti, co na značce nejsou uvedeni, nesmí do pěší zóny vjíždět. Kromě toho může být vjezd omezen časově. Konkrétní rozmezí času je na dopravní značce specifikováno. Maximální povolená rychlost v této zóně je 20 km/h, a je důležité, aby tato vozidla nepředstavovala nebezpečí pro chodce. Parkování nebo zastavení vozidla v pěší zóně je možné pouze na speciálně označených parkovištích.

jaké hrozí pokuty v pěší zóně při nedodržení pravidel?

Pokuta za vjezd do pěší zóny je stanovena ve výši od 1 500 až 2 500 Kč. Tato pokuta také hrozí v případě, že patříte mezi vozidla, která mohou vjíždět do této zóny, avšak jste nedodržel a překročil povolenou denní dobu.

Jaký je rozdíl mezi pěší a obytnou zónou?

Obytná zóna je zastavěná oblast, která je určena pro chodce a cyklisty. Pěší zóna upravuje určitou oblast, která je výhradně pro chodce a pěší. Výrazným rozdílem mezi obytnou a pěší zónou spočívá v tom, že vjezd do obytné zóny není nijak omezen, zatímco do pěší zóny je povolen pouze vozidlům, která jsou vyznačena na dolní části značky „Pěší zóna“. Hrající si děti na vozovce mohou pouze v obytné zóně, v pěší zóně jsou hry dětí na vozovce zakázané.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články

Nosič kol na tažné zařízení Yakima JustClick 2

Yakima – specialista na nosiče kol na auto

0
Milovníci cyklistiky potřebují čas od času převézt kola do větší vzdálenosti. Jejich umístění v úložném prostoru auta není příliš ideální a bezpečné. Proto je...